Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakupy na Aliexpress bez opłacenia VAT-u i cła od przesyłek do pewnej wartości

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 20.10.2018

Robiłam zakupy na Aliexpress, bazowałam na informacjach, że nie płaci się VAT-u i cła od przesyłek do pewnej wartości, ostatnio z prasy dowiedziałam się, że nieprawda. Nie wiem, co robić, nie chcę ponieść konsekwencji swojej niewiedzy, zamierzam pójść do urzędu skarbowego, złożyć czynny żal, podsumować wartość zakupów i samej obliczyć VAT i odsetki (czy do 25. następnego miesiąca?). Czy tak mogłoby być? Nigdy moje zakupy nie zostały zatrzymane do oclenia, kupowałam od 2017 do 2018, przestałam, bo czuję się winna.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakupy na Aliexpress bez opłacenia VAT-u i cła od przesyłek do pewnej wartości

Fot. Fotolia

W pierwszej kolejności wskazać należy, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT podatnikami tego podatku są również osoby fizyczne na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną. Zatem w przypadku importu towarów przez osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, również powstaje obowiązek zapłaty podatku VAT od importu.

 

Ustawa VAT przewiduje jednak zwolnienie od podatku. Zgodnie z art. 51 ustawy zwalnia się od podatku import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro. Zwolnienia od podatku nie stosuje się do:

 

  1. napojów alkoholowych;
  2. tytoniu i wyrobów tytoniowych;
  3. perfum i wód toaletowych.
  4. towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego.

 

Przepisy nie zawierają definicji zamówienia wysyłkowego, jednak w tym zakresie można sięgnąć do treści interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 1.09.2015 r., nr IPTPP2/4512-333/15-2/IR, gdzie czytamy:

„Na podstawie powyższych definicji można wskazać, iż zakupy w drodze zamówienia wysyłkowego winny posiadać następujące cechy:

 

  1. zamówienie nie jest składane osobiście przez kupującego u dostawcy, ale dokonywane jest np. drogą pocztową, telefoniczną, faksem, poprzez Internet,
  2. zamówiony towar jest przesyłany, na wskazany przez kupującego adres, przez podmioty wyspecjalizowane w dziedzinie dostarczania przesyłek, np. poprzez pocztę, kuriera, bez konieczności dokonywania osobistego odbioru towarów przez kupującego.

 

Dodatkowo wskazać należy, iż zazwyczaj, przy zamówieniach wysyłkowych, zapłata za towar, w zależności od umowy zawartej przez strony transakcji, jest realizowana jako przedpłata, np. jako przelew na rachunek bankowy sprzedającego, bądź za pobraniem, np. przez firmę dokonującą dostawy po dostarczeniu towaru do zamawiającego”.

 

W świetle powyższego stwierdzić należy, że zakup towaru z Chin poprzez portal Aliexpress stanowi import towarów w drodze zamówienia wysyłkowego, który pozbawia prawa do skorzystania ze zwolnienia od podatku. W konsekwencji z tytułu tak zaimportowanym towarów należy uiścić podatek VAT.

 

Trzeba jednak pamiętać, że osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są zobowiązane do składnia deklaracji VAT w terminie do 25. dnia następnego miesiąca. Co więcej, nawet podatnicy prowadzący działalność gospodarczą tylko w wyjątkowych sytuacjach rozliczają podatek VAT od importu w deklaracjach, ponieważ podstawowym dokumentem służącym opłaceniu podatku VAT jest zgłoszenie celne.

 

Zakładam, że importowane towary otrzymała Pani drogą pocztową i nie składała samodzielnie zgłoszenia celnego. Tak w większości przypadków wygląda procedura zakupu z Aliexpress. W tym zakresie trzeba zwrócić uwagę na treść art. 33c ustawy VAT, który podaje, że w przypadku importu towarów doręczanych w formie przesyłek pocztowych przez operatora wyznaczonego do podatku z tytułu importu towarów przepis art. 65a ustawy Prawo celne stosuje się odpowiednio.

 

Wspomniany art. 65a Prawa celnego stanowi, że w przypadku doręczania przez Pocztę Polską, przesyłek zawierających towary, w stosunku do których istnieje obowiązek uiszczenia należności przywozowych, operator jest zobowiązany pobrać te należności od odbiorcy przed wydaniem mu przesyłki. Pobrane należności przywozowe Poczta Polska jest zobowiązana przekazać na rachunek urzędu skarbowego w terminie 10 dni od dnia wydania przesyłki odbiorcy.

 

W konsekwencji w przypadku, gdy importowała Pani towary, korzystając z usługi Poczty Polskiej, to właśnie Poczta była zobowiązana do pobrania podatku VAT z tytułu importu. Pani samodzielnie tego podatku nie rozlicza, ponieważ ani nie składa zgłoszenia celnego, ani też nie składa deklaracji podatkowej.

 

Mając powyższe na uwadze, czy jest Pani pewna, że Poczta (względnie kurier) nie pobierała tego podatku od Pani? Czy ponosiła Pani jakieś opłaty na poczcie w momencie odbioru przesyłki? Może w tych opłatach był już wkalkulowany podatek VAT?

 

Trzeba bowiem zauważyć, że nie ma możliwości, aby od importowanych towarów, które zostały doręczone za pomocą poczty, samodzielnie opłaciła Pani podatek VAT. Nawet jeżeli podatek VAT nie został odprowadzony, to wciąż podmiotem odpowiedzialnym za jego zapłatę będzie poczta. W takim przypadku należy skontaktować się z Pocztą Polską, która następnie pobierze od Pani zaległy podatek VAT i przekaże go na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Jeżeli nie składała Pani samodzielnych zgłoszeń celnych, to nie może Pani uregulować zaległego podatku VAT z pominięciem dostawcy, tj. poczty lub kuriera (oczywiście przy założeniu, że podatek VAT nie został pobrany).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 + zero =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki