.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaległości wobec urzędu skarbowego i ZUS

Autor: Tomasz Kaczmarski • Opublikowane: 07.11.2013

Mam zaległości wobec urzędu skarbowego i ZUS za 2012 r. Rozliczam się w formie karty podatkowej i regularne opłaty do ZUS znacznie zmniejszyłyby, po odliczeniu wszystkich kosztów związanych z ubezpieczeniem, sumę podatku do urzędu skarbowego. Czy lepiej byłoby zapłacić cały ZUS, a wtedy urząd skarbowy naliczy mniejszy podatek, czy też zapłacić całą należność do urzędu skarbowego, a ZUS w ratach? A może jest jakieś lepsze rozwiązanie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poniżej wyjaśniam Panu wątpliwości związane z zaległościami wobec urzędu skarbowego i ZUS.

 

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że przy rozliczeniu w formie karty podatkowej możliwe jest jedynie pomniejszenie podatku o część składki na ubezpieczenie zdrowotne (kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki). Pozostałe składki nie wpływają w takim przypadku na zmniejszenie kwoty podatku do zapłaty.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że w sytuacji regularnego opłacania składek w 2012 r., obniżenie podatku wyniosłoby ok. 2621 zł (209,58 zł + 11x219,19 zł).

 

Kolejną kwestią jest ustalenie właściwego momentu, w którym część składki na ubezpieczenie zdrowotne powinna pomniejszyć podatek do zapłaty. Zgodnie z art. 27b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (który w niniejszej sprawie należy stosować w powiązaniu z art. 13 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) podatek dochodowy w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Z powyższego przepisu wynika, że chodzi o składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone w roku podatkowym. Przepis ten natomiast nie określa, że muszą to być składki, które dotyczą danego roku podatkowego. Oznacza to, że odliczeniu od podatku dochodowego podlegają składki zdrowotne faktycznie opłacone przez podatnika w danym roku podatkowym – zarówno dotyczące bieżącego roku podatkowego, jak i lat poprzednich.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że uregulowanie w tym roku składek ZUS za 2012 r. nie zmniejszy zaległości podatkowych za 2012 r. (zapłata składek wpłynie jedynie na bieżące rozliczenie). Odliczenie składki zdrowotnej (jej części) następuje bowiem w okresie, w którym składka ta została zapłacona.

 

Wymaga podkreślenia, że uzyskanie zgody organu podatkowego na rozłożenie zaległości podatkowej na raty jest bardzo trudne i czasochłonne (wymaga przedstawienia znacznej liczby dokumentów i często kończy się negatywnym rozpatrzeniem wniosku). Wobec tego rekomenduję uregulowanie w pierwszej kolejności zaległości podatkowych w urzędzie skarbowym. Jeżeli natomiast chodzi o składki ZUS, konieczne będzie złożenie wniosku o rozłożenie ich na raty.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »