.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zakup nieruchomości z hipoteką gdy właściciele nie żyją

Autor: Michał Berliński • Opublikowane: 06.12.2020

Jestem zainteresowany zakupem nieruchomości, na której w hipotece widnieje wpis, w dziale IV: wierzytelność z tytułu nieopłaconych składek ZUS. Właściciele nieruchomości widniejący w dziale II nie żyją. W jaki sposób przeprowadzić postępowanie spadkowe, od czego zacząć, jak już odnajdę spadkobierców, i co w sytuacji, jeśli oni już zrzekli się spadku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup nieruchomości z hipoteką gdy właściciele nie żyją

Postępowanie spadkowe związane z nieruchomością

Kwestia, z którą się Pan do nas zwrócił, nie jest łatwa, i tego rodzaju sprawy są bardzo skomplikowane. W tym miejscu należy wskazać, że jako potencjalny nabywca nieruchomości należącej do nieżyjących spadkodawców nie posiada Pan legitymacji prawnej do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku, bowiem nie jest Pan spadkobiercą albo chociażby wierzycielem nieżyjących, gdzie postępowanie spadkowe mogłoby się przyczynić do tego aby odzyskał Pan swój dług. Jak wskazał Sąd Najwyższy, interes prawny pełni rolę legitymacji uprawniającej zainteresowanego do wszczęcia postępowania w tej sprawie. Zastrzeżono przy tym, że interes ten musi odzwierciedlać obiektywną potrzebę wszczęcia takiego postępowania. O tym zaś, czy wnioskodawca ma interes w złożeniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, decydują okoliczności faktyczne konkretnej sprawy. W mojej ocenie chęć nabycia działki nie jest takim interesem.

Poszukiwania spadkobierców nieruchomości z hipoteką – interes osoby zainteresowanej zakupem

Zatem to Pan musi odnaleźć spadkobierców tej nieruchomości – może to się udać np. w gminie, bowiem może ktoś odprowadza podatek od nieruchomości. Może w spółdzielni mieszkaniowej jeśli jest to nieruchomość lokalowa. Bardzo często dzieje się tak, że stan wskazany w księdze wieczystej nie jest zgodny ze stanem rzeczywistym, przede wszystkim dlatego, że po prostu nikt tego nie sprostował. Jednakże ewidencja gruntów prowadzona przez urząd miejski bądź starostwo powiatowe posiada często najlepsze informacje i może właśnie mieć już wiedzę o tym, że zupełnie ktoś inny jest właścicielem takiej nieruchomości. W zależności od tego czy jest to duża gmina czy mała może Pan się udać i spróbować uzyskać takie informacje i tutaj niestety może Pan napotkać opór w postaci RODO i innych. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków należy do właściwości starostów. Sposób prowadzenia ewidencji gruntów i budynków określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

 

Dane ewidencji gruntów i budynków są jawne. Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem § 44 „do zadań starosty związanych z prowadzeniem ewidencji należy: udostępnianie danych ewidencyjnych”.

 

Jednym z dokumentów udostępnianych przez starostę, zawierającym w swej treści dane właściciela nieruchomości, działki jest wypis z rejestru gruntów. Jednakże w takim wniosku musi Pan wykazać interes prawny, a sama chęć kupna takiej działki takim na pewno nie będzie. Może Pan próbować wskazać, że potrzebuje Pan tych danych, bowiem np. chce Pan przez tą działkę ustanowić służebność przejazdu do innej – tutaj może się udać, ale może być też tak, że urząd nakaże wskazanie sygnatury akt sądowych sprawy, przed którą toczy się postanowienie o ustanowienie służebności.

 

Oczywiście to, co dalej, zależy od sytuacji, w jakiej się Pan znajdzie. Nie wszystko jest zależne od Pana, bowiem te osoby nawet jak je Pan znajdzie mogą nie być zainteresowane postępowaniem spadkowym i to Pana zablokuje. Jeśli już spadkobiercy zostaną faktycznie właścicielami nieruchomości, to będzie można od nich daną działkę zakupić.

Sprawa hipoteki na nieruchomości

Co do hipoteki – zobowiązania z ZUS-u również przechodzą na spadkobierców, a my nie wiemy, kto spadkobiercą w tym przypadku w ogóle jest. Możliwe, że to zobowiązanie jest też np. spłacone, lecz nie jest wykreślone. Ale ZUS także Panu nie udzieli informacji. Hipoteka jest jak najbardziej ważna na dzień dzisiejszy, lecz może się okazać, że zobowiązanie nią zabezpieczone już wygasło.

 

Nie pozostaje Panu nic innego jak rozpoczęcie poszukiwania spadkobierców i dopiero po tym, jak ich Pan ustali, proszę się ze mną kontaktować.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 - II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl