.
Mamy 12 156 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaliczenie do okresu pracy w warunkach szczególnych kontraktu na budowę

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 10.05.2017

Byłem zatrudniony w firmie w warunkach szczególnych. W 1987 r. firma wysłała mnie na kontrakt na budowę eksportową na Węgry w pełnym wymiarze czasu pracy. Stosunek pracy ustał w wyniku upływu czasu, na jaki była zawarta umowa. Czy ten okres również można zaliczyć do okresu pracy w warunkach szczególnych? Była to praca na urlopie bezpłatnym.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zatrudnienie w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze musi być wykonywane w ramach stosunku pracy lub stosunku służby.

 

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 7 lutego 1983 r. „okresami pracy uzasadniającymi prawo do świadczeń na zasadach określonych w rozporządzeniu są okresy, w których praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jest wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku pracy”.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2010 r. (sygn. akt II UK 328/09) „okresy wykonywania pracy za granicą w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze na podstawie umów o pracę zawartych bezpośrednio z pracodawcami zagranicznymi mogą być uznane za okresy zatrudnienia w rozumieniu art. 32 u.e.r.f.u.s. pod warunkiem opłacania składek w Polsce również na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe, chyba że na podstawie umów o zatrudnieniu lub umów międzynarodowych pracownik został objęty ubezpieczeniem w trybie i na zasadach obowiązujących w państwie zatrudnienia lub określonych w umowach międzynarodowych (np. obowiązkiem podlegania ubezpieczeniu właściwemu dla pracowników pracodawcy zagranicznego w jego siedzibie za granicą lub w innym miejscu prowadzenia przezeń działania)”.

 

Podsumowując – jeśli pracował Pan za granicą na podstawie umowy o pracę (w pełnym wymiarze czasu pracy) i opłacał z tego tytułu składki w Polsce, można ten okres doliczyć do stażu pracy w szczególnych warunkach.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton