.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup przez internet niekompletnego sprzętu od osoby prywatnej - jak odzyskać pieniądze?

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 13.06.2021 • Zaktualizowane: 13.06.2021

Kupiłem na Allegro od osoby prywatnej nawigację samochodową. Sprzedający w opisie zapewniał, że „w zestawie znajdują się wszystkie oryginalne akcesoria”, ale otrzymałem zestaw bez instrukcji obsługi. Tu nadmienię, że instrukcja obsługi znajduje się na płycie DVD wraz z niezbędnymi sterownikami i programami potrzebnymi do prawidłowego użytkowania nawigacji i brak owej płyty praktycznie uniemożliwia korzystanie z nawigacji. O tym braku poinformowałem sprzedającego i zażądałem unieważnienia umowy, bo towar jest niezgodny z opisem. Sprzedający odmówił przyjęcia zwrotu i przysłał mi na mój adres mailowy jakieś instrukcje obsługi nawigacji ściągnięte z Internetu i nie mające nic wspólnego z oryginałem. Jak teraz powinienem postąpić? Jakie mam szanse na odzyskanie pieniędzy i zwrot kosztów, które poniosłem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup przez internet niekompletnego sprzętu od osoby prywatnej - jak odzyskać pieniądze?

Rzecz sprzedana w stanie niezupełnym

Na wstępie wskazać należy, że zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (K.c.) sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W myśl art. 5561 K.c. – wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. I co najważniejsze, odpowiedzialność z tytułu rękojmi obejmuje również sprzedawców będących osobami fizycznymi.

 

W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

 

  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 

Z przedstawionego przez Pana opisu sprawy wynika, że nie został spełniony pkt 4 powyższego wyliczenia. Nawigacja została Panu sprzedana w stanie niezupełnym, ponieważ brak jest instrukcji obsługi. Z tego powodu owa rzecz traci również swoją właściwość, ponieważ trudno obsługiwać nawigację bez instrukcji.

 

Rękojmia za wady sprzedanej rzeczy

W tym miejscu pragnę zauważyć, że ustawowa odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady sprzedanej rzeczy ma charakter absolutny, tzn. sprzedawca nie może się z niej zwolnić, obciąża go ona niezależnie od tego, czy to on spowodował wadliwość rzeczy, czy ponosi w tym zakresie jakąkolwiek winę, a nawet czy w ogóle wiedział lub mógł wiedzieć o tym, że sprzedawana rzecz jest wadliwa. Trzeba również podkreślić, że wada fizyczna występuje wtedy, gdy przedmiot sprzedaży nie ma określonych właściwości, a w konsekwencji wartość lub użyteczność rzeczy została zmniejszona, biorąc pod uwagę cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jak również jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, lub rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. Wyroki sądowe wielokrotnie potwierdziły, że o wadzie można mówić wtedy, gdy stan rzeczy będzie powodował zmniejszone doznania estetyczne kupującego lub będzie posiadał mniejsze walory użytkowe. Jednak decydujące znaczenie ma kryterium funkcjonalne, obejmujące przeznaczenie rzeczy i jej użyteczność, któremu należy przyznać znaczenie pierwszorzędne. Wskazać przy tym należy, że dla oceny istnienia wady we wspomnianej postaci decydujące znaczenie ma subiektywne wyobrażenie kupującego. Takie wnioski płyną z wyroków Sądu Najwyższego z dnia 10.07.2002r., II CKN 111/01 oraz z dnia 27.07.2003r., I CK 267/02.

 

Oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy

W myśl art. 560 Kodeksu cywilnego – jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

 

Jak natomiast stanowi art. 561 Kodeksu cywilnego – jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

 

Jak zatem widać, ma Pan, jako kupujący, prawo do odstąpienia od umowy w ramach rękojmi za wady rzeczy.

 

Żądanie naprawienia szkody wynikłej z wady rzeczy zakupionej

Dodatkowo warto również wiedzieć, że zgodnie z art. 566 K.c., jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 

Pisemne odstąpienie od umowy ze sprzedawcą

Proszę w oparciu o zacytowane przepisy wystosować do sprzedającego pismo o odstąpieniu od umowy. Należy w nim przedstawił stan faktyczny i swoje roszczenie względem sprzedającego, a także wyznaczyć mu czas na naprawienie szkody wynikłej ze sprzedaży niekompletnej nawigacji. Jeżeli sprzedawca nie ustosunkuje się do Pana żądania o odstąpieniu od umowy, pozostaje Panu drogą sądowa. Prawidłowe jest jednak, aby w pierwszej kolejności wystąpić z żądaniem do sprzedawcy, w którym może się Pan powołać na przedstawione przepisy i wyroki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 plus sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »