Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Potrącanie zaległości alimentacyjnych z pensji

Autor: Michał Soćko • Opublikowane: 24.10.2018

Mam zaległości komornicze w płaceniu alimentów na dwoje dzieci z poprzedniego związku. Obecnie mam nową partnerkę, z którą mam dziecko. Dopiero od niedawna mam pracę. Rozumiem, że zaległości alimentacyjne są potrącane w wysokości 2/3 pensji, ale moja nowa partnerka nie pracuje i moje 1/3 pensji nie będzie wystarczające do egzystencji. Jak prawo rozwiązuje tę kwestię?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z Pana relacji wynika, że ma Pan zaległości komornicze z tytułu alimentów na dwoje dzieci z poprzedniego związku. Obecnie ma Pan nową partnerkę i dziecko z tego związku. Dodaje Pan, że jest Pan zatrudniony od niedawna i ma Pan świadomość, że zaległości alimentacyjne są potrącane w wysokości 2/3 pensji. Wskazuje Pan, że Pana nowa partnerka nie pracuje, a Pana 1/3 pensji nie będzie wystarczające do egzystencji. Wobec powyższego pyta Pan, jak prawo rozwiązuje tę kwestię.

 

Zgodnie z art. 871 Kodeksu pracy:

 

„§ 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

2) 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;

3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.

§ 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.”

 

Generalnie więc najbardziej uprzywilejowana jest egzekucja na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. Przez świadczenia alimentacyjne rozumie się nie tylko świadczenia wynikające z obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny, ale także z rent cywilnych spełniających funkcję alimentacyjną (art. 444 § 2 oraz art. 903 K.c.).

 

Z tego tytułu dokonuje się potrąceń w pierwszej kolejności i w najwyższej wysokości – do 3/5 wynagrodzenia. Nie ma żadnej kwoty wolnej od potrąceń, co oznacza, że nawet z minimalnych wynagrodzeń można potrącać 3/5.

 

Pan ma w zasadzie jedną możliwość działania wobec alimentów na poprzednie dzieci, w związku ze zmianą Pana sytuacji życiowej, a mianowicie powództwo do sądu o zmniejszenie alimentów na dzieci.

 

Zgodnie z art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

 

Zgodnie z powyższym, tylko zmiana stosunków, która zaistniała po zamknięciu rozprawy poprzedzającej wydanie wyroku zasądzającego alimenty, uzasadnia żądanie zmiany orzeczenia lub umowy dotyczących obowiązku alimentacyjnego (zob. wyrok SN z 27 lutego 1981 r., III CRN 21/81, OSNCP 1981, nr 11, poz. 217; uchwała SN z 28 lutego 1992 r., III CZP 3/92, Lexis.pl nr 316368).

 

Z pozwem opartym na art. 138 K.r.o. może zatem wystąpić osoba uprawniona do alimentacji i osoba zobowiązana wyłącznie w razie zmiany okoliczności faktycznych mających istotny wpływ na zakres tego obowiązku, które zaistniały po wydaniu orzeczenia lub zawarciu umowy. Bez takiej zmiany stosunków żądanie zmiany rozstrzygnięcia o alimentach nie może być uwzględnione (zob. wyrok SN z 25 maja 1999 r., I CKN 274/99, Lexis.pl nr 1932374).

 

Proszę wziąć pod uwagę, iż zgodnie z wyrokiem SN z dnia 14 maja 2002 r., V CKN 1032/00, LEX nr 55514 – sam fakt urodzenia się kolejnego dziecka nie pociąga za sobą automatycznie ustania obowiązku alimentacyjnego w stosunku do pozostałych dzieci. Może on ewentualnie wpłynąć na rozmiar istniejącego obowiązku (wysokość rat alimentacyjnych).

 

Nie ukrywam, że Pana zaległości alimentacyjne i postępowanie komornicze nie wpływa na Pana korzyść w ewentualnej sprawie sądowej o obniżenie alimentów, ale wobec zmiany stosunków nie ma Pan, moim zdaniem, innych możliwości, aby mieć więcej środków na utrzymanie także dziecka z drugiego związku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I plus 1 =

»Podobne materiały

Środek zaskarżenia

Sąd wzywa mnie do wyjawienia majątku w związku z postępowaniem windykacyjnym. Sprawa wiąże się z nakazem zapłaty za towar, którego nigdy nie kupowałam od pozywającego mnie kontrahenta. Jak się bronić? Czy przysługuje mi jakiś środek zaskarżenia?

 

Odzyskanie pieniędzy od byłego najemcy mieszkania

Miesiąc temu moje mieszkanie opuściła lokatorka, zostawiając niezapłacone należności oraz szkody w mieszkaniu. Mam jedynie jej adres zameldowania. Czy jest szansa na odzyskanie pieniędzy?

 

List komornika do uczelni studenta

Otrzymałem zawiadomienie od komornika o wszczęciu postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu wykonawczego. Nie pracuję i nie mam majątku. Asesor komorniczy prawdopodobnie wpisał w Google moje dane i dotarł do strony internetowej uczelni wyższej, gdzie przed moim nazwiskiem figurowało słowo &bdqu

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »