Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaległość podatkowa to wykroczenie czy przestępstwo skarbowe?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 30.05.2011

Czy zaległość podatkowa w wysokości 60 000 to wykroczenie, czy przestępstwo skarbowe? Co grozi w jednym i drugim przypadku? Jakie argumenty przedstawić, żeby uniknąć kary lub ją zminimalizować?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Samo powstanie zaległości podatkowej nie jest automatycznie czynem penalizowanym przez Kodeks karny skarbowy – znaczenia mają okoliczności powstania tej zaległości. Okoliczności te pozwalają na klasyfikację określonego zachowania pod normę i ustalenie sankcji grożącej w tej konkretnej sytuacji.

 

Karami za przestępstwa skarbowe są:

 

 1. kara grzywny w stawkach dziennych;
 2. kara ograniczenia wolności;
 3. kara pozbawienia wolności.

 

Środkami karnymi są:

 

 1. dobrowolne poddanie się odpowiedzialności;
 2. przepadek przedmiotów;
 3. ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów;
 4. przepadek korzyści majątkowej;
 5. ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej;
 6. zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska;
 7. podanie wyroku do publicznej wiadomości;
 8. pozbawienie praw publicznych;
 9. środki związane z poddaniem sprawcy próbie:

   

  • warunkowe umorzenie postępowania karnego,
  • warunkowe zawieszenie wykonania kary,
  • warunkowe zwolnienie.

 

Wymierzając karę grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej; jeżeli Kodeks nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa – 720. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterokrotności.

 

Karą za wykroczenia skarbowe jest kara grzywny określona kwotowo – może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że Kodeks stanowi inaczej.

 

Środkami karnymi są:

 

 1. dobrowolne poddanie się odpowiedzialności;
 2. przepadek przedmiotów;
 3. ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów.

 

Przykładowo, zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym, z art. 57 § 1, „podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe”. Jest to jeden z najczęściej wykorzystywanych przeciw podatnikom przepisów Kodeksu karnego skarbowego – kara grzywny może być tu wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

 

Uporczywe niewpłacanie w terminie podatku dotyczy sytuacji, gdy poprawnie zgłoszony został już przedmiot opodatkowania, a Pan uchyla się (zdaniem organu) od wpłacania w terminie tego podatku lub wpłaceniu go w ogóle.

 

Podstawą odpowiedzialności jest „uporczywość” – przyjmuje się, że owa „uporczywość” niewpłacania podatku to taki stan faktyczny, gdy podatnik ma obiektywną, finansową, możliwość wykonania zobowiązania podatkowego, tj. zapłacenia podatku, a mimo tego nie czyni tego, będąc jednocześnie świadomym, iż ma taki obowiązek.

 

By się bronić przed stawianym Panu zarzutem, musi Pan wykazać, iż podatek chce Pan zapłacić, lecz nie ma takiej finansowej możliwości.

 

Z opisanego stanu faktycznego nie wynika, w jakich okolicznościach powstała zaległość; mimo wszystko wskażę jednak, iż zgodnie z:

 

Art. 54. § 1: „Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie”.

 

Art. 56. § 1: „Podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie”.

 

Pamiętać należy, że przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe można popełnić umyślnie, a także nieumyślnie, jeżeli Kodeks tak stanowi, a gdy ten sam czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach Kodeksu, przypisuje się tylko jedno przestępstwo skarbowe lub tylko jedno wykroczenie skarbowe na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów. W takim wypadku sąd wymierza karę na podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą, a jeżeli zbiegające się przepisy przewidują zagrożenia takie same – na podstawie przepisu, którego znamiona najpełniej charakteryzują czyn sprawcy.

 

Pyta Pan, czym jest przestępstwo skarbowe, a czym wykroczenie. Otóż:

 

 1. przestępstwo skarbowe jest to czyn zabroniony przez Kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności; natomiast
 2. wykroczenie skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wykroczeniem skarbowym jest także inny czyn zabroniony, jeżeli Kodeks tak stanowi.

 

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2011 roku wynosi 1386 zł – jego pięciokrotność to 6930 zł.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • III - siedem =

»Podobne materiały

Zaległości podatkowe

Pod koniec 2011 r. zostałam wybrana na przewodniczącą międzyzakładowej organizacji związkowej. W marcu 2012 r. organ skarbowy przeprowadził kontrolę podatkową za lata 2007–2008, która wykazała zaległości podatkowe z działalności, którą prowadziła w tamtym okresie spółka działająca przy związku

 

Niewysyłanie do urzędu skarbowego oświadczeń o sprzedaży oleju opałowego

Czy w związku z niewysyłaniem do urzędu skarbowego oświadczeń o sprzedaży oleju opałowego grozi mi sprawa karnoskarbowa, czy tylko muszę zapłacić stawkę sankcyjną za olej jak do celów napędowych? Problem wyniknął z niewiedzy biura rachunkowego. Czy może ono pokryć stratę ze swojej polisy OC? Kontrol

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »