Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup na pokazie sprzętu na firmę, jak odstąpić?

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 06.12.2015

Bez zastanowienia zakupiliśmy na pokazie bardzo drogi odkurzacz. Jeszcze tego samego wieczoru uznaliśmy, że to była zła decyzja i następnego dnia wysłaliśmy oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, na co otrzymaliśmy odpowiedź, że nie możemy zerwać umowy, gdyż została zawarta na firmę, a dokładnie na „gospodarstwo rolne”. Wysłaliśmy więc kolejne oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu. W tej chwili czekamy na odpowiedź. Czy można wyjść z tej sytuacji w korzystny dla nas sposób i jak to zrobić? Czy powinniśmy niezwłocznie oddać sprzęt?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rzeczywiście prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem w terminie 10 dni na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny przysługuje tylko konsumentom.

 

Działalność wykonywana przez rolników ma charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a więc rolnik jest przedsiębiorcą, a tym samym przepisy ustawy nie mają doń zastosowania.

 

Jedyne co mogliście Państwo zrobić, to właśnie złożyć oświadczenie o uchyleniu się od skutków złożonego oświadczenia woli i to zrobiliście. Teraz drogi są dwie: albo sprzedawca uzna to oświadczenie i to kończy niejako sprawę, albo nie uzna – i wtedy pozwie Państwa o zapłatę należność z faktury. Wówczas będziecie się mogli Państwo bronić zarzutem uchylenia się od skutków złożonego oświadczenia woli.

 

Ważne było, aby złożyć takie oświadczenie przed upływem roku od dnia wykrycia błędu i to zrobiliście; po upływie roku takie roszczenie po prostu by wygasło.

 

Jeśli sprzedawca prześle wezwanie do zapłaty, proszę tylko odpisać, że wskutek uchylenia się od skutków zawarcia umowy, jest ona po prostu nieważna. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami czynność prawna staje się nieważna od początku, ponieważ oświadczenie o uchyleniu ma moc wsteczną (ex tunc) od chwili dokonania czynności, czyli zawarcia umowy.

 

Pytają Państwo, czy powinni odesłać towar, więc wyjaśniam, iż złożone przez Was oświadczenie o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli znosi całą czynność prawną, tak więc skuteczne uchylenie się przekreśla zarówno obligacyjne, jak i rzeczowe skutki dokonanej pod wpływem wady oświadczenia woli czynności prawnej. Podkreśla się w literaturze przedmiotu, że dlatego właśnie jeżeli na podstawie dotkniętej wzruszalnością czynności dokonano np. przeniesienia własności rzeczy, zbywcy służy roszczenie windykacyjne (art. 222 § 1) o jej zwrot, zaś rozliczenia między zbywcą i nabywcą powinny być przeprowadzone według przepisów o rozliczeniach między posiadaczem rzeczy a jej właścicielem (art. 224-229) – tak: B. Lewaszkiewicz – Petrykowska (w:) Komentarz do kodeksu cywilnego.

 

Tym samym uchylenie się od oświadczenia woli jest istotne do uwolnienia się Państwa od skutków umowy. To, czy zatrzymacie rzecz, czy nie, jest drugorzędne i nie przekreśla mocy samego odstąpienia. Jeśli jednak nie oddacie rzeczy, wówczas sprzedawca będzie mógł złożyć przeciwko Wam pozew o jej wydanie oparty na art. 222 Kodeksu cywilnego i jako że będziecie posiadaczami tej rzeczy w złej wierze (zła wiara oznacza, iż macie wiedzę, że ta rzecz nie jest Waszą własnością) zgodnie z art. 224 w zw. z art. 225 k.c. sprzedawca będzie od Was mógł domagać się wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i ewentualnie odszkodowania za jej zużycie, pogorszenie lub utratę, chyba że pogorszenie lub utrata nastąpiła bez Waszej winy. Z powyższych przyczyn doradzam Państwu odesłanie rzeczy sprzedawcy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI + cztery =

»Podobne materiały

Rezygnacja z umowy przez właściciela firmy

Jestem przedsiębiorcą (hodowla zwierząt). Podpisałem z firmą energetyczną umowę na dostawę energii do mojej siedziby. Okazało się jednak, że zostałem wprowadzony w błąd i wypowiedziałem umowę po 6 dniach (list za potwierdzeniem odbioru). Czy poniosę z tego tytułu jakieś konsekwencje? Czy dotyczą mni

 

Firma reklamowa wprowadziła mnie w błąd, jak wybrnąć z niekorzystnej umowy?

Pół roku temu zawarłem umowę przez telefon na umieszczenie reklamy mojego gabinetu w Internecie. Zgodziłem się na sumę 400 zł, pytając, czy są to całkowite koszty reklamy. Uzyskałem odpowiedź twierdzącą. Po 10 dniach otrzymałem fakturę na 490 zł. Na pytanie mailowe odpowiedziano mi, iż doliczono pod

 

Jak rozwiązać umowę najmu lokalu pod działalność?

Mam problem z umową najmu lokalu na czas określony – wynajęłam lokal pod działalność gospodarczą na 10 lat, umowa wygasa dopiero za 4 lata; w umowie nie ma zapisu o możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy. Obecnie znalazłam się w trudnej sytuacji i czynsz, który płacę, przewyższa moje możl

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »