.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Założenie platformy crowdfundingowej

Autor: Maciej Podgórski • Opublikowane: 16.05.2017

Stworzyłem platformę crowdfundingowej (nie jest jeszcze opublikowana w internecie). Polega to na tym, że osoby rejestrują się na moim serwisie i organizują zbiórkę na swój cel, np. kupno domu, a inni użytkownicy wpłacają pieniądze na ich cel. Czy skoro osoby wspierające wpłacają pieniądze na podany numer konta bankowego (np. na moje konto bankowe), a później osoba docelowa dostaje te środki, to ja muszę rejestrować działalność gospodarczą? Nie będę pobierał żadnych opłat ani prowizji.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Założenie platformy crowdfundingowej

Fot. Fotolia

W mojej ocenie nie musi Pan zakładać działalności gospodarczej. Crowdfunding, czyli zbieranie pieniędzy przez internet, nie jest regulowane przez państwo. Nie ma przepisów obligujących prowadzącego platformę crowdfundingową, do zarejestrowania działalności gospodarczej. Planowana przez Pana działalność nie mieści się w definicji działalności gospodarczej. Zgodnie z przepisem artykułu 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej działalność gospodarcza musi mieć charakter zarobkowy.

 

Według poglądu Sądu Najwyższego ww. przepis zawiera legalną definicję działalności gospodarczej, co oznacza, że powinna być ona traktowana jako powszechnie obowiązujące rozumienie tego pojęcia w polskim systemie prawnym (postanowienie SN z dnia 2 lutego 2009 r., V KK 330/08,). W jednym z wydanych wyroków NSA (wyrok z dnia 26 września 2008 r.,(II FSK 789/07,) wskazał, że „dana działalność jest zarobkowa, jeżeli jest prowadzona w celu osiągnięcia dochodu (zarobku), rozumianego jako nadwyżka przychodów nad poniesionymi kosztami”.

 

Platforma crowdfundingowa nie będzie prowadzona w celu osiągnięcia zarobku, ponieważ nie zamierza Pan pobierać prowizji i opłat, wobec tego nie można tej działalności zakwalifikować jako działalności gospodarczej.

 

Z tego co Pan pisze, formą prowadzenia zbiórek będzie tzw. crowdfunding dotacyjny, którego model opiera się na dobrowolnych wpłatach kwot, w zamian za które finansujący nie otrzymują od organizatora żadnych świadczeń o materialnej wartości. Taki model odpowiada co do zasady uregulowanej w przepisach Kodeksu cywilnego umowie darowizny. Co za tym idzie, należy przyjąć, że pomiędzy finansującym a organizatorem dochodzi do zawarcia takiej właśnie umowy.

 

Poniżej przedstawiam potencjalne skutki podatkowe, jakie mogą wiązać się z prowadzoną przez Pana platformą crowdfundingową. W przypadku, gdy organizatorem akcji jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (czyli Pan), to wówczas wpłaty otrzymane przez niego w ramach darowizn (crowdfunding dotacyjny) mogą podlegać podatkowi od spadków i darowizn. Nie będą zaś podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (art. 2 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W przypadku podatku od spadków i darowizn użytkownicy dokonujący wpłat będą zwykle kwalifikowani do tzw. III grupy podatkowej (osoby obce dla obdarowanego organizatora), w odniesieniu do której obowiązek podatkowy organizatora powstaje dopiero, gdy wpłata od użytkownika przekroczy kwotę 4902 zł (art. 9 ustawy o podatku od spadków i darowizn). Czyli dopóki wpłata od jednego darczyńcy (wpłacającego) nie przekroczy łącznie kwoty 4902 złotych, dopóty nie musi Pan jej opodatkowywać. Kwota ta obejmuje wszystkie wpłaty od jednej osoby dokonane w ciągu 5 lat.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 minus jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton