Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup gruntu dokonany przez męża a prawo żony do świadczenia przedemerytalnego

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 03.12.2010

Kilka lat temu rozstałam się z mężem. Mamy 1 ha przeliczeniowy ziemi, a mąż planuje kupić 4,8 ha ziemi w innej miejscowości. Obecnie jestem na zasiłku dla bezrobotnych, ale wkrótce nabędę prawo do przejścia na świadczenie przedemerytalne. Zamierzam też wnieść pozew o formalną separację. Czy świadczenie będzie mi wciąż przysługiwało, jeśli mąż zakupi wspomniany grunt?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 120, poz. 1252 z późn. zm.) – „prawo do świadczenia przedemerytalnego ustaje z dniem nabycia prawa własności lub objęcia w posiadanie (samoistne lub zależne) użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe albo współwłasności nieruchomości rolnej, jeżeli udział przekracza 2 ha przeliczeniowe”.

 

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 3 pkt 4 „wstrzymanie wypłaty świadczenia przedemerytalnego następuje, poczynając od dnia nabycia prawa własności lub objęcia w posiadanie (samoistne lub zależne) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe albo współwłasności nieruchomości rolnej, jeżeli udział przekracza 2 ha przeliczeniowe”.

 

Dodać należy, że zgodnie z treścią art. 4 ust. 5 „osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne jest obowiązana zawiadomić organ rentowy wypłacający to świadczenie o okolicznościach powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do tego świadczenia”.

 

Zauważyć należy również, że zgodnie z treścią art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków”.

 

Reasumując powyższe, stwierdzić należy, że pozostaje Pani we wspólności ustawowej małżeńskiej. Nabycie ziemi przez małżonka o powierzchni wskazanej, czyli 4,8 ha przeliczeniowego, spowoduje zatem, że Pani udział jako współmałżonka będzie wynosił 1/2 – czyli – 2,4 ha przeliczeniowe plus połowa z powierzchni 1 ha przeliczeniowego należącego do Państwa.

 

Powierzchnia przypadająca na Panią będzie wynosiła 2,9 ha przeliczeniowego, co spowoduje:

 

  1. wstrzymanie prawa do świadczenia przedemerytalnego już przyznanego – jeżeli małżonek zakupi ziemię po nabyciu prawa do świadczenia emerytalnego,
  2. odmowę ZUS-u przyznania prawa do świadczenia przedemerytalnego – jeżeli ziemia zostanie zakupiona w chwili obecnej, tj. w chwili pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

 

W każdej chwili przyznane świadczenie przedemerytalne przez ZUS może Pani zawiesić na swój wniosek.

 

Po rozpoznaniu sprawy o separację przez sąd okręgowy i wydaniu wyroku (po jego prawomocności) na Pani wniosek ZUS wznowi wypłatę świadczenia.

 

Podstawą do wznowienia wypłaty świadczenia przedemerytalnego będzie wyrok sądu orzekający separację.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX minus osiem =

»Podobne materiały

Czy należy mi się świadczenie przedemerytalne?

W grudniu skończę 60 lat. Od listopada 2008 r. jestem zarejestrowany jako bezrobotny. Przez rok pobierałem zasiłek dla bezrobotnych. Mam udokumentowane 348 miesięcy pracy oraz 4,5 roku studiów. Zostałem zwolniony z przyczyn dotyczących pracodawcy. Czy muszę po raz drugi pobierać zasiek? Czy wystarcz

 

Prace interwencyjne a świadczenie przedemerytalne

Na dzień zwolnień grupowych miałam wymagany staż pracy ponad 30 lat lecz bez wymaganego wieku 55 lat. Obecnie mam 56 lat, jestem na zasiłku dla bezrobotnych i chciałabym podjąć zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych na okres 12 miesięcy. Czy ten rodzaj zatrudnienia – prace interwencyjne po

 

Okresy zrównane z okresami składkowymi

Po rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn ekonomicznych nie pobierałem zasiłku dla bezrobotnych, bo zbiegło się to ze zdiagnozowaniem u mnie poważnej choroby. Właściwie tego samego dnia, gdy otrzymałem świadectwo pracy, zacząłem pobierać zasiłek chorobowy. Po pół roku chorobowego przeszedłem na świad

 

Umowa-zlecenie a prawo do świadczenia przedemerytalnego

Mam 60 lat i ponad 30 lat pracy. Dziewięć miesięcy temu rozwiązano ze mną umowę o pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy. Jednocześnie pracowałam jeszcze na umowę-zlecenie w innym zakładzie – ta umowa wygasła miesiąc po umowie o pracę. W pierwszym dniu roboczym zarejestrowałam się

 

Zmiana pracodawcy w zakładzie

Za 4 miesiące zakład pracy zostanie przejęty przez nowego pracodawcę. U obecnego pracodawcy jestem zatrudniona 33 lata, ogólnie z pracą w rolnictwie 37 lat. W związku z zaistniałą sytuacją chcę zakończyć pracę i przejść na świadczenie przedemerytalne. W jaki sposób należy rozwiązać umowę o pracę (z

 

Prywatyzacja firmy i trudna sytuacja pracownika

W tym roku skończę 58 lat; 37 lat pracy zawodowej, staż pracy w zakładzie pracy aktualnym to 27 lat. Forma zatrudnienie to etat. W tym roku ma być sfinalizowana prywatyzacja tej firmy. Ewentualne przejście na emeryturę to 2019 r. Mam pytanie dotyczące możliwości przejścia na świadczenie przedemeryta

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »