.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Załatwienie spraw po śmierci cioci przebywającej w DPS

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 11.02.2021 • Zaktualizowane: 11.02.2021

Zmarła moja ciocia, która od 7 lat przebywała w DPS-ie. Ciocia nie ma już dzieci ani męża. Ma dwie siostry. Po cioci zostały pieniądze zbierane w DPS-ie oraz dom z działką. Niestety ciocia była osobą chorą na schizofrenię, co utrudniało kontakt i pozostawiło wiele pytań bez odpowiedzi. W DPS-ie była opiekunka prawna, która monitorowała sprawy cioci i która teraz zajęła się dokumentami związanymi ze śmiercią cioci. Mam też otrzymać od tej pani pismo informujące o zgromadzonych przez ciocię pieniądzach. Moja mama pokryje koszty związane z pogrzebem, które nie zostaną pokryte przez ZUS. Chciałabym się dowiedzieć, co powinnam teraz zrobić. Nie wiem, jakie zadłużenia są na cioci domu i jak można go sprzedać. Rozumiem, że powinno przeprowadzić się postępowanie spadkowe, ale poza aktem zgonu nic nie posiadam. 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Załatwienie spraw po śmierci cioci przebywającej w DPS

Informacje od opiekuna prawnego mieszkańca DPS-u

Jeżeli Pani ciocia posiadała opiekuna prawnego, on powinien Pani przedłożyć wszelkie informacje na temat posiadanych przez nią aktywów i pasywów. Na podstawie położenia nieruchomości może Pani uzyskać numer księgi wieczystej nieruchomości, w której znajdują się informację o wszelkich obciążeniach oraz hipotece ciążących na nieruchomości. Dlatego przed rozpoczęciem postępowania spadkowego przez Pani mamę proponuję poczekać na informację od opiekuna prawnego oraz zapoznać się z księgą wieczystą nieruchomości.

Nabycie spadku po mieszkańcu DPS-u

W dalszej części, posiadając akt zgonu cioci, Pani mama oraz ciocia jako jedyne spadkobierczynie mogą rozpocząć postępowanie spadkowe – stosownie przed sądem lub przed notariuszem. Zgodnie z treścią art. 932 Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.

§ 2. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku.

§ 3. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.

§ 4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych”.

 

Z uwagi na powyższe, to właśnie mama i ciocia – jeżeli ciocia nie posiadała już rodziców – są jedynymi spadkobierczyniami w udziale po 1/2. Pani mama albo ciocia powinny zatem złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Zgodnie bowiem z treścią art. 1025 § 1 sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia.

 

Stwierdzenie nabycia spadku następuje na wniosek i – co do zasady – w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. Niemniej, zgodnie z art. 681 Kodeksu postępowania cywilnego, możliwe jest również stwierdzenie nabycia spadku w postępowaniu o dział spadku. Nie oznacza to jednak, że sąd działa wtedy z urzędu. Należy bowiem zgodzić się, że przeważnie wniosek o wszczęcie postępowania działowego zawiera także implicite wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (zob. np. W. Borysiak, w: Osajda, Komentarz KC, t. III, 2013, art. 1025 KC, Nt 54). Rozważane postępowanie sądowe prowadzone jest na podstawie art. 669–6792 Kodeksu postępowania cywilnego w trybie nieprocesowym, przy czym sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy. Zgodnie z art. 670 sąd bada w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, kto jest spadkobiercą, a także czy spadkodawca pozostawił testament. Sąd może przy tym wezwać osobę, co do której zostanie uprawdopodobnione, że dysponuje testamentem, do złożenia tego dokumentu. W takim przypadku sąd dokona otwarcia i ogłoszenia testamentu.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub skierować sprawę do dowolnego notariusza. Opłata od wniosku złożonego w sądzie to 100 zł oraz 5 zł na rejestr spadkowy. Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu zgonu spadkodawcy, skrócone odpisy aktów urodzenia uczestników postępowania, a także w przypadku zawarcia związku małżeńskiego, także skrócone odpisy aktów małżeństwa. Jeżeli siostry są zgodne, proponuję przeprowadzić całą procedurę przed notariuszem – szczególnie w obecnych czasach jest to procedura znacznie szybsza. Po nabyciu spadku należy dokonać działu spadku – a więc określenia któremu spadkobiercy należy się określony składnik majątku, co również może nastąpić przed notariuszem lub przed sądem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl