Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Założenie działalności gospodarczej jako sposób na obniżenie podatków

Autor: Marta Wawrzyniak • Opublikowane: 23.05.2020

Jestem zatrudniony w budżetówce. Z uwagi na dość wysokie zarobki rozważam dodatkowo prowadzenie działalności. Rozliczam się z żoną, niemniej w dalszym ciągu mam dopłaty do PIT-37. Zastanawiam się nad założeniem działalności gospodarczej w celu obniżenia podatków. Co mógłbym zyskać, zakładając działalność gospodarczą? Czy mógłbym w jakiś sposób obniżyć swoje podatki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Założenie działalności gospodarczej jako sposób na obniżenie podatków

Niedopłata podatku dochodowego

W pierwszej kolejności pozwolę sobie wyjaśnić, iż nadpłata bądź niedopłata podatku może wystąpić, gdy wartość zaliczek pobranych przez płatnika na podatek okaże się różna od rzeczywistej wysokości zobowiązania podatkowego ustalonego za dany rok podatkowy. Występująca u Pana konieczność dopłaty związana jest zapewne z pobieraniem zaliczek według niższego stopnia skali podatkowej. Po złożeniu deklaracji podatkowej wysokość rzeczywiście osiągniętych dochodów decyduje o konieczności zastosowania wyższej stawki podatku, co rodzi konieczność dopłaty. Aktualnie obowiązującą kwotą graniczną jest 85 528 zł rocznego dochodu.

Stawki podatku dochodowego

Zgodnie z treścią art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy, którzy nie przekraczają przedmiotowej kwoty dochodu, zobowiązani są do zapłaty podatku w wysokości 18% minus kwota zmniejszająca podatek. Natomiast osoby, które osiągną dochód powyżej 85 528 zł w danym roku, powinny zapłacić podatek w wysokości 15 395, 04 zł plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek. Metoda obliczania kwoty zmniejszającej podatek została opisana w treści art. 27 ust. 1a wspomnianej wyżej ustawy, zgodnie z którą:

 

„Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, wynosi:

1) 1440 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;

2) 1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr x (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;

3) 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;

4) 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr x (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł”.

Zmniejszenie dochodu – założenie działalności

Sposobem na obniżenie należności podatkowej od podatku dochodowego może być jedynie zmniejszenie osiąganego dochodu. Jeżeli więc prowadzimy działalność gospodarczą, która przynosi straty – nasz dochód się zmniejsza i możemy przejść na niższą skalę podatkową. Zgodnie bowiem z treścią art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym:

 

„O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:

1) obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo

2) obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty”.

Koszty DG i generowanie straty dla obniżenia podatków

W sytuacji, w której utrzymuje Pan stosunek pracy, z którego opłacane są składki ZUS, decydując się na założenie działalności gospodarczej, będzie Pan zobowiązany do uiszczania wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne (obecnie 342,32 zł). W Pana przypadku jest to jedyny pewny stały koszt. Pozostałe należności z tytułu zaliczek na podatek dochodowy czy VAT zależne są od rodzaju wykonywanej działalności, wybranej formy opodatkowania i uzyskiwanych dochodów.

 

Proponowane przez Pana rozwiązanie – założenie działalności gospodarczej przy utrzymaniu stosunku pracy, może spowodować obniżenie obowiązku podatkowego, jeżeli przedsiębiorstwo odnotuje straty, które obniżą Pana łączny dochód poniżej progu i pozwolą na zastosowanie niższej stawki podatkowej. Szczegółowe wyliczenia byłyby możliwe dopiero po przedstawieniu przez Pana dokładnych danych odnośnie wszystkich czynników mających wpływ na obliczenie podatku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII plus zero =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki