.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zakup uszkodzonego telefonu na Allegro

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 07.04.2014

Jakie prawa przysługują mi po zakupie uszkodzonego telefonu na Allegro? Kupiłem używany telefon, który miał być w pełni sprawny, jednak dotarł do mnie zepsuty (w serwisie powiedziano mi, że został zalany; nie nadaje się do użytku). Sprzedający upiera się, że wysłał nieuszkodzony towar i nie chce zwrócić mi pieniędzy. Co robić?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego, jeżeli rzecz (zarówno nowa, jak i używana) ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił zamawiającego, albo jeżeli rzecz została zamawiającemu wydana w stanie niezupełnym (art. 556 Kodeksu cywilnego – w skrócie: K.c.).

 

Mowa tutaj o wadach fizycznych rzeczy. Wada fizyczna występuje zatem wtedy, gdy wartość lub użyteczność rzeczy została zmniejszona, biorąc pod uwagę cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, a także – jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, lub rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. Z wadą fizyczną mamy do czynienia także wówczas, gdy stan rzeczy będzie powodował zmniejszone doznania estetyczne zamawiającego, czy będzie posiadał niższe walory użytkowe.

 

Z informacji, które podaje Pan w treści pytania, wynika, iż telefon zakupiony na Allegro rzeczywiście dotknięty jest wadą fizyczną (jest uszkodzony). Może więc Pan dochodzić swych roszczeń względem sprzedawcy na podstawie przepisów o rękojmi, jednak pod warunkiem że nie wiedział o tej wadzie w chwili zawarcia umowy.

 

Z tytułu rękojmi kupujący może:

 

  1. odstąpić od umowy z tym zastrzeżeniem, że kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie;
  2. żądać obniżenia ceny albo
  3. naprawy ujawnionej wady (wad).

 

Wybór żądania należy do kupującego.

 

W celu dochodzenia swych roszczeń z rękojmi należy zawiadomić sprzedawcę o wadzie w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca, licząc od jej wykrycia. Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem listu poleconego. Natomiast jeśli sprzedawca wadę podstępnie zataił albo zapewnił kupującego, że wady nie istnieją, wówczas zachowanie podanego terminu nie jest wymagane.

 

Nadto jeśli sprzedawca jest przedsiębiorcą, a Pan – konsumentem, to może Pan dochodzić swych praw na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176). Niezgodność towaru z umową jest pojęciem szerokim, obejmującym także wady fizyczne, prawne, niekompletność rzeczy, brak cech funkcjonalności, względy estetyczne, brak instrukcji użytkowania, indywidualne uzgodnienia między stronami, jak również brak właściwości towaru deklarowanych w składanych publicznie zapewnieniach, to jest w reklamach. Za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową uważa się również nieprawidłowość w jego zamontowaniu i uruchomieniu, jeżeli czynności te zostały wykonane w ramach umowy przez wykonawcę lub przez osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność, albo przez zamawiającego według instrukcji otrzymanej od wykonawcy.

 

W celu dochodzenia roszczeń na podstawie przywołanej ustawy o zaistniałej niezgodności kupujący musi zawiadomić sprzedawcę w terminie dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Po otrzymaniu zawiadomienia sprzedawca jest zobowiązany ustosunkować się do żądań w terminie 14 dni. Jeżeli tego nie uczyni – uważa się, że uznał je za uzasadnione.

 

Na podstawie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego kupujący rzecz używaną może żądać nieodpłatnej naprawy, chyba że naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów. Jeśli więc naprawa uszkodzonego telefonu zakupionego na Allegro jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów, Panu jako konsumentowi przysługuje prawo domagania się stosownego obniżenia ceny lub prawo odstąpienia od umowy czyli żądanie zwrotu ceny za zwrotem towaru.

 

Jednak od umowy nie można odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna. Uprawnienia do zwrotu ceny lub jej obniżenia przysługują także wówczas, gdy naprawa nie została przez sprzedawcę wykonana w odpowiednim czasie lub gdy naprawa narażałaby konsumenta na znaczne niezgodności (np. wielokrotność nieskutecznych napraw, która pozbawia konsumenta możliwości użytkowania zakupionego towaru).

 

Nieodpłatność naprawy oznacza, że sprzedawca powinien zwrócić kupującemu koszty poniesione przez niego w związku z koniecznością naprawy.

 

Wybór reżimu odpowiedzialności sprzedawcy (tj. czy na podstawie przepisów o rękojmi, czy też na podstawie ustawy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową) należy do Pana

 

Oprócz tego skoro kupił Pan uszkodzony telefon na Allegro, czyli przez Internet, i jeśli spełnione są łącznie niżej wymienione warunki, tj.:

 

  1. nie minęło jeszcze 10 dni od dnia doręczenia telefonu;
  2. sprzedawca jest przedsiębiorcą;
  3. Pan jest konsumentem;
  4. telefon został zakupiony na aukcji „Kup teraz” a nie z licytacji  

 

– to istnieje możliwość zwrotu towaru bez wskazania przyczyny i żądania zwrotu ceny. W tym celu powinien Pan w podanym wyżej terminie złożyć sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wskazać, na jakie konto mają zostać zwrócone pieniądze i następnie w terminie dalszych 14 dni odesłać towar. Sprzedawca powinien zwrócić cenę w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru.

 

Sprzedawca (przy założeniu że jest przedsiębiorcą) powinien poinformować Pana o możliwości, terminie i sposobie odstąpienia od umowy. W tym celu proszę ustalić, czy np. na stronie aukcji nie było stosownego pouczenia. Jeśli brak jest takiego pouczenia, to wymieniony 10-dniowy termin nie rozpoczął swojego biegu, a Pan może odstąpić od umowy, jeśli jeszcze nie minęły 3 miesiące od dostarczenia towaru lub w terminie 10 dni od dnia uzyskania od sprzedawcy informacji o prawie odstąpienia.

 

W razie wątpliwości pozostaję do Pana dyspozycji. W celu wyboru właściwych przepisów jako podstawy dochodzenia swoich roszczeń należy ustalić, czy sprzedawca jest przedsiębiorcą. Jeśli nie, to grę wchodzą tylko przepisy o rękojmi, o czym była już mowa wyżej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl