Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zameldowanie nieletnich dzieci w mieszkaniu komunalnym

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 27.01.2019

W mieszkaniu komunalnym wraz z głównym najemca (matką, która zmarła niedawno) zameldowane były nieletnie dzieci synowie oraz córka (3-letnia), która jest także moją córką (synowie są z pierwszego małżeństwa zmarłej, a ojciec miał ograniczone prawa rodzicielskie do decydowania o wykształceniu i nie zamieszkiwał z nimi). Ja nie miałem ślubu (narzeczona zmarła przed ślubem). Jaka jest sytuacja prawna do mieszkania małoletnich (dla chłopców zostałem wyznaczony rodziną zastępczą)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego (art. 691):

 

„§ 1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

§ 2. Osoby wymienione w § 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

§ 3. W razie braku osób wymienionych w § 1 stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa.

§ 4. Osoby, które wstąpiły w stosunek najmu lokalu mieszkalnego na podstawie § 1, mogą go wypowiedzieć z zachowaniem terminów ustawowych, chociażby umowa najmu była zawarta na czas oznaczony. W razie wypowiedzenia stosunku najmu przez niektóre z tych osób stosunek ten wygasa względem osób, które go wypowiedziały”.

 

I Pan, i dzieci macie roszczenie o wstąpienie w stosunek najmu po zmarłej. Dzieci wymienione są w ustawie. Pan zasadniczo – według Pana opisu – także. Pozostawał Pan we wspólnym pożyciu ze zmarłą najemczynią.

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2009 r., sygn. akt III CZP 99/09: „Faktyczne wspólne pożycie, w rozumieniu art. 691 § 1 k.c., oznacza więź łączącą dwie osoby pozostające w takich relacjach jak małżonkowie”.

 

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 marca 1999 r., sygn. akt I CKN 1031/97 (stałe zamieszkanie): —O stałym zamieszkiwaniu z najemcą można mówić wówczas, gdy osoba bliska najemcy nie miała w tym czasie innego mieszkania, a lokal mieszkalny zajmowany razem z najemcą stanowił dla niej centrum spraw życiowych”.

 

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2000 r., sygn. akt I CKN 40/99 (stałe zamieszkanie): „Stałe zamieszkiwanie z najemcą osoby mu bliskiej oznacza ześrodkowanie przez tę osobę całej swej działalności życiowej w lokalu najemcy, tak by zajmowany przez tę osobę lokal stanowił jej centrum życiowe”.

 

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2001 r., sygn. akt I CKN 1179/98 (stałe zamieszkanie): „Osoba bliska zmarłego najemcy wstępuje w jego prawa w takim zakresie, w jakim one mu przysługiwały”.

 

Przysługuje Panu i dzieciom roszczenie o wstąpienie w stosunek najmu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć plus dwa =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »