.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zameldowanie dziecka a możliwość wykupu mieszkania

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 04.02.2016

Najemcami lokalu zakładowego jest mąż i ja, a osobą uprawnioną do zamieszkania jest nasz syn (zameldowany pod tym adresem). Jedziemy z synem za granicę i gdyby przydarzył się nam śmiertelny wypadek, to czy zameldowanie wnuczka (wiek około 4 lata, córka zameldowana jest w swoim mieszkaniu, pod innym adresem) zabezpieczy córkę przed utratą tego mieszkania i umożliwi jej jego wykup z bonifikatą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opisu wynika, iż interesuje Panią kwestia wstąpienia w stosunek najmu po śmierci najemcy mieszkania funkcyjnego. Wiele zależy od tego, kiedy zawarto umowę najmu.

 

Art. 691 Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania do mieszkań funkcyjnych, gdyż stanowisko takie wynika z treści art. 46 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. – Prawo lokalowe, który przewidywał, że mieszkanie funkcyjne mogło być przydzielone tylko pracownikom jednostek gospodarki uspołecznionej spełniającym przesłanki przewidziane w tym przepisie oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1974r. w sprawie wykonania niektórych przepisów prawa lokalowego, które przewidywało, że w razie ustania stosunku pracy zakład pracy powinien cofnąć najemcy przydział mieszkania funkcyjnego i nakazać jego opróżnienie.

 

Pojęcie mieszkania funkcyjnego pojawiło się w ustawie z 10 kwietnia 1974 r. – Prawo lokalowe i funkcjonowało do końca 1987 r., to jest do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o zmianie ustawy Pawo lokalowe, która w miejsce instytucji mieszkań funkcyjnych wprowadziła instytucję mieszkań zakładowych. Mieszkaniami funkcyjnymi były lokale mieszkalne pozostające w dyspozycji jednostek gospodarki uspołecznionej, przydzielone przez te jednostki ich pracownikom wchodzącym w skład pogotowia produkcyjnego i technicznego lub których charakter pracy wymagał zajmowania mieszkania w budynku lub zespole budynków. Mieszkania te przydzielane miały być na czas wykonywania funkcji uzasadniającej zajmowanie takiego mieszkania (art. 46 Prawa lokalowego).

 

Wprawdzie z art. 9 ust. 3 Prawa lokalowego z 1974 r. wynikała zasada, w której myśl małżonkowie wspólnie zajmujący lokal mieszkalny byli z mocy prawa najemcami lokalu, ale zasada ta nie odnosiła się do mieszkań funkcyjnych. Śmierć najemcy lokalu funkcyjnego powodowała wygaśnięcie stosunku najmu, gdyż osoby bliskie najemcy nie mogły wstąpić w stosunek najmu, a miały jedynie prawo do lokalu zamiennego.

 

Z dniem 1 stycznia 1988 r. dotychczasowe mieszkania funkcyjne stały się mieszkaniami zakładowymi, zaś ustawa prawo lokalowe z 1974 r. uchylona została przez ustawę z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, która weszła w życie 12 listopada 1994 roku. W ustawie tej najem tzw. mieszkań zakładowych nie był uregulowany, a w przepisach końcowych wskazano, że umowy najmu dotychczasowych mieszkań zakładowych, bez względu na ich treść, stają się z mocy prawa umowami zawartymi w rozumieniu ustawy na czas nie oznaczony, chyba że ich najem również po wejściu w życie ustawy będzie związany ze stosunkiem pracy. W takim wypadku umowa stawała się umową na czas oznaczony. Ustawą o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych uchylony został również art. 691 Kodeksu cywilnego, bowiem w art. 8 ust. 1 wymienionej ustawy przewidziano, że w razie śmierci najemcy jego zstępni, wstępni, pełnoletnie rodzeństwo, osoby przysposabiające albo przysposobione oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu małżeńskim z najemcą, mieszkający z nim stale do chwili jego śmierci, wstępują w stosunek najmu lokalu oraz nabywają jego uprawnienia i obowiązki związane z tym lokalem, chyba że się tego prawa zrzekną wobec wynajmującego.

 

Zameldowanie wnuka nic Państwu nie da:

 

  • małoletni nie może być zameldowany gdzie indziej niż matka,
  • wnuk nie jest w gronie osób wymienionych w art. 691 Kodeksu cywilnego, więc nie ma mowy o wstąpieniu w stosunek najmu i nabyciu prawa do wykupu,
    – chyba że już rozpoczęto sprzedaż i Pani dzieci będą mogły odziedziczyć prawo do wykupu lokalu

 

W innym wypadku taki zabieg jest daremny.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć minus sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl