.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Założenie podsłuchu

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 30.04.2013

Czy mogę zgłosić włamanie oraz założenie podsłuchu, do których doszło kilka miesięcy wcześniej? Po zdarzeniu nie było wyraźnych śladów włamania, jedynie uchylone nie przez nas okno. Sądzę jednak, że doszło do włamania, ponieważ słyszę od osób trzecich informacje, o których nie miałyby prawa wiedzieć bez podsłuchiwania naszego mieszkania.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustosunkowując się do zadanego przez Pana pytania, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

 

Na początku wskazać należy na treść art. 267 Kodeksu karnego (K.k.):

 

„§ 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego.

 

§ 3. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.

 

§ 4. Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1-3 ujawnia innej osobie.

 

§ 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 1-4 następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

 

Z punktu widzenia Pana interesu istotny jest zapis § 3 wspomnianego powyżej przepisu.

 

Art. 267 K.k. zawiera znamiona trzech typów przestępstw. Są to: bezprawne uzyskanie informacji nieprzeznaczonej dla sprawcy przez otwarcie zamkniętego pisma, podłączenie się do przewodu służącego do przekazywania informacji lub przełamanie elektronicznego, magnetycznego albo innego szczególnego jej zabezpieczenia (art. 267 § 1 K.k.); zakładanie lub posługiwanie się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym lub innym urządzeniem specjalnym w celu uzyskania informacji, do której sprawca nie jest uprawniony (art. 267 § 2 K.k.), oraz ujawnienie innej osobie informacji uzyskanych w sposób przewidziany w art. 267 § 1 lub 2 K.k. (art. 267 § 3 K.k.).

 

Czyn zabroniony spenalizowany w art. 267 § 3 K.k. polega na tym, że sprawca w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem specjalnym. Warunkiem karalności na podstawie tego przepisu jest nie uzyskanie informacji, ale już samo działanie w tym celu w sposób opisany w art. 267 § 3 K.k. Zabronione jest zatem zakładanie (instalowanie) oraz posługiwanie się w celu bezprawnego uzyskania (poznania treści) informacji urządzeniami podsłuchowymi, wizualnymi albo innym urządzeniem specjalnym. Urządzenie, o którym mowa w art. 267 § 3 K.k., to każde urządzenie służące do rejestracji przede wszystkim obrazu lub dźwięku, a zatem przeznaczone do tego celu urządzenie mechaniczne i elektroniczne typu analogowego bądź cyfrowego, np. aparat fotograficzny, kamera filmowa i kamera wideo oraz magnetofon, radiomagnetofon, dyktafon, kamera filmowa i kamera wideo, które wyposażone są w aparaturę utrwalającą dźwięk (B. Kunicka-Michalska, Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i wymiarowi sprawiedliwości. Rozdział XXX i XXXIII Kodeksu karnego. Komentarz, s. 496-497). Sąd Najwyższy w wyroku z 19 października 2006 r. (V KK 221/2006, LEX nr 198105) uznał, że nie jest urządzeniem specjalnym w rozumieniu art. 267 § 2 K.k. urządzenie nadawczo-odbiorcze Alan CT 145. Przestępstwo przewidziane w art. 267 § 2 ma charakter formalny (bezskutkowy).

 

Wskazuje Pan, że najprawdopodobniej do założenia podsłuchu doszło kilka miesięcy temu. Przestępstwa przewidziane w art. 267 K.k. ścigane są na wniosek pokrzywdzonego. Należy zatem złożyć wniosek o ściganie we właściwej jednostce prokuratury rejonowej bądź na komendzie lub komisariacie policji. Strona podmiotowa przestępstw określonych w art. 267 § 1 i 2 K.k. polega na umyślności w formie zamiaru bezpośredniego. W przypadku czynu sankcjonowanego w art. 267 § 3 K.k. dopuszczalny jest także zamiar ewentualny.

 

Dotychczasowy upływ czasu nie skutkuje dla Pana negatywnymi konsekwencjami, albowiem nie doszło do przedawnienia karalności czynu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery - jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl