.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zameldowanie ukraińskiego małżeństwa

Mieszkamy na Ukrainie, jesteśmy małżeństwem. Kupiliśmy mieszkanie w Polsce. Co mamy zrobić, by móc w nim zamieszkać i zameldować się jako małżeństwo?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opisu sprawy wynika, że po przyjeździe do Polski chcielibyście Państwo zamieszkać w kupionym lokalu mieszkalnym. Natomiast macie wątpliwości i kierujecie pytanie co do formalności związanych z zameldowaniem na pobyt stały.

 

Oto polskie przepisy stanowią,, że obcokrajowiec, który chce się zameldować na pobyt stały, jest obowiązany przedstawić następujące dokumenty w urzędzie gminy/miasta, na którego terenie chce zamieszkać. Te dokumenty to:

 

  • wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia pobytu stałego, takie formularze można otrzymać w urzędzie i zawsze przy wątpliwościach w trakcie wypełniania – można pytać urzędnika, czy dokonujemy tego prawidłowo,
  • do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu – w Państwa przypadku będzie to umowa w formie aktu notarialnego, tego dokumentu nie zostawiamy w urzędzie, tylko go przedkładamy, urzędnik może wykonać kserokopię, ale oryginał należy odebrać,
  • zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego – w przypadku, gdy osoba była poprzednio zameldowana na pobyt stały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, statusu uchodźcy lub zgody na pobyt tolerowany albo zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej lub udzieleniu zgody na pobyt tolerowany.

 

Cudzoziemiec, w celu zameldowania, powinien zgłosić się do organu ewidencji ludności właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, które planuje w Polsce. Urzędnik po rozpatrzeniu sprawy powinien niezwłocznie wydać dokument potwierdzający pobyt stały.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl