Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Założenie własnej działalności i przejęcie klienta byłego pracodawcy

Autor: Tomasz Libik • Opublikowane: 09.09.2010

Pracuję w restauracji, jestem szefem kuchni. Podpisywana przeze mnie umowa o pracę zawierała w swej treści art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Klient restauracji (duża firma) zaproponował mi założenie własnej działalności, w której ramach będę wykonywać usługi cateringowe. Obecnie to restauracja obsługuje tego klienta. Złożyłem wypowiedzenie, umowa klienta z restauracją kończy się tego samego dnia, w którym wygaśnie mój stosunek pracy. Czy mogę założyć w tych okolicznościach własną działalność? Czy mój poprzedni pracodawca może mi coś zarzucić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Możliwość podjęcia działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy zależna jest od tego, czy zawarł Pan z pracodawcą umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

 

Wskazaną kwestię reguluje art. 1012 § 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z jego treścią „gdy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, zawierają umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy”.

 

W zakresie określonym we wskazanej umowie pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność w okresie obowiązywania zakazu konkurencji również określanym we wskazanej umowie.

 

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy jest obowiązkowo odpłatna. W umowie określa się wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy nie niższego jednak niż 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji.

 

Tym samym jeżeli tylko nie podpisał Pan odrębnej umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, jest Pan uprawniony do podjęcia po zakończeniu trwania stosunku pracy współpracy z dotychczasowym klientem Pana dotychczasowego pracodawcy.

 

Odrębną kwestią jest wskazywany przez Pana art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z jego treścią „czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy. (…) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się przy tym nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”.

 

Jako były pracownik jest Pan obowiązany przez okres trzech lat od ustania stosunku pracy zachować wskazane informacje w tajemnicy i ich nie wykorzystywać (chyba że umowa pomiędzy Panem a pracodawcą stanowi inaczej).

 

Nie stanowi naruszenia wskazanego przepisu podjęcie współpracy gospodarczej z podmiotem dotąd współpracującym z Pana pracodawcą, o ile tylko w ramach wskazanej współpracy nie będzie Pan przekazywał nowemu pracodawcy informacji poufnych uzyskanych od pracodawcy poprzedniego.

 

W odpowiedzi na Pańskie pytanie należy więc wskazać, że po zakończeniu stosunków prawnych łączących strony będzie Pan uprawniony bez konsekwencji prawnych do podjęcia współpracy z klientem Pana obecnego pracodawcy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć plus 9 =

»Podobne materiały

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Jestem właścicielką firmy, której funkcjonowanie opiera się na pracy ze stałymi klientami. Niedawno moje dwie pracownice otworzyły własną działalność i wykorzystując bazę danych, którą stworzyłam, odebrały mi dużą część klientów (baza zawierała ich nazwiska, telefony i adresy). Czy to naruszenie taj

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »