Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakwestionowanie faktury korygującej do zera

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 03.04.2016

Zakwestionowano nam wystawienie faktury korygującej do zera i wystawienie nowej z prawidłowymi danymi. Kontrahent do określonego nie zapłacił kwoty wynikającej z umowy, dwa dni później maja otrzymał zniżkę na wynajem sali. W związku z tym sporządzony został w dniu aneks do umowy zmieniający kwotę należności oraz termin płatności. Uznano, że najlepiej będzie skorygować fakturę pierwotną „do zera” i wystawić prawidłową z nowym terminem płatności. W międzyczasie kontrahent dokonał dwóch częściowych wpłat. Oczywiście chodzi tutaj również o odsetki, które zostały naliczone od pierwszego terminu płatności i w świetle aneksu są niezasadne. Jeżeli postąpiliśmy niezgodnie z przepisami prawa, czy można to poprawić i ewentualnie jak?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 106j ust. 1 dodanym przez art. 1 pkt 50 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniającej ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2014 r. „podatnik wystawia fakturę korygującą w przypadku, gdy po wystawieniu faktury:

 

  1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1
  2. udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,
  3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
  4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt,
  5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury”.

 

Pewną alternatywą dla korekty jest anulowanie faktury, które jest rozwiązaniem funkcjonującym w praktyce. W uchwale 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 kwietnia 2002 r. (sygnatura: FPS 2/02, ONSA 2002, nr 4, poz. 136) jasno wskazano na taką możliwość, sąd uznał, że „faktura (…), która nie dokumentuje rzeczywistej sprzedaży, (…) nie dokumentując legalnego (zgodnego z prawem) obrotu towarami i usługami i stanowiąc często czyn zabroniony, nie może być korygowana jakąkolwiek fakturą legalnego obrotu. W takim wypadku nie ma potrzeby wystawiania faktury korygującej, gdyż faktura niedokumentująca rzeczywistej sprzedaży jest bezskuteczna prawnie i w związku z tym nie może wywołać żadnych skutków podatkowych u jej wystawcy ani odbiorcy”.

 

Z powyższego zatem wynika, że gdy zatem została wystawiona faktura, która nie dokumentuje prawdziwego zdarzenia (a najlepiej gdy w ogóle nie została wprowadzona do obrotu prawnego), należy ją anulować, a nie korygować. W piśmie z dnia 25 listopada 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie (sygnatura: IPPP1-443-1044/10-2/IGo) wskazała że „podatnik ma prawo do anulowania wystawionych, ale niewprowadzonych do obrotu prawnego faktur. Powinny być one opatrzone odpowiednią adnotacją o przyczynie i okolicznościach anulowania oraz pozostawione w dokumentacji podatkowej, bez konieczności wprowadzania ich do ewidencji i wykazywania wynikających z nich kwot w deklaracji VAT”. Podobne stanowisko prezentuje WSA w Warszawie w wyroku z dnia 7 czerwca 2004 (sygnatura: III SA 238/03, M. Pod. 2004, nr 8, poz. 40) stanowiąc, że „mimo, iż przepisy nie przewidują możliwości wystawienia faktury korygującej w przypadku omyłkowego wystawienia faktury, uznać trzeba, iż podatnik ma prawo do wycofania takiej faktury z obrotu gospodarczego poprzez jej anulowanie”.

 

W świetle powyższego widać, iż nie ma podstawy prawnej wprost regulującej bez wątpliwości zaistniałą sytuację. W praktyce widać to doskonale, gdyż korekty i anulowania nastrajają podatnikom wielu problemów. Często też służby księgowe stron transakcji wyznają inne poglądy w tym zakresie, a jeszcze inne może mieć tu organ.

 

W przedstawionej sytuacji moim zdaniem niepotrzebnie wystawiono drugą fakturę. Wystarczyło dokonać korekty pierwszej faktury, nie do zera, a do realnych wartości z uwzględnieniem zmian wprowadzonych aneksem (korekta terminu płatności). Nie przedstawia Pani losów korekty i faktury duplikującej – szczególnie tego, czy zostały wprowadzone do obrotu. Jeśli więc jeszcze wchodzi w grę anulowanie drugiej faktury, to w połączeniu ze skorygowaniem pierwszej faktury do rzeczywistych wartości (i informacji) może być to lepsze rozwiązanie niż utrzymywanie de facto dwóch faktur dokumentujących tę samą usługę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + osiem =

»Podobne materiały

Refundacja składek PFRON a udziały w spółce

Jestem współwłaścicielką spółki cywilnej (25% udziałów). Ponieważ jestem też rencistką, a płacę pełen ZUS z przychodów spółki, zwróciłam się do PFRON o refundację składek. Zaczęły one przychodzić na konto spółki z moim osobistym numerem rejestracyjnym w PFRON. Mam jednak problem z wypłaceniem t

 

Odmowa przyznania kredytu przez bank – rezydent i nierezydent podatkowy

Wraz z mężem staramy się o kredyt na mieszkanie. Bank odmówił nam przyznania go, twierdząc, że mąż nie jest polskim rezydentem. W zamian zaproponował pożyczkę. Czy to prawda, skoro mąż pracuje w Danii, ma kontrakt na czas nieokreślony, ale jego miejsce zamieszkania jest w Polsce? Dodam, że mąż ma ty

 

Podatek PCC a umowa przejęcia długu

Mam zamiar podarować synowi firmę, którą prowadzę jako osoba fizyczna. Przy umowie darowizny musimy zapłacić podatek PCC. Czy możliwe jest przeniesienie ciężarów na syna w formie umowy przejęcia długu? Czy jeżeli zastosujemy umowę przejęcia długu, to unikniemy podatku PCC?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »