Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup mieszkania z nakazem rozbiórki dobudowanej bez zezwoleń części

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 13.07.2018

Planuję zakup mieszkania od spadkobierców byłego właściciela. Poprzedni właściciel dobudował do mieszkania dwa pokoje bez koniecznych zezwoleń. Obecni właściciele otrzymali nakaz rozróbki dobudowanej części. Czy po zakupie „legalnej” części mieszkania nakaz rozbiórki może zostać przeniesiony na mnie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przepisy ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. w art. 48 nie definiują adresata decyzji o nakazie rozbiórki w przypadku zmiany właściciela obiektu. Jedynie w art. 52 tejże ustawy znajduje się zapis, na mocy którego zobowiązanymi do poniesienia kosztów dokonania czynności, o których mowa w art. 48, 49b, 50a i 51 jest inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego. Tak więc nakaz rozbiórki może być wydany przeciwko: inwestorowi, właścicielowi lub zarządcy budynku.

 

Nakaz rozbiórki jest obowiązkiem o charakterze nieosobistym, wynikającym z faktu władztwa nad określoną rzeczą, bowiem nie jest związany z konkretną osobą, ale z obiektem, co do którego został wydany stosowny zakaz. Dlatego też zmiana właściciela na podstawie umowy kupna–sprzedaży, skutkuje z mocy prawa, w myśl ww. art. 548 Kodeksu cywilnego, przeniesieniem obowiązków na nowego właściciela nieruchomości.

 

W przypadku nakazu rozbiórki zmianie ulega podmiot zobowiązany do realizacji tego obowiązku i nie wymaga zmiany decyzji ostatecznej i przeniesienia na nowego właściciela obowiązku w drodze odrębnej decyzji administracyjnej. Fakt zmiany zobowiązanego nie powoduje bezprzedmiotowości postępowania (zakończonego przecież ostateczną decyzją) w sprawie rzeczonego budynku.

 

Przeniesienie własności nieruchomości powoduje to, że nie poprzedni właściciel, ale nowy będzie zobowiązany do ponoszenia ciężarów publicznoprawnych związanych z własnością tej nieruchomości. Tak samo obowiązek rozbiórki samowolnie wybudowanego obiektu przechodzi z mocy prawa na nowego właściciela nieruchomości.

 

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji organ egzekucyjny uprawniony jest do ustalenia aktualnego właściciela nieruchomości i wystawienia przeciwko niemu tytuł wykonawczego. Okoliczność, że inwestor i właściciel obiektu budowlanego, który był stroną w postępowaniu, w którym została wydana decyzja nakazująca rozbiórkę, po wydaniu decyzji nakazującej rozbiórkę zbył nieruchomość, nie oznacza, że obowiązek wykonania decyzji nie obciąża już ani inwestora, ani aktualnego właściciela nieruchomości (wyrok NSA z dnia 6 czerwca 2006 r., sygn. akt II OSK 1071/05).

 

W związku z powyższym nabycie nieruchomości obciążonej nakazem rozbiórki powoduje z mocy prawa przeniesienie nakazu rozbiórki na nowego właściciela tej nieruchomości.

 

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez NSA „następcy prawni inwestorów, uzyskując prawo własności nieruchomości, weszli w prawa i obowiązki wiążące się z tą nieruchomością, do nich zatem powinny być kierowane wszelkie rozstrzygnięcia, w tym decyzja zmierzająca do usunięcia skutków samowoli budowlanej na tej nieruchomości” (wyrok z dnia 5 października 1998 r., sygn. akt IV SA 1796/96).  

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + 10 =

»Podobne materiały

Rampa samochodowa a pozwolenie na budowę

Czy na budowę rampy samochodowej dla potrzeb działalności w domu prywatnym (dla samochodów dostawczych) wymagane jest pozwolenie na budowę lub zgłoszenie?  

Wniosek Zarządu Dróg w sprawie warunków zabudowy i złożenie od niego odwołania

Złożyliśmy w gminie wniosek o wydanie warunków zabudowy dla naszej działki, na której chcemy wybudować dom. Działka przylega do drogi głównej i gruntowej. Otrzymaliśmy projekt, który nas satysfakcjonuje. Wszystkie organy go zaakceptowały, ale Powiatowy Zarząd Dróg zgłosił uwagę, by zmienić wjazd na

Ogrodzenie działki i przepisy je regulujące

Planuję postawić ogrodzenie działki zaraz obok istniejącego ogrodzenia będącego własnością sąsiada. Jego dom znajduje się od płotu w odległości ok. 40 cm. Czy mogę postawić to ogrodzenie zgodnie z prawem? Czy musi być w nim jakiś „prześwit”? Dodam, że relacje z sąsiadem mam kie
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »