Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup połowy domu od siostry

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 02.10.2014

Wraz z siostrą odziedziczyłam dom po rodzicach – po 1/2. Rok po śmierci taty (2012 r., mama zmarła 2 lata wcześniej) sprzedałyśmy dom za 240 tys. zł, kwotę podzieliłyśmy po połowie. Swoją część chcę przeznaczyć na zakup połowy domu od siostry (ma bliźniak), a ona – na remont swojej części. Dodam, że nie mam innego lokum. Ile będziemy musiały zapłacić podatku w tej sytuacji?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Spadek nabyły Panie w 2010 i 2012 roku, nabycie ma bowiem miejsce w chwili śmierci spadkodawcy. Zgodnie z art. 10 ust.1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „źródłem przychodów jest odpłatne zbycie m.in. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie”. Innymi słowy opisana sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie stanowi przychód podlegający opodatkowani.

 

Podatek od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości wynosi 19% podstawy obliczenia podatku, którą jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości (wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia) a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d (niekiedy powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw). Dotyczy to każdej z Pań z osobna. W opisanej sytuacji, w myśl art. 22 ust. 6d, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w drodze spadku uważa się jedynie udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Podatku można jednak uniknąć, mogą Panie zgodnie z przedstawionymi zamiarami skorzystać ze zwolnienia, jeśli pieniądze przeznaczą na własne cele mieszkaniowe. Zwolnienie, które opiszę poniżej, jest tak skonstruowane, że podatku w ogóle Panie nie zapłacą, jeśli każda z Was połowę kwoty uzyskanej ze sprzedaży, czyli cały swój przychód, który tu podlega opodatkowaniu, przeznaczy na własny cel mieszkaniowy. Zatem, w pewnym uproszczeniu, każda z Pań musi wydać po 115.000 zł. Jest tak, bowiem na mocy art. 21 ust. 1 pkt 131 wyżej wymienionej ustawy „wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych”.

 

Własnymi celami mieszkaniowymi są:

 

„1) wydatki poniesione na:

 

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

  – położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;

 

2) wydatki poniesione na:

 

 1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c, na cele określone w pkt 1,
 2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a,
 3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b

  – w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30;

 

3) wartość otrzymanego w ramach odpłatnego zbycia w drodze zamiany znajdującego się w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej:

 

 1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, lub
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub udziału w tych prawach, lub
 3. gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, lub
 4. gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a”.

 

Zarówno zatem nabycie części domu mieszkalnego siostry, jak i remont własnego domu mieszkalnego uprawniają do skorzystania ze zwolnienia. Rozliczenia i ewentualnie deklaracji zwolnienia należy dokonać deklaracjami PIT-39.

 

Pani siostra, zbywając część domu, podlega tym samym regulacjom, chyba że nabyła nieruchomość, którą będzie Pani sprzedawać, w roku 2010. Jeśli zaś minęło Ponad 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, w ogóle nie zapłaci podatku, bowiem kwota, którą od Pani otrzyma, nie będzie przychodem podlegającym opodatkowaniu.

 

Pani zaś, nabywając dom siostry (jego część), zapłaci podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od wartości rynkowej nabywanej części.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • VIII minus dziesięć =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Podatek spadkowy i podatek od sprzedaży mieszkania otrzymanego w spadku

W spadku po mamie (w 2008 r.) otrzymałam małe mieszkanie. Było ono do remontu, dlatego też sprzedałam je za kwotę 20 000 zł – urząd skarbowy naliczył mi podatek spadkowy w wysokości 305 zł. Notariusz poinformował mnie też, że muszę zapłacić podatek od sprzedaży. Nie wiem niestety, w jakiej wysokości. Czy jest to 19%? Jeśli tak, to czy od całej kwoty 20 000 zł?

Sprzedaż nieruchomości spadkowej

Moi rodzice byli właścicielami działki. W ubiegłym roku zmarła mama. Pod koniec ubiegłego roku tata złożył do sądu wniosek o nabycie spadku. Uprawnionymi do spadku jesteśmy ja, tata i brat. Dla nieruchomości nie założono jeszcze księgi wieczystej. Mamy chętnego na zakup działki. Jak powinna przebiegać procedura sprzedaży, aby wszystko odbyło się zgodnie z prawem? Kto z nas powinien podpisać umowę przedwstępną? Jak wygląda sprawa podatku od dochodu ze zbycia działki? Czy lepszym sposobem byłoby zrzeczenie się spadku na rzecz taty? Jeżeli tak, to co należy zrobić?

 

Sprzedaż nieruchomości ze spadku a podatek

Pod wpływem przeczytanego w Państwa serwisie artykułu pana Karola Jokiela pt. Zwolnienie od podatku dochodowego sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku przed 01.01.2007 r. postanowiłem zasięgnąć u państwa porady we własnej sprawie.

Otóż w 1992 r. sąd rejonowy wydał postanowienie o stwierdzeniu praw do spadku po moim zmarłym ojcu, na podstawie którego została założona księga wieczysta. Nieruchomość (działka rolna z budynkiem mieszkalnym) została przez sąd podzielona na 3 równe części, po 1/3 dla mnie, mojej siostry oraz matki. I tak sprawa ta przeleżała w „Księgach Wieczystych” aż do 10 czerwca 2008 r. W tym właśnie dniu spisaliśmy we trójkę w kancelarii notarialnej umowę działu spadku, na podstawie której stałem się jedynym właścicielem wydzielonej geodezyjnie niezabudowanej części działki, zrzekając się jednocześnie udziałów do dwóch pozostałych działek na rzecz mamy i siostry. Rok później (dokładnie 10 sierpnia) sprzedałem tę działkę notarialnym aktem umowy sprzedaży.

Jeżeli poprawnie zinterpretowałem informacje zawarte we wspomnianym artykule, to istnieje zupełnie legalna szansa uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego. Proszę o zajęcie stanowiska i konkretną wskazówkę, co powinienem zrobić, aby uzyskać zwolnienie z podatku?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »