Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Założenie Niebieskiej Karty

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 24.07.2015

Mąż znęca się psychicznie nade mną i moimi rodzicami. Świadkami tego wszystkiego są dzieci. Gdy wzywałam policję, on kłamał, twierdząc, że to my się nad nim znęcamy. Chcę założyć Niebieską Kartę, ale mąż ciągle kłamie i zmienia fakty. Co robić, jak nam pomóc?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. Z treści Pani pytania wynika, iż pozostaje Pani w związku małżeńskim. Małżonek znęca się nad Panią i Pani rodzicami psychicznie. Świadkami tego rodzaju zachowań są Państwa wspólne dzieci. Małżonek próbuje jednak odwrócić sytuację i wskazywać, iż to Pani jest sprawcą znęcania się nad jego osobą.

 

Zgodnie z treścią art. 207 § 1 K.k. „kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

 

Istotny z punktu widzenia Pani interesu jest fakt, iż zachowanie męża w mojej ocenie jest zachowaniem innym niż zwyczajne znieważanie Pani osoby.

 

O uznaniu za „znęcanie się” zachowania sprawiającego cierpienie psychiczne ofiary powinna decydować ocena obiektywna, a nie subiektywne odczucie pokrzywdzonego. Powszechnie przyjęte jest, iż za znęcanie się nie może być uznane zachowanie sprawcy, które nie powoduje u pokrzywdzonego poważnego cierpienia moralnego, ani w sytuacji, gdy między osobą oskarżoną a pokrzywdzoną dochodzi do wzajemnego „znęcania się”. O takiej sytuacji w mojej ocenie nie można jednak w żaden sposób mówić, bowiem zachowanie takie zagraża także dzieciom. Wskazuje Pani bowiem, iż świadkami zachowań małżonka w stosunku do Pani, jak również w odniesieniu do Pani rodziców są Państwa wspólne małoletnie dzieci. Jeżeli zachowania małżonka są, częste nie ulega wątpliwości, że mogą zagrażać należytemu wychowaniu dzieci. Nie bez znaczenia dla sprawy będzie także wiek dzieci. Im dziecko młodsze, tym większe prawdopodobieństwo, że sprawa zostanie potraktowana przez organa ściganie (policję, prokuraturę) poważnie, albowiem dzieci mogą chłonąć zachowania ojca i przenosić je do rzeczywistości nawet w odniesieniu do Pani. Małżonek swoim zachowaniem daje przykład dzieciom, że mamy – Pani – nie trzeba szanować. Znęcanie psychiczne stanowi bowiem pewnego rodzaju objaw pogardy, braku szacunku.

 

W piśmiennictwie oraz w orzecznictwie Sądu Najwyższego pod pojęciem znęcania się rozumie się zachowanie polegające na umyślnym zadawaniu bólu fizycznego lub cierpień moralnych. Mogą to być działania powtarzające się lub jednorazowe, charakteryzujące się intensywnością i rozciągłością w czasie (zob. A. Marek, Kodeks…, s. 394; także wyrok SN z 30 sierpnia 1971 r., sygn. akt I KR 149/71).

 

O uznaniu danego czynu za znęcanie się mają decydować przesłanki o charakterze obiektywnym, a nie subiektywne odczucia pokrzywdzonego. Na takie znaczenie tego znamienia wskazał Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 6 sierpnia 1996 r., sygn. akt WR 102/96, stwierdzając:

 

„Istota przestępstwa określonego w art. 184 § 1 [K.k. z 1969 r., obecnie art. 207 § 1 K.k.] polega na jakościowo innym zachowaniu się sprawcy, aniżeli na zwyczajnym znieważeniu lub naruszeniu nietykalności osoby pokrzywdzonej. O uznaniu za »znęcanie się« zachowania sprawiającego ból fizyczny lub »dotkliwe cierpienia moralne ofiary« powinna decydować ocena obiektywna, a nie subiektywne odczucie pokrzywdzonej. Pewne jest to, że za »znęcanie się« w rozumieniu art. 184 § 1 [K.k. z 1969 r., obecnie art. 207 § 1 K.k.] nie można uznać zachowania się sprawcy, które nie powoduje u ofiary »poważnego bólu fizycznego lub cierpienia moralnego«, ani sytuacji, gdy między osobą oskarżoną a pokrzywdzoną dochodzi do wzajemnego »znęcania się«. (…) Przez »znęcanie się« w rozumieniu art. 184 § 1 [K.k. z 1969 r., obecnie art. 207 K.k.] należy rozumieć także umyślne zachowanie się sprawcy, które polega na intensywnym i dotkliwym naruszeniu nietykalności fizycznej lub zadawaniu cierpień moralnych osobie pokrzywdzonej w celu jej udręczenia, poniżenia lub dokuczenia albo wyrządzenia jej innej przykrości, bez względu na rodzaj pobudek”.

 

Niezwykle istotną rolę w takim postępowaniu będą odgrywały dowody z osobowych źródeł dowodowych (tj. świadkowie). Od strony przedmiotowej pojęcie znęcania się oznacza zachowanie z czynności pojedynczych, które razem wzięte prowadza do naruszenia takich dóbr, jak np. zdrowie, wolność osobistą, cześć, mienie Całe to postępowanie sprawy ww. czynu, określa się całościowo jako znęcanie się. Pozwolę sobie poradzić Pani złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego z art. 207 K.k. Zawiadomienie może Pani złożyć ustnie lub pisemnie na policji lub pisemnie w biurze podawczym prokuratury właściwej dla miejsca swojego zamieszkania. Zawiadomienie powinno opisywać w sposób dokładny, na czym owo znęcanie psychiczne miałoby polegać oraz w jaki sposób Pani małżonek zachowuje się w odniesieniu do każdego z Państwa (Pani i Pani rodziców). Im więcej poda Pani przekładów, tym korzystniejsza będzie Pani sytuacja w toku postępowania karnego. Niejako z ostrożności pragnę zauważyć, że im dłużej będzie Pani zwlekała ze złożeniem zawiadomienia, tym gorsza będzie Pani pozycja w toku postępowania, bowiem niektóre zachowanie nie będą już tak wyjaskrawione, a to z kolei powoduje, że o wiele łatwiej będzie się małżonkowi obronić przed stawianymi zarzutami.

 

Czyn z art. 207 § 1 K.k. zagrożony jest kara pozbawienia wolności do lat 5. Zatem karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat 10.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + 7 =

»Podobne materiały

Przemoc domowa - naganne zachowanie brata

Brat od kilku lat jest w konkubinacie z kobietą, która bardzo źle na niego wpływa. Mają dwoje dzieci. Od początku ich związku brat nachodził po nocach mnie i naszych rodziców, krzykiem i wyzywaniem zmuszając nas do dawania mu środków na jedzenie czy leki. Doprowadził do tego, że musieliśmy się przep

Dla kogo zadośćuczynienie?

Konkubent znęcał się nad moją córkę, jego rodzice również. Dochodziło do przemocy fizycznej i psychicznej. Przemoc fizyczna jest przedmiotem oddzielnego postępowania karnego. Jestem człowiekiem starym i chorym, mój sprzeciw niewiele znaczył. Proszę mi powiedzieć, czy można dochodzić jakiegoś zadośću

Ojciec grozi mi śmiercią!

Mam pytanie dotyczące postępowania mojego ojca. Mianowicie ojciec kilkakrotnie groził mi śmiercią, straszył mnie pozbawieniem życia, bo chciał na mnie wymusić pieniądze. Sytuacja miała miejsce po tym, jak stałem się posiadaczem znacznej sumy pieniędzy od osoby trzeciej, otrzymałem spadek. Jak powini
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »