.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup na Allegro za okazyjną cenę

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 14.08.2017 • Zaktualizowane: 14.01.2021

W Allegro zakupiłam rower treningowy za `okazyjną cenę` 2 zł. Teraz sprzedawca nie chce mi go sprzedać, tłumacząc to tak, iż wystąpił błąd w serwerze przy wystawianiu produktu. A zaznaczę, że to nie był jeden produkt, tylko kilkadziesiąt. Czy mogę domagać się od niego tego produktu? Jak skutecznie to zrobić? Dodam, że natychmiast zapłaciłam za produkt oraz za dowóz. A sprzedający odesłał mi pieniądze. Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup na Allegro za okazyjną cenę

Fot. Fotolia

Moment zawarcia umowy uzależniony jest od trybu w jakim sprzedający zamierza sprzedać produkt. W przypadku wystawienia produktu na sprzedaż w trybie licytacji, umowa zostaje zawarta w chwili przybicia. W trybie ofertowym (określanym mianem „Kup teraz”) umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez kupującego skorzystania z opcji „Kup teraz”, o czym Sprzedający jest automatycznie powiadamiany. Jak wynika z art. 7 ust. 2 zd. 2 Regulaminu Allegro, po zawarciu umowy dalszy tok postępowania kontrahentów wynika z obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego umowa sprzedaży jest umową wzajemną, odpłatną, konsensualną, a także zobowiązującą, przy czym jednocześnie może wywołać skutki rozporządzające. Co do zasady umowę sprzedaży zawiera się w formie dowolnej, ale niekiedy przepisy wymagają formy szczególnej np. aktu notarialnego (dot. nieruchomości).

 

Z treści Pani pytania nie wynika, by sprzedawca powołał się na jakikolwiek błąd w aukcji, ofercie, lecz podniósł, że nie jest zadowolony z ceny, którą uzyskał. Z uwagi na powyższe, w mojej ocenie, jeżeli wszystkie przesłanki zostały spełnione, tj. doszło do zawarcia umowy, a Pani wykazywała chęć zapłaty, co więcej zapłaciła Pani za towar, to uważam, że ma Pani prawo wystąpić do sprzedawcy z żądaniem wydania towaru.

 

Kupujący ma jednak prawo powoływać się na błąd. Podkreślenia wymaga fakt, iż nie każdy błąd upoważnia do skutecznego uchylenia się od skutków prawnych złożonego oświadczenia. Przesłanki takiego uchylenia określa art. 84 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 84 § 1 w razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej.

 

Pierwszą przesłanką jest, iż błąd musi dotyczyć treści umowy sprzedaży. Mając na uwadze przedstawiony przez Panią stan faktyczny, powyższe budzi wątpliwości. Elementem umowy sprzedaży jest bowiem cena i jako taka stanowi treść umowy sprzedaży. Biorąc pod uwagę, iż błąd dotyczył ceny sprzedawanej rzeczy, bezsporne jest, że błąd dotyczy treści umowy. Druga przesłanka wskazuje, iż błąd musi być istotny. Cena podana na aukcji internetowej jest elementem istotnym każdej umowy sprzedaży, a zatem powyższe także nie budzi wątpliwości. Nie jest bowiem możliwe wystawienie przedmiotu na aukcję bez wskazania kwoty początkowej, a w przypadku wyboru opcji „Kup teraz” bez wskazania ceny minimalnej. Trzecia przesłanka wskazuje, iż uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej.

 

Ustalenie ceny w wymiarze odpowiednio niższym, w porównaniu do rzeczywistej wartości stanowi w mojej ocenie błąd, który kupujący, tj. Pani, mogła z łatwością dostrzec z uwagi na okoliczności, o których mowa powyżej. Ustawodawca określił to mianem kupujący „mógł z łatwością błąd zauważyć”. Przesłanka ta odnosi się do wiedzy kupującego i obejmuje możliwość łatwego zauważania błędu. W powyższych sytuacjach należy zastanowić się, czy Pani jako kupująca nie dotrzymała należytej staranności przy wyborze oferty. Jeżeli bowiem z zasad współżycia społecznego i dotychczasowej wiedzy wynikało, iż podana cena nie może odpowiadać rzeczywistej cenie, uzasadniona jest próba wykazania, iż kupujący wiedział lub winien domyślić się, iż błąd został popełniony.

 

Konieczne jest zatem skierowanie do sprzedawcy pisma z żądaniem wydania rzeczy pod rygorem skierowania sprawy do sądu. List powinien być wysłany listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy plus VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl