.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Licytacja mieszkania za zaległy czynsz

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 05.11.2009

Jestem samotną matką, mam niewielkie mieszkanie, w którym mieszkam wraz z niepełnoletnim synem. Przez pewien czas nie miałam pracy i pojawiły się problemy z płaceniem czynszu. Zarządca wspólnoty podał mnie do sądu (o czym dowiedziałam się dopiero, kiedy zapukał do mych drzwi komornik). Teraz pracuję i komornik reguluje mój dług, potrącając go z pensji. Jednak zarządca nalega na jednorazową spłatę zadłużenia, a ja zarabiam skromnie. Zarządca domaga się licytacji mojego mieszkania, podczas mojej nieobecności sprowadził nawet rzeczoznawcę, który je wycenił, nie wchodząc do środka. Nie wiem, co mam robić, staram się wpłacać należności, ale to nic nie daje. Bardzo proszę o pomoc!


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przepisy prawa dają możliwość wytoczenia przez wspólnotę mieszkaniową powództwa o przymusową sprzedaż lokalu.

 

Stosownie do art. 16 ust. 1 ustawy o własności lokali, jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.

 

Podstawą przymusowej sprzedaży lokalu mieszkalnego jest długotrwałe zaleganie z opłatami. Żaden przepis prawa nie definiuje pojęcia „długotrwałe”. To, czy zaleganie z opłatami jest długotrwałe, zawsze należy do oceny sądu.

 

Należy pamiętać, że stosownie do art. 22 ust. 7 przywołanej ustawy wytoczenie powództwa o przymusową sprzedaż lokalu jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu. Aby wspólnota wystąpiła przeciwko Pani o przymusową sprzedaż lokalu, konieczna jest stosowna uchwała wspólnoty mieszkaniowej, a więc wszystkich współwłaścicieli mieszkań. Bez zgody współwłaścicieli mieszkań zarządca nie może Pani pozwać do sądu o przymusową sprzedaż lokalu.

 

Jeżeli wspólnota poda Panią do sądu o sprzedaż lokalu, to może Pani żądać oddalenia powództwa ze względu na jego niezgodność z zasadami współżycia społecznego. W szczególności może Pani wskazać, że powstanie zaległości w opłatach nie było wynikiem Pani celowego działania, lecz wynikiem trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się Pani znalazła w związku z utratą pracy. Ważną okolicznością będzie to, że spłaca Pani zaległość stosownie do swoich możliwości.

 

Tu należy jednak wskazać, że nawet spłata całego zadłużenia nie czyni powództwa o przymusową sprzedaż lokalu bezpodstawnym.

 

Najlepiej byłoby, gdyby zdecydowała się Pani porozmawiać z członkami wspólnoty o trudnej sytuacji, w której się Pani znajduje. Jak już wspomniałem, bez zgody współwłaścicieli – wyrażonej w drodze uchwały – zarządca nie może Pani podać do sądu o przymusową sprzedaż lokalu. Jeżeli właściciele mieszkań nie wyrażą na to zgody, do sprzedaży nie dojdzie.

 

W liście pisze Pani, że komornik prowadzi egzekucję zaległości. Dobrze byłoby, gdyby zawarła Pani ugodę ze wspólnotą, na postawie której spłacałaby Pani zaległości bez udziału komornika. Jeżeli wspólnota umorzyłaby postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko Pani, to byłaby Pani w stanie szybciej spłacić swoją zaległość – nie ponosiłaby Pani stosunkowo wysokich kosztów egzekucji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + IV =

14.09.2011

uważam że gdyby doszło do sprawy o eksmisje sąd by taki wniosek odrzucił z powodu że nastąpiła i trwa egzekucja komornika.

Marko

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl