.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Założenie działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii a podatki w Polsce

Autor: Artur Nowak • Opublikowane: 14.01.2010

Zamierzam rozpocząć w Wielkiej Brytanii działalność gospodarczą i opłacać tu wszelkie opłaty i podatki, bo od pewnego czasu mieszkam w tym kraju. Działalność ta miałaby polegać na kupnie towarów w Wielkiej Brytanii i sprzedaży ich przez internet w Polsce. W związku z tym mam kilka pytań: Czy w Polsce muszę gdzieś zgłosić tę moją działalność? Czy w Polsce muszę odprowadzać z tego tytułu jakiekolwiek podatki (jeśli tak, to jakie i na jakiej podstawie)? Czy znaczenie ma fakt, iż nadal jestem zameldowany w Polsce?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sposób rozliczeń podatkowych z tytułu prowadzonej w Wielkiej Brytanii działalności uzależniony będzie od Pana rezydencji podatkowej, ustalanej w zgodzie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz polsko-brytyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W myśl postanowień art. 4 ust. 1 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się państwie oznacza każdą osobę, która według prawa tego państwa podlega tam opodatkowaniu, z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu, miejsce utworzenia albo inne kryterium o podobnym charakterze.

 

Jeżeli stosownie do powyższych postanowień osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu umawiających się państwach, wówczas jej status określa się zgodnie z następującymi zasadami:

 

  1. osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym umawiającym się państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu państwach, wówczas uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych);
  2. jeżeli nie można ustalić, w którym państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z państw, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym państwie, w którym zwykle przebywa;
  3. jeżeli przebywa ona zazwyczaj w obu umawiających się państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, to uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania tylko w tym państwie, którego jest obywatelem;
  4. jeżeli osoba jest obywatelem obydwu umawiających się państw lub nie jest obywatelem żadnego z nich, to właściwe organy umawiających się państw rozstrzygną tę sprawę w drodze wzajemnego porozumienia.

 

Trudno mi jednoznacznie stwierdzić, jaką rezydencję Pan obecnie posiada, ale niewykluczone, że dla celów podatkowych należałoby Pana uznać za rezydenta polskiego, biorąc pod uwagę określone związki gospodarcze oraz – być może – rodzinne z Polską.

 

Jeżeli jednak jest Pan rezydentem Wielkiej Brytanii, wówczas z dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej rozlicza się Pan tylko w Wielkiej Brytanii, chyba że posiadać będzie Pan w Polsce zakład w rozumieniu polsko-brytyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wówczas dochody przypisane temu zakładowi będą podlegały opodatkowaniu również w Polsce. Za zakład w rozumieniu umowy uznaje się m.in. siedzibę zarządu, filię, biuro, fabrykę, warsztat etc.

 

Zakładając natomiast, iż jest Pan w dalszym ciągu rezydentem Polski, wówczas wprawdzie nie ma Pan obowiązku zgłaszać w Polsce faktu, iż prowadzi Pan firmę zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii, jednakże na zasadzie nieograniczonego obowiązku podatkowego (art. 3 ust. 1 ustawy o PIT), zobowiązany będzie Pan do rozliczenia rocznego dochodu również z tytułu dochodów osiągniętych przez firmę brytyjską, przy zastosowaniu jednej z metod uniknięcia podwójnego opodatkowania (dochód z działalności brytyjskiej rozliczy Pan również w Wielkiej Brytanii). Polsko-brytyjska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, jako metodę uniknięcia podwójnego opodatkowania przewiduje wyłączenie z progresją, która polega na tym, że państwo, w którym zgodnie z tą umową podatnik ma miejsce zamieszkania (Polska), zwolni z opodatkowania te jego przychody, które według tej umowy mogą być opodatkowane w państwie będącym drugą stroną umowy (Wielka Brytania). Przy metodzie zwolnienia z progresją państwo miejsca zamieszkania podatnika ma jednak prawo przy ustalaniu podatku od pozostałego jego dochodu zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby odnośne przychody nie zostały w tym kraju wyłączone spod opodatkowania. Wykazywanie dochodu zagranicznego służy ustaleniu stopy procentowej mającej zastosowanie do opodatkowania dochodów światowych. Z tych względów, jeżeli działalność przynosi stratę, wówczas nie wykazuje się jej w zeznaniu podatkowym.

 

Obowiązek składania stosownych zeznań podatkowych przez polskich podatników podatku dochodowego został określony w art. 45 ustawy o PIT. W myśl tego przepisu podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z określonych źródeł przychodów w tym m.in. pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej. Dochód z działalności prowadzonej w Wielkiej Brytanii rozliczy Pani w zeznaniu PIT-36.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V plus zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »