.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zaliczenie pieniędzy przekazanych przed narodzinami dziecka na poczet alimentów

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 10.04.2022 • Zaktualizowane: 10.04.2022

Przed narodzeniem w tym roku mojego nieślubnego dziecka przekazałem matce dziecka 10 000 zł - potrzebowała pieniędzy na lekarzy, wyprawkę. Po urodzeniu dziecka uzgodniłem z matką wysokość alimentów 2000 zł miesięcznie. Czy mogę część przekazanych przed urodzeniem dziecka pieniędzy zaliczyć jako alimenty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zaliczenie pieniędzy przekazanych przed narodzinami dziecka na poczet alimentów

Łożenie na matkę i dziecko przed porodem

Jeżeli przekazał Pan pieniądze matce dziecka na bieżące potrzeby związane z prowadzeniem ciąży i zakupami dla dziecka, to niestety nie podlega to zaliczeniu na poczet alimentów, bowiem od chwili urodzenia dziecka powinien Pan regulować alimenty bieżące. W czasie ciąży matki dziecka był Pan natomiast obowiązany do łożenia na dziecko przez czas trwania ciąży – badania lekarskie, opieka medyczna, wyprawka itp.

 

Zgodnie natomiast z art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”. Najsilniejszym obowiązkiem alimentacyjnym jest obowiązek rodziców względem małoletniego dziecka.

Równa stopa życiowa dzieci i rodziców

W świetle orzecznictwa dzieci mają prawo do równej z rodzicami stopy życiowej, niezależnie od tego, czy żyją z nimi wspólnie, czy też oddzielnie. Sąd Najwyższy podkreśla, że rodzice zobowiązany są dzielić się z małoletnimi dziećmi nawet bardzo skromnymi dochodami. Zaspokojenie potrzeb dziecka może wymagać naruszenia przez rodziców substancji ich majątku.

Obowiązek alimentacyjny

Obowiązek alimentacyjny względem małoletniego dziecka obejmuje dostarczanie nie tylko środków utrzymania, lecz także wychowania do czasu usamodzielnienia się dzieci. Potrzeby utrzymania mają charakter konsumpcyjny, ich zaspokojenie bowiem polega na zapewnieniu uprawnionemu mieszkania, wyżywienia, odzieży, leczenia, pielęgnacji w chorobie itp. Zaspokojenie potrzeb dziecka w zakresie wychowania następuje przez zapewnienie mu nie tylko środków materialnych, lecz także osobistej troski o jego rozwój fizyczny i umysłowy oraz przygotowanie go do samodzielnego życia w społeczeństwie. Warto zwrócić uwagę także na orzeczenie, iż „(…) osoba, na której ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, a zwłaszcza obowiązek alimentacyjny względem swych nieletnich dzieci, powinna w celu zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego dążyć do pełnego i właściwego wykorzystania swych sił, kwalifikacji i zdolności zarobkowej, jeśli istnieją ku temu realne możliwości. Zakres zatem obowiązku alimentacyjnego może i powinien być większy od wynikającego z faktycznych zarobków i dochodów zobowiązanego, jeżeli przy pełnym i właściwym wykorzystaniu jego sił, zarobki i dochody byłyby większe, a istniejące warunki społeczno-gospodarcze i ważne przyczyny takiemu wykorzystaniu nie stoją na przeszkodzie” (orzeczenie SN z 9.1.1959 r., sygn. akt III CR 212/58).

 

Z uwagi na powyższe, co do zasady obecnie powinien Pan łożyć alimenty bieżące co miesiąc. Jeżeli jednak obowiązek alimentacyjny nie jest uregulowany sądownie i uważa Pan, że kwota 2 tys. zł jest zbyt wysoka – proszę wskazać na zmniejszenie kwoty i skierować ewentualny pozew do sądu o uregulowanie kwoty alimentów. Z doświadczenia bowiem wskazuję, iż kwota 2 tys. zł na tak małe dziecko jest nadmierna i kwota ta zwykle jest o wiele niższa – oczywiście zależy to od każdego przypadku indywidualnie, jednak proponuję porozmawiać z matką dziecka o zmniejszeniu kwoty lub skierować sprawę do sądu w celu jej uregulowania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX plus 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl