Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup domu w tajemnicy przed żoną

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 20.04.2012

Mój mąż chce kupić dom bez mojego udziału, zataja miejsce podpisu aktu notarialnego. Czy ma prawo sfinalizować zakup bez mojej obecności i podpisu? Czy mam prawo być wpisana w akcie notarialnym?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Proszę się nie gorączkować. Sprawa naprawdę nie jest aż tak trudna, a Pani mąż tak przebiegły.

 

Mąż kupuje nieruchomość – w wydziale ksiąg wieczystych może Pani po dokonaniu takiego zakupu sprawdzić co to za nieruchomość.

 

Jeśli posiadacie wspólność ustawową, zgodnie z art. 31 Kodeksu rodzinnego „z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny)”.

 

Wspólność ustawowa jest wspólnością majątkową, obejmującą przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jedno z nich (majątek wspólny). Pojęcie „przedmioty majątkowe”, użyte w art. 31 § 1, obejmuje zarówno prawa majątkowe zarówno bezwzględne (przede wszystkim prawo własności rzeczy, ale i inne prawa rzeczowe), jak i prawa względne, w tym wierzytelności. Za przedmioty majątkowe uznawane są także tzw. sytuacje prawne, w szczególności posiadanie rzeczy.

 

W razie sporu między małżonkami co do tego, czy dany przedmiot majątkowy wchodzi w skład majątku wspólnego, czy też w skład majątku osobistego jednego z małżonków, każdy z nich może w czasie trwania wspólności ustawowej, na podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego, w drodze powództwa wytoczonego przeciwko drugiemu małżonkowi, żądać ustalenia, że przedmiot ten stanowi składnik majątku wspólnego bądź majątku osobistego jednego z nich. Tak też wskazano w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 sierpnia 1998 r., sygn. akt III CKN 332/98 (niepubl.). Powództwo takie może też być dopuszczalne – jeżeli powód ma w tym interes prawny – po ustaniu wspólności ustawowej, a przed podziałem majątku wspólnego.

 

To z małżonków, które nie brało udziału w czynności prawnej nabycia własności nieruchomości, nie może w postępowaniu wieczystoksięgowym, którego przedmiotem jest wniosek współmałżonka o dokonanie wpisu prawa własności tej nieruchomości, domagać się wpisania go do księgi wieczystej jako współwłaściciela na zasadach wspólności ustawowej (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 1984 r., sygn. akt III CRN 270/84, OSNCP 1985, nr 9, poz. 134).

 

O tym, czy przedmiot majątkowy nabyty przez jednego z małżonków stanie się składnikiem majątku wspólnego, decydują okoliczności obiektywne, wymienione w art. 31 § 1 w związku z art. 33 pkt 2-10. Dla spowodowania takiego skutku lub jego wyłączenia w zasadzie nie ma znaczenia jednostronne oświadczenie małżonka będącego stroną czynności prawnej. Bez znaczenia jest też wola wyrażona przez osobę trzecią, będącą drugą stroną takiej czynności lub osobą dokonującą czynności jednostronnej.

 

Tak więc jeśli w akcie nie będzie Pani oświadczenia, że nieruchomość wchodzi w skład majątku odrębnego małżonka – będzie Pani miała prawo żądać wpisania Pani jako współwłaścicielki do aktu własności.

 

Samo oświadczenie męża w tej materii nie wywoła skutków prawnych.

 

Inaczej będzie sytuacja miała się, gdy mąż otrzymał np. środki na zakup z majątku odrębnego – np. spadku czy darowizny. Wówczas nie będzie to Państwa majątek wspólny, ale mąż będzie musiał udowodnić pochodzenia środków, a dochody z pracy – będą Państwa wspólnymi, kredyt także.

 

Więc – bez obaw – cierpliwości. Niech mąż kupi. Potem pomożemy załatwić formalności.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy - 4 =

»Podobne materiały

Umowa przedwstępna na zakup domu

Zawarłem umowę przedwstępną na zakup domu. Sprzedający prowadzi jednoosobową działalność. Wpłaciłem 10 tys. zł zadatku. Umówiliśmy się na podpisanie końcowej umowy, ale notariusz odnalazł w księdze wieczystej wpisany zakaz zbywania i obciążania nieruchomości. Sprzedający twierdzi, że sprawy rozwodow

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »