Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup mieszkania pod siedzibę firmy

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 14.09.2017

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Zastanawiam się nad zakupem małego mieszkania pod siedzibę firmy. Jednocześnie mieszkałbym w tym mieszkaniu. Byłby to zakup nowego mieszkania od dewelopera. Mieszkanie byłoby wykończone pod klucz wraz z garażem i komórka lokatorską. W części posiłkowałbym się kredytem hipotecznym, a w części gotówką, którą uzyskam ze sprzedaży innego mieszkania, którego jestem właścicielem jako osoba prywatna. Interesuje mnie strona podatkowa takich działań. Jak wpływa na firmę oraz czy dzięki temu mógłbym uniknąć płacenia podatku od sprzedaży mieszkania prywatnego przed okresem 5 lat od zakupu? Czy to się w ogóle opłaca, czy jednak lepiej zakupić to mieszkania jako osoba prywatna i wtedy wydzielić część na działalność? Jak to jest z VAT-em? Czy raty kredytu hipotecznego byłyby kosztem prowadzenia działalności?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup mieszkania pod siedzibę firmy

Fot. Fotolia

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Przedstawione przez Pana zagadnienie należy rozważyć pod kątem podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

VAT

 

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom VAT w zakresie, w jakim nabywane przez nich towary i usługi są wykorzystywane do prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Co do zasady nabywane rzeczy powinny być w całości wykorzystywane do spraw firmowych. Ustawa VAT przewiduje jednak odmienne reguły w przypadku nabywania mieszkań wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów osobistych. Zgodnie z art. 86 ust. 7b ustawy VAT kwotę podatku naliczonego oblicza się według udziału procentowego, w jakim dana nieruchomość jest wykorzystywana do celów działalności gospodarczej.

 

Przepisy nie określają obowiązującego podatników sposobu ustalania udziału procentowego, o którym mowa. Przyjmuje się, że udział ten należy obliczać w oparciu o powierzchnię nieruchomości wykorzystywaną do celów działalności gospodarczej oraz celów osobistych. W tym kontekście lepszym rozwiązaniem wydaje się zakup nieruchomości jako przedsiębiorca, gdyż pozwoli to odliczyć chociaż część podatku naliczonego w proporcji do nieruchomości wykorzystywanej na działalność gospodarczą. Powyższa reguła dotyczy również wszelkich innych nabyć i wydatków związanych z mieszkaniem.

 

PIT

 

Jeżeli chodzi natomiast o koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym, należy zaznaczyć, że za takie uznaje się koszty poniesione w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu.

 

(…)

 

W zakresie możliwości sprzedaży mieszkania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej trzeba wskazać, że obowiązują tutaj te same reguły co w przypadku sprzedaży „prywatnej”. Oznacza to, że sprzedaż mieszkania podlega opodatkowaniu jako przychód z działalności gospodarczej pod warunkiem, że sprzedaż miała miejsce w ciągu 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie mieszkania.

 

W myśl art. 10 ust. 3 ustawy PIT przepisy odnoszące się do prywatnych transakcji mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą:

 

  • budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
  • lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
  • gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

 

Dodatkowo potwierdza to art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy, który zalicza do przychodów z działalności gospodarczej zbycie środków trwałych ale z zastrzeżeniem wyjątku określonego w ust. 2c. Natomiast ust. 2c określa, że do przychodów z odpłatnego zbycia środków trwałych nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą:

 

budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

 

Oznacza to, że przy określaniu przychodów ze sprzedaży takich budynków i lokali oraz gruntów z nimi związanych stosuje się zasady rozliczenia podatku właściwe dla prywatnych transakcji.

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 - sześć =

»Podobne materiały

Opodatkowanie VAT przy refakturowaniu czynszu i opłaty za prąd

Wynajmuję mieszkanie na biuro. Mam podpisaną umowę z najemcą, zgodnie z którą poza opłatą za najem ponosi on też koszty czynszu i opłatę za prąd. Jestem czynnym podatnikiem VAT, więc muszę wystawiać faktury. Do kwoty opłaty za wynajem doliczam VAT w wysokości 23%. Jak powinienem traktować w tej kwes

 

Jaka stawka VAT dla oleju rzepakowego na paszę dla zwierząt?

Jaka stawka podatku VAT obowiązuje dla importowanego oleju rzepakowego (słonecznikowego, sojowego) przeznaczonego na paszę dla zwierząt? Firmy importujące mają naliczony podatek VAT w wysokości 7%. Niestety mam problem z urzędem celnym, który upiera się przy stawce 22%.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »