Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w ZPCHr

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 20.01.2010

Firma jest spółką z o.o. utworzoną przez osoby fizyczne i ma od 1997 r. status zakładu pracy chronionej. Zatrudnienych jest ogółem 33 pracowników, z czego 41% stanowią pracownicy niepełnosprawni. Czy spółka jest całkowicie zwolniona z odprowadzania do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy (potrącanych z wynagrodzeń za pracę) od osób fizycznych  dla wszystkich zatrudnionych pracowników, czy tylko dla pracowników niepełnosprawnych? Proszę o podanie podstawy prawnej.

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Odnośnie posiadania statusu zakładu pracy chronionej kluczowe znaczenie ma art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr14, poz. 92), który stanowi w ust. 1, że „pracodawca prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy, zatrudniający nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w pkt 1, przez okres co najmniej 6 miesięcy, uzyskuje status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, jeżeli:

 

  1. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi:
   • o najmniej 40%, a w tym co najmniej 10 % ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, albo
   • co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
  2. obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy:
   • odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,
   • uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich,
    a także

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 • jest zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne;

 

 1. wystąpi z wnioskiem o przyznanie statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej”.

 

Co ważne, do pracowników, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zalicza się (z pewnymi zastrzeżeniami) „także osoby niepełnosprawne wykonujące pracę nakładczą, jeżeli ich wynagrodzenie zostało ustalone co najmniej w wysokości:

 

 1. najniższego wynagrodzenia – w stosunku do wykonawców, dla których praca nakładcza stanowi jedyne źródło utrzymania;
 2. połowy najniższego wynagrodzenia - w stosunku do pozostałych wykonawców”.

 

Co do zaliczek na podatek, zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) „płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a”.

 

Ustęp 2 przywołanego artykułu w pkt 1 wskazuje, że „płatnicy będący zakładami pracy chronionej kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów z tytułów określonych w art. 12 oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, wypłacanych przez tych płatników:

 

 1. za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, przekazują:

  – w 10 % na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  – w 90 % na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 2. za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę, o której mowa w lit. a), przekazują na zasadach określonych w ust. 1”.

 

Według art. 12 ust 1 „za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych”.

 

Jak widać, ustawodawca nie dzieli pracowników na pełnosprawnych i niepełnosprawnych i przewiduje jednolity system poboru zaliczek na podatek dochodowym od osób fizycznych od wszystkich zatrudnionych pracowników w zakładzie pracy chronionej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • IX minus sześć =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Indywidualna stawka amortyzacji samochodu

Osoba prowadziła działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, do której wprowadziła prywatny samochód osobowy i ustaliła indywidualną stawkę amortyzacji. Po pewnym czasie zlikwidowała działalność i założyła nową działalność gospodarczą na podatku liniowym. Proszę o odpowiedź, czy wprowadzając ten sam samochód do ewidencji środków trwałych, będzie można ustalić indywidualną stawkę amortyzacji? Jak należy ustalić wartość początkową tak wprowadzonego samochodu?

Sprzedaż działek deweloperowi

W 2010 r. dostałam od męża darowiznę dwóch działek – 40 i 50 arów. W tym samym roku podpisałam umowę z deweloperem. On podzielił działki na mniejsze nieruchomości, później na nich wybudował domy. W 2012 r. podpisaliśmy umowę przedwstępną na sprzedaż większości gruntu. Obecnie dowiedziałam się, że podobno musiałam zapłacić podatek dochodowy od całości sprzedanych terenów i może nawet VAT. Nie złożyłam PIT-u, bo myślałam, że muszę to zrobić dopiero po sprzedaniu ostatniej działki. Czy faktycznie czekają mnie podatki? Co robić?

Wspólny zakup domu za pieniądze męża

Trzy lata temu mój mąż dostał w darowiźnie mieszkanie. Obecnie chce je sprzedać, byśmy kupili wspólny dom. Przeznaczymy na to środki za mieszkanie i moje oszczędności. Czy spowoduje to konieczność zapłaty przez męża podatku? Jak możemy tego uniknąć? Dodam, że brany jest pod uwagę tylko wspólny zakup nieruchomości.

Rozliczania podatkowe dochodów z Francji

Do końca czerwca 2014 r. wraz z mężem mieszkaliśmy we Francji od niemal 20 lat. Od lipca mieszkamy w Polsce na stałe. Oboje jesteśmy na emeryturze (polskiej i francuskiej – tu z dwóch źródeł – w załączniku). Czy podatek za 2014 r. może być rozliczony tylko w Polsce, czy dzielimy rok na pół i składamy też deklarację we Francji? Jak obliczyć podatek? Dodam też, że mamy niewielkie emerytury z USA (z dwóch źródeł, w tym z funduszu, na który odkładaliśmy, pracując na uniwersytecie) – przesyłane na francuski rachunek.

Przekazanie mieszkania w umowie dożywocia po wykupieniu go

Teściowa wykupiła z bonifikatą mieszkanie zakładowe na własność i chce je przekazać wnuczce na podstawie umowy dożywocia przed upływem 5 lat od momentu nabycia. Czy będzie musiała odprowadzić podatek dochodowy?

Skala opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej osoby pracującej na umowę

Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę i raz w roku płacę 32% podatek dochodowy. Myślę o założeniu działalności gospodarczej, dlatego chciałbym zapytać: 1. Czy będę mógł wybrać podatek liniowy 19% i opodatkować nim przychody z działalności? 2. Czy też przychody te będą rozliczane w skali podatkowej zgodnej z umową o pracę? Planuję też zakup samochodu na przyszłą firmę i odliczenie podatku VAT: czy podatek ten jest zwracany na konto firmy, czy zmniejsza kwotę podatku w rozliczeniu rocznym?

Dwa samochody w ramach działalności gospodarczej

Czy prowadzący działalność gospodarczą może mieć dwa samochody w kosztach działalności: amortyzacja + koszty utrzymania i paliwo? Dojeżdżam samochodem do klienta.

Przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży mieszkania na cele remontowo-wykończeniowe

W 2016 zbyłem mieszkanie. Skorzystałem z możliwości zwolnienia z podatku. W tym roku upływa termin wykorzystania środków i będę je chciał uruchomić. Sytuacja jest taka: żona posiada na własność nieruchomość. Czy gdybym stał się jej współwłaścicielem (jak? darowizną?), będę mógł na cele remontowo-wykończeniowe rozliczyć te pieniądze ze sprzedaży mieszkania i tym samym skorzystać z możliwości zwolnienia z podatku? Jaki dokumenty są udokumentowaniem usługi remontowej.

Rozliczenie zarobków z programów internetowych typu revshare

Mam problem z zakresu prawa podatkowego. Od niespełna roku uczestniczę w programie internetowym typu RevShare, czyli w programie firmy, która dzieli się swoim zyskiem ze sprzedaży towarów – zwraca 14% z zainwestowanych pieniędzy w ciągu miesiąca. Co miesiąc uzyskuję z tego programu około 280 euro. Jestem studentem i nie posiadam własnego dochodu oprócz kilku umów-zleceń. W jaki sposób powinienem rozliczyć PIT uwzględniając dochód z tego programu? Który PIT mam wypełnić? Firma, w której zainwestowałem, jest zagraniczna, ale działa też w Polsce i może wystawić potwierdzenie pobrania zysku ze sprzedaży produktu. Oczywiście jestem polskim rezydentem podatkowym. Proszę o wyjaśnienia!

Zakup reklamy AdWords a wyjaśnienia do US

Prowadzę jednoosobową firmę, rozliczam się na podstawie KPiR, jestem płatnikiem podatku VAT. W 2018 roku zakupiłem usługi reklamowe AdWords od firmy Google. Czy muszę składać do US jakąś informację, wyjaśnienia? Jeżeli tak, to na jakim formularzu? Wiem, że deklaracje IFT-2 i IFT-2R składa się w Dolnośląskim Urzędzie Skarbowym. Nie wiem, czy mnie to dotyczy.

Od jakiej kwoty mam zapłacić podatek po sprzedaży mieszkania?

Wraz z partnerką sprzedaliśmy dom przed upływem 5-ciu lat, w którym mieliśmy udziały po 50%. W akcie notarialnym dokładnie zawarto nasze udziały i kwoty jakie otrzymamy. Dodatkowo oboje zawarliśmy poza aktem notarialnym ugodę, że ja ze swojej części oddam jej 50 tys. zł (jest to kwota jej wkładu w dom na wyposażenie). Od jakiej kwoty mam zapłacić podatek po sprzedaży mieszkania? Czy od całości mojej kwoty, czy od kwoty pomniejszonej o kwotę ugody?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »