Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaległe zobowiązania, które nadal rosną

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 16.05.2016

Przed 8 laty wzięłam kredyt na działalność gospodarczą, niestety firma upadła – nie mając kasy, nie spłacałam. Po roku fundusz założył mi sprawę i otrzymał wyrok, przekazano go do komornika, który przez ponad 2 lata ściągał dług z mojej emerytury i dochodów żyranta. Do tego roku nie otrzymałam żadnej informacji, że pożyczka została niespłacona. W tej chwili z tym starym wyrokiem poszli do komornika i potrącają dalej mnie i żyrantowi, ale kwotę naliczyli sobie 5-krotnie wyższą. Co mogę zrobić, czy dałoby się przynajmniej wyłączyć z tego żyranta?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.) roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Termin tego przedawnienia może ulegać zawieszeniu i przerwaniu, np. poprzez wszczęcie postępowania egzekucyjnego (A. Jedliński, Komentarz do art. 125 Kodeksu cywilnego, teza 5, LEX). W niniejszym przypadku wszczęcie postępowania egzekucyjnego w tym roku przerwało bieg terminu przedawnienia i od tej chwili biegnie ono na nowo (por. art. 123 § 1 K.c.). Roszczenie zatem przedawni się w 2026 r. (o ile bieg terminu przedawnienia znowu nie zostanie przerwany).

 

Ponieważ, jak Pani napisała, wyrok (jak rozumiem był to wyrok, nie bankowy tytuł egzekucyjny) uprawomocnił się 7 lat temu i w tym też roku skierowano sprawę do egzekucji, roszczenie o zwrot kredytu wobec Pani w tym roku nie było jeszcze przedawnione (nie upłynęło 10 lat), stąd też wierzyciel (fundusz) mógł na podstawie tego wyroku złożyć ponownie wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko Pani. Zatem postępowanie funduszu jest zgodne z prawem. Fundusz nie miał też obowiązku informować Pani, że pożyczka nie została spłacona w całości. Jeżeli jednak Pani nie miała świadomości, że nie spłaciła tej pożyczki, proszę się upewnić, czy wierzyciel właściwie obliczył kwotę zobowiązania pozostałego do spłaty.

 

Rozumiem także, że przeciwko poręczycielowi (żyrantowi) także było prowadzone postępowanie sądowe i wydano wyrok, skoro komornik egzekwował kwotę także od niego.

 

Co do zasady poręczyciel jest odpowiedzialny za dług jak współdłużnik solidarny (art. 881 K.c.). Oznacza to, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od poręczyciela i od Pani łącznie lub od każdego z osobna według swego wyboru (art. 366 § 1 K.c.). Nie ma Pani zatem wpływu na to, że wierzyciel może żądać świadczenia także od żyranta oraz na to, że może od niego żądać większą część świadczenia niż od Pani. Jeśli chce Pani zwolnić żyranta od dochodzenia od niego roszczenia przez wierzyciela, może Pani jedynie wystąpić do funduszu z prośbą o zawarcie ugody, na mocy której Pani zobowiąże się do dobrowolnej spłaty zobowiązania w ratach, a fundusz, o ile będzie się Pani wywiązywała z warunków ugody, zobowiąże się nie żądać zapłaty od żyranta. Jednakże takie ustalenie zależałoby tylko od dobrej woli funduszu, ten tymczasem nie ma interesu w ograniczaniu sobie możliwości ściągnięcia zobowiązania, skoro egzekucja wobec Pani i żyranta jest skuteczna. Dodatkowym argumentem, który mógłby przekonać fundusz, byłoby zaproponowanie dodatkowego zabezpieczenia, np. zastawu czy hipoteki, które pozwoliłyby zaspokoić wierzytelność, gdyby Pani przestała regulować raty.

 

Zakres zajęcia świadczenia emerytalnego, jakiego może dokonać komornik, określony jest w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 j.t.; dalej: ustawa o emeryturach i rentach). Art. 140 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 139 ust. 1 pkt 5 tej ustawy stanowi, że sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne mogą być egzekwowane do wysokości 25% świadczenia. Emerytury i renty są wolne od egzekucji i potrąceń w tym przypadku w części odpowiadającej 50% kwoty najniższej emerytury lub renty (art. 141 ust. 1 pkt 1). Zatem komornik może potrącać większą kwotę z emerytury niż to czynił po przednio, byleby nie przekraczała ona kwoty wynikającej u Pani z powyższych przepisów. Zatem powinna zostać Pani kwota 25% wysokości emerytury, ale nie mniej niż połowa kwoty najniższej emerytury.

 

Podsumowując, Pani wierzyciel działa zgodnie z prawem – może tak nadal dochodzić niespłaconej pożyczki, jak i dochodzić jej od poręczyciela. W tym zakresie może Pani jedynie próbować rozmawiać z wierzycielem, by zgodził się zawrzeć ugodę, w której zostanie określone, że do czasu regularnego spłacania świadczenia przez Panią, nie będzie go żądał od poręczyciela. Niestety nie ma innych możliwości rozwiązania problemu w przypadku niespłacania zaciągniętego kredytu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 - 0 =

»Podobne materiały

Przedawnienie roszczenia – debet na koncie

W 2002 r. zmarł mój mąż, z którym miałam rozdzielność majątkową. W 2003 r. nabyłam prawo do spadku po mężu. W 2008 r. otrzymałam wezwanie do spłaty zadłużenia z tytułu umowy konta jeszcze z 2002 r. Firma windykacyjna powołuje się na wyrok sądu, na mocy którego nabyłam spadek po mężu. Jednak ani

 

Termin przedawnienia zadłużenia karty kredytowej

Byłem posiadaczem karty kredytowej wydanej przez bank. W 2001 lub 2002 przestałem spłacać z niej zadłużenie. Ile wynosi termin przedawnienia długu powstałego w wyniku zaprzestania spłaty zadłużenia karty kredytowej wydanej przez bank?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »