.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zalane mieszkanie i problem z uzyskaniem odszkodowania

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 18.04.2012

Moje mieszkanie zostało zalane przez sąsiadkę, która mieszka piętro wyżej. Dostałem odszkodowanie od zakładu ubezpieczeniowego. Parę miesięcy później moje mieszkanie ponownie zostało zalane przez wspomnianą sąsiadkę – pomiędzy obydwoma incydentami nie zdążyłem zrobić remontu. Otrzymałem pismo od ubezpieczyciela, z którego wynika, że nie dostanę kolejnego odszkodowania, bowiem szkoda obejmuje swoim zakresem uszkodzenia zaistniałe w wyniku pierwszego zalania. Czy mogę odwołać się od decyzji zakładu ubezpieczeń?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po analizie przedstawionego stanu faktycznego sprawy należy stwierdzić, iż stanowisko, jakie zajął ubezpieczyciel, znajduje swoje uzasadnienie w obowiązujących przepisach prawa.

 

Zgodnie bowiem z przepisem art. 822 § 1 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.):

 

„Art. 822. § 1. Przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony”.

 

Z kolei przepis art. 361 K.c. stanowi:

 

„Art. 361. § 1. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.

 

§ 2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono”.

 

Z powyższego wynika, że ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania w sytuacji, w której ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za powstanie danej szkody oraz gdy szkoda ta rzeczywiście wystąpiła, przy czym pod pojęciem szkody należy rozumieć zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści.

 

W przedstawionej przez Pana sprawie nie ma w zasadzie wątpliwości, że ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za zalanie Pana mieszkania, a co za tym idzie, odpowiedzialność taką ponosi również ubezpieczyciel. Istotną – a zarazem wymagającą wyjaśnienia – okolicznością jest natomiast, czy w wyniku kolejnego zalania w ogóle poniósł Pan jakąkolwiek szkodę.

 

W tym celu należy zbadać, czy spowodowanie kolejnego zalania wiąże się dla Pana z koniecznością poniesienia większych kosztów, niż miałoby to miejsce w przypadku jednokrotnego zalania, za które otrzymał już Pan odszkodowanie.

 

Należy bowiem zaznaczyć, że jeżeli nie dokonał Pan naprawy wcześniejszych uszkodzeń (bez względu na przyczynę braku takiej naprawy), a kolejne zalanie w zasadzie pokryło się z uprzednim, nie niszcząc większej powierzchni mieszkania i nie wymuszając na Panu podjęcia szerszych zakresowo prac, niż wynikało to z tytułu pierwszego zalania, to nie można w ogóle mówić o tym, że w wyniku powtórnego zalania poniósł Pan jakąkolwiek szkodę.

 

Jeśli jest Pan w stanie wykazać, że powtórne zalanie mieszkania wiąże się dla Pana ze zwiększeniem kosztów jego naprawy, to powinien Pan odwołać się od otrzymanej decyzji zakładu ubezpieczeń, załączając np. aktualny kosztorys koniecznych robót i żądając dopłaty odszkodowania w wysokości różnicy pomiędzy już otrzymaną kwotą a kwotą niezbędną do usunięcia skutków obu zalań. W przypadku gdy szkody te się pokrywają i w związku z powtórnym zalaniem nie poniesienie Pan kosztów naprawy obu zalań w kwocie wyższej niż kwota otrzymanego już odszkodowania, to niestety nie przysługuje Panu już żadne dalsze roszczenie o wypłatę odszkodowania.

 

Należy bowiem jeszcze raz zaznaczyć, że odszkodowanie należy się w przypadku wyrządzenia szkody – wymiernej i możliwej do oszacowania – a nie z samego faktu np. zalania, gdy zalanie to nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów naprawy mieszkania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 minus dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »