Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup roweru wykorzystywanego do celów działalności gospodarczej

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 26.10.2019

Czy zakup roweru wykorzystywanego do celów działalności gospodarczej (np. dojazd do biura lub klientów) może stanowić koszt uzyskania przychodów? Jeżeli tak, proszę o wskazanie interpretacji podatkowych, które potwierdzają zasadność wyżej zamieszczonej informacji.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup roweru wykorzystywanego do celów działalności gospodarczej

Fot. Fotolia

Zakup roweru stanowi koszt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Zgodnie z ogólną definicją kosztów wyrażoną w art. 22 ust. 1 ustawy PIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy.

 

Podkreśla się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile w myśl przepisów ww. ustawy nie podlegają wyłączeniu z tychże kosztów. Jeżeli zatem wydatek na zakup roweru wykazuje związek przyczynowo-skutkowy z prowadzoną działalnością gospodarczą i nawet pośrednio przyczynia się do uzyskania przychodu to może stanowić koszt podatkowy.

 

Potwierdzają to liczne interpretacje podatkowe.

 

Przykładowo interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16.07.2008 r., nr IBPB1/415-328/08/Wrz:

 

„Przepisy prawa nie ograniczają możliwości zakupu na potrzeby działalności gospodarczej różnych środków transportu osobowego, w tym także roweru.

 

Warunkiem koniecznym dla uznania danego składnika majątku, w tym przypadku roweru, za koszt uzyskania przychodu jest jego wykorzystywanie na potrzeby i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Podkreślenia wymaga, że wykazanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy eksploatacją tego roweru a osiągniętym przychodem spoczywa na wnioskodawcy. To on bowiem osiągać będzie korzyści polegające na możliwości zaliczenia wydatków poniesionych na nabycie roweru do kosztów uzyskania przychodu i obniżeniu podstawy opodatkowania.

 

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że zakupiony środek transportu (rower) wykorzystywany będzie w prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie doradztwa inwestorskiego oraz wyceny nieruchomości, w okresie od wiosny do jesieni na dojazdy na budowę oraz do wycenianych nieruchomości.

 

W świetle powyższego wnioskodawca może bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zaliczyć wydatek za zakup roweru o ile będzie on służył wyłącznie do jej prowadzenia.”

 

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26.04.2013 r., nr IBPBI/1/415-95/13/SK:

 

„Przepisy prawa nie ograniczają możliwości zakupu na potrzeby działalności gospodarczej różnych środków transportu osobowego, w tym także roweru.

 

Warunkiem koniecznym dla uznania wydatków poniesionych na nabycie określonego składnika majątku, w tym przypadku roweru, za koszt uzyskania przychodu jest jego wykorzystywanie na potrzeby i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Podkreślenia wymaga fakt, iż wykazanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy eksploatacją tego roweru a osiągniętym przychodem spoczywa na Wnioskodawcy. To on bowiem osiągać będzie korzyści polegające na możliwości zaliczenia wydatków poniesionych na nabycie roweru do kosztów uzyskania przychodu i obniżeniu podstawy opodatkowania.

 

Jednocześnie, zgodnie z przytoczonym przepisem, wydatki wymienione przez ustawodawcę w art. 23, nawet jeżeli zostały poniesione w sposób celowy, nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów.

 

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą m.in. w zakresie inżynierii i związanego z nią doradztwa technicznego. W związku z profilem prowadzonej działalności, Wnioskodawca dokonuje kontroli przebiegu prac budowlanych często w miejscach o ograniczonej możliwości dojazdu (centra miast, budowane drogi, etc.). W związku z powyższym planuje zakupić rower, który będzie wykorzystywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w celu usprawnienia wykonywanej pracy.

 

Mając na względzie cyt. powyżej przepisy stwierdzić należy, iż jeżeli rower, który Wnioskodawca zamierza zakupić będzie w istocie wykorzystywany w ramach i na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, to wydatki poniesione na jego nabycie będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, pod warunkiem należytego ich udokumentowania. W złożonym wniosku Wnioskodawca wykazał bowiem związek wydatków na zakup roweru z przedmiotem (profilem) prowadzonej działalności gospodarczej i jego przydatność w tej działalności.”

 

Tak samo interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10.09.2013 r., nr IPPB1/415-710/13-2/JB oraz interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 01.08.2014 r., nr IBPBI/1/415-490/14/ŚS.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 + V =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki