.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zakwestionowanie wskazań wodomierzy

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 25.01.2016

Dokonano nam wymiany wodomierzy. Ich legalizacja bądź wymiana powinna następować co 5 lat – z tego, co wiem. Tymczasem liczniki były u nas 9 lat. Przez cały czas rozliczenia odbywały się na podstawie wskazań tychże wodomierzy. Czy mogę zakwestionować opłaty z ostatnich 4 lat?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Okres ważności cechy legalizacyjnej wodomierza określony jest w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 5 z 2008 r., poz. 29). Dla wodomierzy o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h – świadectwo legalizacji pierwotnej oraz cechy legalizacji pierwotnej są ważne przez 5 lat, a okres ważności dowodów legalizacji ponownej wynosi także 5 lat.

 

Jak pisze Jerzy Rotko w komentarzu do ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, „przesłanką prawidłowego ustalenia poboru według wskazań wodomierza jest jego prawidłowe działanie. Wodomierz jako przyrząd pomiarowy musi posiadać ważny dowód prawnej kontroli metrologicznej. Nie posiada go, jeśli minął (pięcioletni) termin ważności oraz gdy przestał spełniać wymogi metrologiczne, np. wskutek uszkodzenia lub zniszczenia cechy legalizacyjnej. W przypadku braku ważnej cechy legalizacyjnej wodomierz winien być traktowany jako nieistniejący”.

 

Zgodnie z art. 27 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, „ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne normy zużycia wody”.

 

Metodą powszechnie stosowaną w sytuacjach braku legalizacji (czy też stwierdzonej wadliwości wodomierza) jest określenie przeciętnego zużycia wody w sposób symulacyjny według średniego zużycia, ustalonego na podstawie dwóch ostatnich odczytów dokonanych w okresie poprzedzającym niesprawność urządzeń, tj. kiedy legalizacja była aktualna.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 minus VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl