Mamy 11 432 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zależność służbowa między pracownikami samorządowymi - małżonkami

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 23.12.2014

Jestem pracownikiem samorządowym, mój mąż także (niedawno wzięliśmy ślub). Wystąpiła zależność służbowa. Muszę przejść na niższe stanowisko. Jakie w tej sytuacji mam prawa i obowiązki wobec pracodawcy, a on wobec mnie? Czy muszę przyjąć mniej korzystne warunki pracy? Czy mogłabym mieć dotychczasowe wynagrodzenie? Co z dodatkiem do wypłaty zgodnym z moją umową?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.) małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli nie mogą być zatrudnieni w jednostkach, o których mowa w art. 2, jeżeli powstałby między tymi osobami stosunek bezpośredniej podległości służbowej.

 

Zakaz przewidziany w art. 26 przywołanej ustawy posiada charakter bezwzględny. Oznacza to, iż stosunek pracy w takiej sytuacji nie tylko nie może powstać, ale też nie może być kontynuowany, np. w przypadku zawarcia związku małżeńskiego między osobami pozostającymi w zależności służbowej. Decyzję zmierzającą do zmiany wskazanej sytuacji, podejmuje wtedy jedna z zainteresowanych osób. Problem powstaje wtedy, gdy osoby zainteresowane nie podejmą takiej decyzji. Wtedy zasadne wydaje się przyjęcie poglądu, iż właściwi przełożeni powinni wtedy rozważyć potrzebę bądź przeniesienia jednej ze wspomnianych osób na inne stanowisko bądź nawet rozwiązania stosunku pracy. Stosunki osobiste określone w art. 26 przywołanej ustawy stanowią bowiem samoistną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę.

 

Zakaz podległości służbowej jest w takim przypadku bezwzględny. Jeśli więc nie chce Pani stracić pracy, musi Pani wyrazić zgodę na przeniesienie na inne stanowisko, a więc de facto na porozumienie zmieniające lub wypowiedzenie zmieniające.

 

Kwestia wynagrodzenia na danym stanowisku jest zapewne uregulowana w regulaminie wynagradzania w Pani urzędzie. Jeśli istnieje możliwość, aby na niższym stanowisku otrzymywała Pani aktualne wynagrodzenie, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby dojść z pracodawcą w tej kwestii do porozumienia. Jednakże zarówno porozumienie, jak i wypowiedzenie zmieniające mają na celu nie tylko zmianę Pani stanowiska, ale także zmianę wynagrodzenia i dodatków otrzymywanych przez Panią w związku z nowym stanowiskiem.

 

Tak więc zagwarantowanie Pani w umowie dodatku funkcyjnego może po zmianie stanowiska stać w sprzeczności z przepisami wewnętrznymi dotyczącymi dodatków funkcyjnych. W takiej sytuacji porozumienie lub wypowiedzenie zmieniające zmieni także ten aspekt umowy.

 

Przepisy o pracownikach samorządowych określają bowiem, na jakim stanowisku można otrzymać dodatek funkcyjny i w jakiej wysokości. Jeśli nowe stanowisko, które będzie Pani przydzielone, takiego dodatku nie ma – nie będzie Pani mogła go otrzymywać, co należy zmienić właśnie porozumieniem zmieniającym bądź wypowiedzeniem zmieniającym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus jeden =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »