Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Założenie spółki LLC w USA

Autor: Rafał Styczyński • Opublikowane: 30.04.2012

Jestem obywatelem polskim i obecnie nie prowadzę działalności gospodarczej. Mam jednak pomysł na działalność gospodarczą, z tym że miałaby ona sens, gdyby spółka miała siedzibę w USA. Myślę, że najlepszym pomysłem będzie założenie spółki LLC w stanie Delaware. LLC nie podlega obowiązkowi podatkowemu w USA, jeżeli nie prowadzi działalności w USA, a jej dochód jest jednoznaczny z dochodem właściciela. Z tego, co się dowiedziałem, prowadzenie takiej spółki legalnie, aby być w porządku wobec urzędu skarbowego w Polsce, wymaga płacenia podatków w Polsce. Jak rozlicza się podatki od dochodu takiej spółki? W jakich odstępach? Z użyciem jakich formularzy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Według polskiego wewnętrznego prawa podatkowego spółka osobowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Obowiązek podatkowy ciąży na wspólnikach spółki osobowej, których dochody z udziału w spółce opodatkowuje się, w zależności od formy prawnej, podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo podatkiem dochodowym od osób prawnych. Ustawodawstwa zagraniczne mogą różnić się od modelu przyjętego w Polsce i przyznawać spółkom osobowym podmiotowość podatkową.

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

 

Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

 

W świetle art. 8 ust. 1 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 08.10.1974 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178) zyski z przedsiębiorstwa umawiającego się państwa powinny być opodatkowane tylko w tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim umawiającym się państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

 

Ponieważ działalność spółki, której miałby być Pan udziałowcem, prowadzona byłaby na terytorium USA, dochód z tej działalności podlegałby opodatkowaniu właśnie w USA. Spółka podlega przepisom Stanów Zjednoczonych Ameryki, zatem nie ma konieczności jej rejestrowania w Polsce.

 

Jednocześnie, z uwagi na miejsce zamieszkania Pana na terytorium Polski, podlega Pan w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. W myśl art. 27 ust. 9 ustawy o PIT, jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8, lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym. Przepisy art. 11 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. W sytuacji gdy podatek nie został zapłacony w USA, nie zostaje on uwzględniony.

 

Reasumując, stwierdzić należy, iż dochód uzyskany z tytułu uczestnictwa w spółce na terytorium Stanów Zjednoczonych będzie doliczany do dochodów osiągniętych w Polsce. Rozliczenia należy dokonać w zeznaniu rocznym PIT-36.

 

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie nr IPPB1/415-245/07-5/ES, z 10 stycznia 2008 r., gdzie czytamy:

 

„(…) dochód uzyskany z tytułu uczestnictwa w spółce na terytorium Stanów Zjednoczonych będzie doliczany do dochodów osiągniętych w Polsce.

 

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania dochodu uzyskanego ze źródła przychodów położonego za granicą, będzie miała zastosowanie tzw. metoda odliczenia (zaliczenia) proporcjonalnego (art. 20 ust. 1 umowy) – co oznacza, że podatek zapłacony za granicą będzie podlegać odliczeniu od podatku należnego w państwie będącym miejscem zamieszkania lub siedziby podatnika, ale tylko do wysokości podatku przypadającego na dochód uzyskany za granicą (…)”.

 

Sprawa dotyczyła podatnika, który od roku 2006 w Stanach Zjednoczonych prowadził działalność gospodarczą w ramach spółki osobowej typu LLC, w której podatnikami podatku dochodowego są wspólnicy, osoby fizyczne.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - 9 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »