Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup działek budowlanych a podatek VAT

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 18.04.2016

W niedalekiej przyszłości planuję zakup kilku niewielkich działek budowlanych od osób, które wyprzedają swój majątek. Czy jeżeli sprzedający dokonuje cyklicznej wyprzedaży swojego majątku, np. gruntów budowlanych po odrolnieniu, podzielonych na równe działki, uzbrojonych etc., to czy nie powinien do ceny doliczać podatku VAT? Na to wskazywałyby różne interpretacje US i orzecznictwa, w tym orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z 2011 roku. Jednak jeszcze inne wyroki WSA wskazują, że wyprzedaż prywatnego majątku tych ludzi nie ma charakteru działalności gospodarczej. Czy jeżeli za kilka lat ja będę chciał te nabyte bez VAT-u grunty odsprzedać, będę potraktowany jako handlowiec i będę musiał do ceny sprzedaży doliczyć podatek VAT 23%? Jeśli tak, to czy osoby fizyczne, które odkupią ode mnie te grunty, będą miały możliwość wystąpienia do US o zwrot nadpłaconego podatku VAT?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Pyta Pan o problematykę podatku od towarów i usług w kontekście zbycia terenów budowlanych. Gdy ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług stanowi o terenach budowlanych, rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Tym samym, w pewnym uproszczeniu, sprzedaż terenu budowlanego podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT, jeśli dokonywać jej będzie podatnik VAT. Inaczej jest w przypadku korespondującego z powyższymi normami zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, na mocy którego zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane nawet gdy dokonuje tej dostawy podatnik VAT.

 

Ustawodawca (art. 15 ustawy o VAT) uznaje za podatników VAT osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą (która obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych) bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Łatwo dojść więc do prostej konkluzji, że jeśli nie będzie Pan dokonywać zbycia w charakterze osoby, która wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą (w zakresie tejże sprzedaży), to zbycie to nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, nawet jeśli przedmiotem sprzedaży będzie teren budowlany. Tu jednak zaczynają się przysłowiowe „schody”, bowiem każdy niemal organ buduje zbiór desygnatów omawianej normy o innym zasięgu, czyli, kolokwialnie rzecz ujmując, dla każdego granica za którą zaczyna się działalność gospodarcza jest inna. Analiza orzecznictwa, praktyki i interpretacji daje ogólny pogląd na sprawę, nigdy jednak nie odpowie na pytanie, czy urzędnik X uzna opisane działanie za działalność gospodarczą (w wypadku kontroli bądź postępowania podatkowego), co spowoduje konieczność zapłacenia podatku

 

Na obecnej praktyce i dominującej linii wykładni piętno wywarł wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. [w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10 Jarosław Słaby przeciwko Ministrowi Finansów (C-180/10) i Emilian Kuć i Halina Jeziorska-Kuć przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C-181/10)] gdzie TSUE uznał, że aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażujące środki podobne do wykorzystywanych przez handlowców powodują, że sprzedawcę należy uznać za podmiot prowadzący „działalność gospodarczą”, a więc za podatnika VAT. Proszę zauważyć, że jedno nieostre stwierdzenie tłumaczy się tu kolejnymi, co to bowiem znaczy „podobne” albo jakie to środki wykorzystują handlowcy, których nie wykorzystują niehandlowcy (przecież każdy może dać ogłoszenie, podzielić działkę i podpisać akt notarialny)?

 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyrok z dnia 19 kwietnia 2012 r. (sygn. akt I FSK 1118/11) zauważył, iż „przyjęcie, że dana osoba fizyczna sprzedając działki budowlane działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą (jako handlowiec) wymaga ustalenia, że jej działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną), czyli stałą. Nie jest działalnością handlową sprzedaż majątku osobistego (prywatnego), który nie został nabyty w celach odsprzedaży (w celach handlowych), lecz spożytkowania w celach prywatnych. Liczba i zakres transakcji sprzedaży gruntów nie może stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem opodatkowania, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą. Podobnie okoliczność, że przed sprzedażą zainteresowany dokonał podziału gruntu na działki w celu osiągnięcia wyższej ceny łącznej sama z siebie nie jest decydująca. Nie ma takiego charakteru również długość okresu, w jakim te transakcje następowały, ani wysokość osiągniętych z nich przychodów”.

 

W jednym z nowszych wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (z dnia 3 marca 2015 r., sygn. akt I FSK 1859/13) przeczytać możemy, że „w rozpoznawanej sprawie na stałą (powtarzalność czynności i zamiar wykazany obiektywnymi dowodami ich kontynuacji), a w konsekwencji zorganizowaną działalność Skarżącego w spornym przedmiocie obrotu nieruchomościami wskazują ustalone w niej okoliczności:

 

  • doprowadzenie z własnej inicjatywy do podziału zakupionego niezabudowanego gruntu rolnego (działka nr 360 o powierzchni 4,19 ha) na kilkadziesiąt niezabudowanych działek,
  • wydzielenie dróg wewnętrznych,
  • podjęcie czynności w celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy,
  • wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnej, dostępnej dla wydzielonych działek, oraz
  • podjęcie działań informacyjnych o sprzedaży działek.

 

Podkreślić należy, że na aktywność »handlową« Skarżącego wskazuje kompleks wskazanych okoliczności, które należy oceniać sumarycznie. Decydujące dla powyższej oceny są zwłaszcza te elementy aktywności Skarżącego, które łączą się z jego nakładami inwestycyjnymi wykraczającymi poza standardowe działania zarządu majątkiem prywatnym, zasadniczo takie jak wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnej. Same bowiem czynności – mające charakter aktywności o niewielkiej skali inwestycyjnej, jak np. podziału działki z wydzieleniem koniecznych dróg wewnętrznych zapewniających dojazd oraz podjęcia zwyczajowych działań informacyjnych o sprzedaży działek – nie wykraczałyby poza aktywność mieszczącą się w granicach zarządu nieruchomością prywatną. Wzbogacenie jednak tych czynności o działania dodatkowe, wskazujące na poważniejsze zaangażowanie inwestycyjne Skarżącego, w kontekście planowanej sprzedaży kilkunastu działek gruntu, musi być już ocenione kompleksowo, jako aktywność porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem”.

 

Moim zdaniem na podstawie tego, co powyżej przytoczono, jeśli kupuje Pan z zamiarem handlowym ,tj. z zamiarem sprzedaży z zyskiem po podzieleniu i uzbrojeniu, jest to typowa działalność gospodarcza i jest Pan w tym zakresie podatnikiem podatku od towarów i usług, a dostawa (sprzedaż) działek podlegać będzie opodatkowaniu.

 

Jednocześnie nabywca odzyska podatek VAT, tylko jeśli sam jest podatnikiem VAT, bowiem tylko w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (odliczenie).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero plus 2 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Czy podatek VAT dotyczy prywatnych placówek oświaty pozaszkolnej?

Prowadzę prywatną placówkę oświaty pozaszkolnej zajmującą się kursami szybkiego czytania i efektywnej nauki. Czy obowiązuje mnie podatek VAT, a jeśli tak, to jaka stawka?

WNT i późniejsza sprzedaż towarów poza UE

Czy w ramach mojej firmy mogę kupować samochody w kraju UE (np. w Danii) bez podatku VAT i sprzedawać je osobom spoza wspólnoty (np. z Ukrainy), nie płacąc przy tym podatku VAT? A jeśli samochód zostanie zakupiony z VAT, to czy po sprzedaży mogę odzyskać podatek?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »