Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup udziału w kamienicy i niezgłoszenie tego faktu w urzędzie skarbowym

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 11.10.2010

Dziewięć lat temu kupiłem udział w kamienicy, wynoszący 1/30 nieruchomości (umowa w formie aktu notarialnego). Za udział zapłaciłem, ale nie zgłosiłem tego faktu w urzędzie skarbowym. Co powinienem teraz zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nabywając w 2001 roku udziały w kamienicy, które wynoszą 1/30 część nieruchomości, moim zdaniem nie miał Pan obowiązku zgłaszania tego faktu w urzędzie skarbowym – nie wskazuje na to opisany stan faktyczny.

 

W 2001 roku obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ciążył co do zasady na stronach czynności cywilnoprawnych, obowiązywał wtedy również art. 10 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którym „podatnik był obowiązany bez wezwania organu podatkowego do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczenia i wpłacenia podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego”. Pan jednak zawarł umowę w formie aktu notarialnego, gdzie występuje płatnik; płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego są notariusze. To właśnie notariusze obowiązani są uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej lub wypłacenie należności od uprzedniego zapłacenia podatku – skoro czynność została dokonana, podatek został zapłacony.

 

Co więcej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych notariusz był zobowiązany m.in: sporządzić i przesłać właściwemu miejscowo urzędowi skarbowemu deklarację o należnościach wpłaconych przez płatnika z tytułu podatku; deklaracja powinna określać imię i nazwisko albo nazwę lub firmę płatnika, numer identyfikacji podatkowej oraz miejsce zamieszkania (siedzibę) płatnika, wysokość pobranego i przekazywanego podatku.

 

Ponadto w 2001 roku notariusze jako płatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego byli obowiązani:

 

  1. „określać w treści sporządzanych aktów notarialnych podstawę prawną i sposób obliczenia podatku,
  2. pouczać strony czynności cywilnoprawnych o przysługującym urzędowi skarbowemu prawie do określenia, podwyższenia lub obniżenia wartości przedmiotu tej czynności oraz o ciążącym na stronach solidarnym obowiązku zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, w przypadku określenia lub podwyższenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej przez urząd skarbowy,
  3. przesyłać urzędowi skarbowemu odpis rejestru za każdy ubiegły miesiąc w terminie do 7 dnia miesiąca (Rejestr podatku powinien zawierać następujące rubryki: liczbę porządkową, datę sporządzenia aktu notarialnego, numer repertorium A, imiona i nazwiska albo nazwę lub firmę, numery identyfikacji podatkowej oraz miejsce zamieszkania (siedzibę) stron czynności cywilnoprawnej, zwięzłe określenie treści czynności, wartość przedmiotu czynności cywilnoprawnej, miejsce położenia nieruchomości (miejscowość, gmina, powiat, województwo), stawkę podatku, kwotę pobranego podatku oraz uwagi)″.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI plus sześć =

»Podobne materiały

Wycofanie lokali z działalności gospodarczej

Przed kilkoma laty wykupiłem dwa lokale od spółdzielni. Włączyłem je do swojego przedsiębiorstwa, dzięki amortyzacji czynsz stanowił koszt dla zakładu. Czy mogę teraz te pomieszczenia sprzedać, podarować synowi lub przestać amortyzować i zostawić dla siebie (by np. zacząć je wynajmować)? Czy pr

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »