Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaliczka na podatek dochodowy pracownika oddelegowanego do pracy w UE

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 09.11.2011

Czy art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może być stosowany w odniesieniu do pracownika oddelegowanego do pracy w UE na podstawie formularza A1?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego „osoba, która wykonuje działalność jako pracownik najemny w Państwie Członkowskim w imieniu pracodawcy, który normalnie tam prowadzi swą działalność, a która jest delegowana przez tego pracodawcę do innego Państwa Członkowskiego do wykonywania pracy w imieniu tego pracodawcy, nadal podlega ustawodawstwu pierwszego Państwa Członkowskiego, pod warunkiem że przewidywany czas takiej pracy nie przekracza 24 miesięcy i że osoba ta nie jest wysłana, by zastąpić inną osobę”.

 

„Osobie, która spełnia warunki określone w art. 12 ust. 1 r.s.k.s.z.s. właściwa instytucja ubezpieczeniowa państwa wysyłającego wystawia zaświadczenie na formularzu A1 potwierdzające, że w okresie delegowania do państwa przyjmującego nadal podlega ona jego ustawodawstwu z zakresu zabezpieczenia społecznego” (M. Kostrzewa, Vademecum Doradcy Podatkowego , 165118).

 

Zgodnie ze wskazanym przez Pana przepisem: „wolne od podatku dochodowego są: część przychodów osób mających w Polsce miejsce zamieszkania przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju”.

 

Pamiętać jednak należy, iż zwolnienie to „nie ma zastosowania do wynagrodzenia:

 

  1. pracownika odbywającego podróż służbową poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. pracownika w związku z jego pobytem poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także w związku z pełnieniem funkcji obserwatora w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, o ile otrzymuje świadczenia zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 83 lub 83a art. 21;
  3. uzyskiwanego przez członka służby zagranicznej”.

 

Jak wskazuje Radosław Kowalski (Vademecum Doradcy Podatkowego, 68450):

 

„Z oddelegowaniem mamy do czynienia natomiast w przypadku zmiany w umowie o pracę miejsca wykonywania pracy np. z Warszawy na Paryż. Jeżeli Pracownik jest oddelegowany do pracy poza granicę kraju wówczas nie przysługują mu diety i zwrot kosztów z tytułu podróży służbowej. Jednak w takim przypadku ma zastosowanie zwolnienie zapisane w art. 21 ust. 1 pkt 20 u.p.d.o.f., według którego wolna od podatku dochodowego jest część przychodów osób mających stałe miejsce zamieszkania w kraju, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju”.

 

Analogicznie twierdzą często organy, m.in. w piśmie z dnia 28.04.2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie (sygn. akt IPPB4/415-68/10-4/MP) wskazuje:

 

„Należy zauważyć, iż oddelegowanie pracownika, w odróżnieniu od podróży służbowej, polega na zmianie miejsca wykonywania pracy. Może ono nastąpić albo na podstawie odrębnego porozumienia zawartego z pracownikiem, albo w trybie polecenia służbowego. Zatem w przypadku oddelegowania pracowników do Włoch, jeżeli ten kraj jest dla nich aktualnie miejscem świadczenia pracy, nie przysługują diety i inne świadczenia związane z podróżami służbowymi. Ponadto dla pracowników czasowo przebywających za granicą w związku z oddelegowaniem i uzyskujących dochody ze stosunku pracy wolna od podatku dochodowego w Polsce jest część przychodów w kwocie odpowiadającej 30% diety w wysokości określonej w przepisach rozporządzenia w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Zwolnienie to przysługuje za każdy dzień pobytu podatnika za granicą, w którym pozostawał on w stosunku pracy”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 - VII =

»Podobne materiały

Pracownik oddelegowany do pracy za granicą, pracownik w podróży służbowej – uprawnienia

Od kilku lat pracuję dla polskiego pracodawcy za granicą; jestem zatrudniony na umowę o pracę. Do domu przyjeżdżam raz w miesiącu na 72 godziny. Pracodawca wypłaca mi delegację, aby pokryć koszt mieszkania. Pozostałe koszty w tym momencie nie są uwzględniane. Koszt mieszkania to 1500 dolarów za mies

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »