.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zameldowanie w swoim domu zadłużonego męża

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 11.09.2018

Czy jak zamelduję w swoim domu zadłużonego męża, to komornik może zająć tę nieruchomość za długi męża powstałe przed ślubem? Dom dostałam w darowiźnie przed małżeństwem.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zameldowanie w swoim domu zadłużonego męża

Fot. Fotolia

Na wstępie zaznaczę, że meldunek nie kreuje żadnych praw do nieruchomości, jest tylko potwierdzeniem miejsca zamieszkania i ma charakter tylko ewidencyjny. Dom otrzymany jako darowizna przed Pani małżeństwem stanowi Pani majątek osobisty. Zgodnie z art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

 

„Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił (…)„.

 

Na mocy natomiast art. 41 (obowiązującego w obecnym brzmieniu od 20.01.2005) r.:

 

„§ 1. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków.

 

§ 2. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa”.

 

Z powyższego wynika, że wierzyciel nie może żądać zaspokojenia długów jednego małżonka za długi zaciągnięte nawet w małżeństwie z majątku osobistego drugiego małżonka.

 

Podobnie regulacje znajdziemy w przypadku zaległości podatkowych i wobec ZUS-u. Zgodnie z art. 29 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa  w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność, o której mowa w art. 26 (odpowiedzialność całym majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki), obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka. Odpowiedzialność ta obejmuje podatki powstałe tak przed, jak i po zawarciu małżeństwa (postanowienie SN z 23.11.2011 r., sygn. akt IV CSK 71/11). Na mocy art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych do należności z tytułu składek stosuje się odpowiednio art. 29 § 1 Ordynacji podatkowej.

 

Nie musi się zatem Pani obawiać, że komornik ustanowi hipotekę na Pani nieruchomości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl