.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup maszyn rolniczych między firmami przez jedną osobę

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 13.02.2012

Czy jedyny wspólnik, będący jednocześnie prezesem jednoosobowego zarządu spółki z o.o., może zakupić dla tej spółki kombajn czy np. ciągnik ze swojego indywidualnego gospodarstwa rolnego lub od innej swojej firmy prowadzonej jako działalność gospodarcza? Transakcje te udokumentowano fakturami VAT.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 201 § 1 Kodeksu spółek handlowych (w skrócie K.s.h.), spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentuje zarząd. Zakres reprezentacji jest szeroki, obejmuje bowiem wszystkie czynności sądowe i pozasądowe. Czynności sądowe dotyczą wszystkich sądów, a więc powszechnych, gospodarczych, administracyjnych i polubownych, a czynności pozasądowe obejmują dokonywanie dwustronnych i jednostronnych czynności cywilnoprawnych (np. zawieranie umów czy składanie oświadczeń), a także czynności o charakterze administracyjno-prawnym w postępowaniu przed organami administracyjnymi (zobacz: I Weiss, w: W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, Bydgoszcz–Kraków 2002, str. 425).

 

Sposób reprezentacji spółki przez zarząd zależy od tego, czy jest jednoosobowy, czy wieloosobowy. W przypadku gdy wspólnik jednoosobowy jest zarazem jedynym członkiem zarządu, czynność prawna między tym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga zachowania formy aktu notarialnego, zaś regulacji zawartej w art. 210 § 1 K.s.h. nie stosuje się ze względu na treść art. 210 § 2 K.s.h. O każdorazowym dokonaniu czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy, przesyłając wypis z aktu notarialnego.

 

Co do zasady czynności prawne z samym sobą są w polskim prawie niedopuszczalne. Jednakże opisana w pytaniu sytuacja jest jednak wyjątkiem, gdyż wspólnik pomimo tego, że faktycznie będzie zawierał umowę z samym sobą, to jednak przepisy mu na to pozwalają. Wspólnik spółki z o.o. występuje tutaj formalnie w podwójnej roli – z jednej strony jako wspólnik, a z drugiej jako spółka, będąc bowiem prezesem zarządu, jest jej reprezentantem (przepisy Kodeksu spółek handlowych dopuszczają, aby wspólnik, będący jednocześnie jedynym członkiem zarządu spółki, zawarł ze spółką czynność prawną – art. 210 § 2 K.s.h.). Jednakże do ważności takiej czynności prawnej niezbędna jest forma aktu notarialnego. Wspólnik, jeśli chce skutecznie sprzedać swój samochód, kombajn itp. spółce, musi udać się do notariusza i u niego zawrzeć umowę.

 

Jeżeli dokonano tych czynności bez zachowania odpowiedniej formy, należy zrobić to ponownie w drodze aktu notarialnego, bowiem na razie uczyniono je niezgodnie z prawem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »