Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaliczenie czasu trwania nauki do stażu pracy

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 02.08.2013

Czy do stażu pracy zalicza się czas trwania nauki w szkole średniej? Chodzi mi o określenie długości urlopu wypoczynkowego oraz o staż pracy zaliczany do emerytury lub renty.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poniżej wyjaśniam Panu wątpliwości związane z zaliczaniem czasu trwania nauki do stażu pracy.

 

Inaczej jest w przypadku przepisów prawa pracy w zakresie urlopu pracowniczego, a inaczej w przypadku przepisów ustawy emerytalnej w zakresie prawa do renty czy emerytury.

 

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy:

 

„Art. 154. § 1. Wymiar urlopu wynosi:

 

1) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

 

2) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

 

§ 2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w § 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

 

§ 3. Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym, ustalony na podstawie § 1 i 2, nie może przekroczyć wymiaru określonego w § 1”.

 

„Art. 1541. § 1. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

 

§ 2. W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy”.

 

„Art. 155. § 1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

 

1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,

 

2) średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,

 

3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,

 

4) średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,

 

5) szkoły policealnej – 6 lat,

 

6) szkoły wyższej – 8 lat.

 

Okresy nauki, o których mowa w pkt 1–6, nie podlegają sumowaniu.

 

§ 2. Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika”.

 

Nie zalicza się natomiast czasu trwania nauki w szkole do stażu pracy do emerytury.

 

Do emerytury jako okres nieskładkowy wlicza się okres nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia jej w wymiarze określonym w programie studiów; studiów doktoranckich i aspirantury naukowej w wymiarze określonym w decyzji o ich utworzeniu; asystenckich studiów przygotowawczych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 + trzy =

»Podobne materiały

Nie zaliczenie przez ZUS dwóch lat studiów do stażu pracy

Jestem nauczycielem. ZUS – po rozpatrzeniu mojego wniosku o emeryturę – odmówił mi jej przyznania z uwagi na brak wymaganego stażu pracy. Nie doliczono mi bowiem do stażu 2 lat studiów - nauki w szkole wyższej. Po dwóch latach studiów zostałem skreślony z listy studentów. Podjąłem studia

 

Szkoła zawodowa – doliczenie nieskończonej nauki do stażu pracy

Uczęszczałem do szkoły zawodowej przy zakładach pracy. Nie dostałem się do ostatniej klasy i zrezygnowałem z dalszej nauki. ZUS nie chce doliczyć mi tych lat do emerytury, twierdząc, że nie skończyłem szkoły. Składki do ZUS płacił zakład pracy.

 

Praca podczas studiów a okresy składkowe ZUS

Gdy studiowałam, na czwartym semestrze studiów stacjonarnych zaszłam w ciążę i nie zaliczyłam jednego przedmiotu. Otrzymałam urlop macierzyński. Po urodzeniu dziecka rozpoczęłam dalszą naukę na tym samym kierunku na czwartym semestrze, tyle że na studiach zaocznych, i podjęłam pracę w szkole. Nie mi

 

Studia a składki ZUS

Jestem studentem studiów zaocznych. Chcę podjąć pracę na umowę-zlecenie. Kto w takiej sytuacji będzie płacił za mnie składki ZUS?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »