Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup majątku od innej spółki a koszt uzyskania przychodu

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 25.08.2010

Spółka z o.o. zakupiła majątek od spółki z zaległościami podatkowymi. Czy jest to koszt uzyskania przychodu dla spółki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych „kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1”.

 

Artykuł 16 nie wymienia decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej, wydawać by się mogło, że wprost możliwość zaliczenia kwoty wynikającej z takiej decyzji nie została wyłączona i skoro zakup majątku, w związku z którym decyzję otrzymano, stanowił koszt uzyskania przychodu, kwota z decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej również winna stanowić taki koszt. Takie jest moje zdanie niejako „prywatne”.

 

Zupełnie inaczej sprawę widzą organy podatkowe i w sumie również mają argumenty przemawiające za ich punktem widzenia. Artykuł 16 wymienionej ustawy w ust. 1 pkt 10 lit. b) wskazuje, że nie uważa się za koszt uzyskania przychodu wydatków na spłatę innych zobowiązań, w tym z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń; ten sam ustęp w pkt 15 nie uznaje za koszt uzyskania przychodu podatku dochodowego oraz wpłat z zysku określonych w odrębnych przepisach.

 

Organy podatkowe, w przypadku gdy decyzja dotyczy podatku dochodowego, wskazują właśnie, że na podstawie punktu 15, kwota zobowiązania zapłacona wskutek wydania decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Jeśli chodzi o inny podatek, organy utrzymują często, iż artykuł 16 tej ustawy w ust. 1 pkt 10 lit. b) wskazuje, że nie uważa się za koszt uzyskania przychodu wydatków na spłatę innych zobowiązań, i uznają przedmiotowe kwoty za owe „inne zobowiązania”.

 

Ustawodawca nie sprecyzował, czym są „inne zobowiązania”, więc organy podatkowe, korzystając z tego przepisu, mogą, co czasem czynią, zakwalifikować jako „inne zobowiązanie” w zasadzie wszystko, co sprawia problem lub nie jest oczywiste.

 

Wyrok z dnia 27 sierpnia 2009 r. Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Gdańsku (sygn. akt I SA/Gd 865/08) wskazuje, że w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów danych wydatków ciężar udowodnienia zasadności tej operacji spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi dla siebie określone skutki prawne.

 

Ciężar dowodzenia i ryzyko sporu ciąży zatem na podatniku.

 

Jeśli kwota jest znaczna, proponowałbym próbę obrony stanowiska, że stanowi ona koszt uzyskania przychodu we wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej (wniosek ORD-IN). Jeśli uda się uzyskać pozytywną interpretację, mało prawdopodobny będzie konflikt z organami skarbowymi w omawianym zakresie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus VI =

»Podobne materiały

Przychód z najmu mieszkania, stanowiącego współwłasność małżeńską

W jakiej części przychód z najmu mieszkania, stanowiącego współwłasność małżeńską (z założenia każdy z małżonków posiada 50% udziałów), powinien być podany w urzędzie pracy przez jednego z małżonków, starającego się o status bezrobotnego? Czy fakt, że pracujący małżonek w całości rozlicza przychód z

 

Samodzielne opłacanie zaliczek na podatek dochodowy

Pracuję dla zagranicznego zleceniodawcy, nie prowadzę jednak firmy. Rozliczam się na podstawie umowy o dzieło z przekazaniem autorskich praw majątkowych. Zleceniodawca przesyła mi kwotę brutto i nie płaci za mnie zaliczek na podatek dochodowy. Jak powinienem się rozliczać z tego przychodu? Czy i jak

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »