Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Założenie platformy crowdfundingowej

Autor: Maciej Podgórski • Opublikowane: 16.05.2017

Stworzyłem platformę crowdfundingowej (nie jest jeszcze opublikowana w internecie). Polega to na tym, że osoby rejestrują się na moim serwisie i organizują zbiórkę na swój cel, np. kupno domu, a inni użytkownicy wpłacają pieniądze na ich cel. Czy skoro osoby wspierające wpłacają pieniądze na podany numer konta bankowego (np. na moje konto bankowe), a później osoba docelowa dostaje te środki, to ja muszę rejestrować działalność gospodarczą? Nie będę pobierał żadnych opłat ani prowizji.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Założenie platformy crowdfundingowej

Fot. Fotolia

W mojej ocenie nie musi Pan zakładać działalności gospodarczej. Crowdfunding, czyli zbieranie pieniędzy przez internet, nie jest regulowane przez państwo. Nie ma przepisów obligujących prowadzącego platformę crowdfundingową, do zarejestrowania działalności gospodarczej. Planowana przez Pana działalność nie mieści się w definicji działalności gospodarczej. Zgodnie z przepisem artykułu 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej działalność gospodarcza musi mieć charakter zarobkowy.

 

Według poglądu Sądu Najwyższego ww. przepis zawiera legalną definicję działalności gospodarczej, co oznacza, że powinna być ona traktowana jako powszechnie obowiązujące rozumienie tego pojęcia w polskim systemie prawnym (postanowienie SN z dnia 2 lutego 2009 r., V KK 330/08,). W jednym z wydanych wyroków NSA (wyrok z dnia 26 września 2008 r.,(II FSK 789/07,) wskazał, że „dana działalność jest zarobkowa, jeżeli jest prowadzona w celu osiągnięcia dochodu (zarobku), rozumianego jako nadwyżka przychodów nad poniesionymi kosztami”.

 

Platforma crowdfundingowa nie będzie prowadzona w celu osiągnięcia zarobku, ponieważ nie zamierza Pan pobierać prowizji i opłat, wobec tego nie można tej działalności zakwalifikować jako działalności gospodarczej.

 

Z tego co Pan pisze, formą prowadzenia zbiórek będzie tzw. crowdfunding dotacyjny, którego model opiera się na dobrowolnych wpłatach kwot, w zamian za które finansujący nie otrzymują od organizatora żadnych świadczeń o materialnej wartości. Taki model odpowiada co do zasady uregulowanej w przepisach Kodeksu cywilnego umowie darowizny. Co za tym idzie, należy przyjąć, że pomiędzy finansującym a organizatorem dochodzi do zawarcia takiej właśnie umowy.

 

Poniżej przedstawiam potencjalne skutki podatkowe, jakie mogą wiązać się z prowadzoną przez Pana platformą crowdfundingową. W przypadku, gdy organizatorem akcji jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (czyli Pan), to wówczas wpłaty otrzymane przez niego w ramach darowizn (crowdfunding dotacyjny) mogą podlegać podatkowi od spadków i darowizn. Nie będą zaś podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (art. 2 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W przypadku podatku od spadków i darowizn użytkownicy dokonujący wpłat będą zwykle kwalifikowani do tzw. III grupy podatkowej (osoby obce dla obdarowanego organizatora), w odniesieniu do której obowiązek podatkowy organizatora powstaje dopiero, gdy wpłata od użytkownika przekroczy kwotę 4902 zł (art. 9 ustawy o podatku od spadków i darowizn). Czyli dopóki wpłata od jednego darczyńcy (wpłacającego) nie przekroczy łącznie kwoty 4902 złotych, dopóty nie musi Pan jej opodatkowywać. Kwota ta obejmuje wszystkie wpłaty od jednej osoby dokonane w ciągu 5 lat.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 - VI =

»Podobne materiały

Obniżenie dodatku motywacyjnego

Po zmianie władz miasta jako dyrektor przedszkola otrzymałam informację o przyznaniu dodatku motywacyjnego, który został zmniejszony z 30 do 10%. Określony czas obowiązywania przyznawania dodatku 30% upływał z dniem 30.04, a ja informację otrzymałam w dniu 6.05. Do chwili obecnej nie otrzymałam uzas

 

Zabezpieczenia kwoty z wynagrodzenia na alimenty przy zajęciu komorniczym

Rozwiodłem się dwa lata temu, w wyroku rozwodowym sąd zobowiązał mnie do płacenia alimentów na dwoje niepełnoletnich dzieci w wysokości 500 zł na każde, czyli w sumie 1000 zł. Płacę je regularnie na konto byłej żony. Poza tym mam zadłużenie w jednej z firm skupujących wierzytelności. Podpisałem z ni

 

Wymiar urlopu nauczyciela zerówki

Jestem nauczycielem zerówki w szkole podstawowej. Do tej pory obowiązywał mnie wymiar urlopu taki, jak pozostałych nauczycieli (ferie, wakacje i przerwy międzyświąteczne). Kilka tygodni temu dyrektor poinformował mnie, że od tej pory przysługuje mi 35 dni wolnego (tyle, ile należy się nauczycielom p

 

Czy można anulować zaległe należności w KRUS?

Mąż przed ślubem otrzymał w ramach darowizny gospodarstwo rolne 4 ha. Jest właścicielem tego gospodarstwa, ale w nim nie pracuje. Pracuje na umowę o pracę, zakład pracy odprowadza mu składki ZUS. Ja nie pracuję, nie jestem również zarejestrowana w urzędzie pracy, korzystam z ubezpieczenia zdrowotneg

 

Dzierżawa domeny internetowej

Zarejestrowałem adres internetowy, z którego obecnie nie korzystam. Pewna firma chciałaby go ode mnie dzierżawić za comiesięczną opłatą. Umowę podpiszemy na czas określony. Firma ta rozreklamuje ten adres na swoich wizytówkach, ulotkach itp. Stworzy stronę i będzie ją reklamowała – uczyni z ni

 

Czy podobna nazwa domeny może być problemem?

Od prawie roku posiadam domenę internetową, ale dopiero teraz chciałam zacząć z niej korzystać, to znaczy: zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą o nazwie identycznej jak posiadana domena. Jednak przeszukując ostatnio strony internetowe, zauważyłam, że istnieje inna firma, która zarejestrowała

 

Dzierżawa domeny internetowej

Zarejestrowałem adres internetowy, z którego obecnie nie korzystam. Pewna firma chciałaby go ode mnie dzierżawić za comiesięczną opłatą. Umowę podpiszemy na czas określony. Firma ta rozreklamuje ten adres na swoich wizytówkach, ulotkach itp. Stworzy stronę i będzie ją reklamowała – uczyni z ni

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »