Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup mieszkania od banku z zameldowanymi osobami

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 06.09.2017

Jestem w trakcie zakupu mieszkania od pewnego banku. Była już podpisana umowa przedwstępna. Po miesiącu od umowy przedwstępnej ustalona została kolejna data podpisania umowy końcowej. Dzień przed podpisaniem umowy końcowej otrzymałam informację e-mailową, że w mieszkaniu zameldowanych jest 5 osób, 3 na czas określony, który upływa za miesiąc, 2 osoby są zameldowane na stałe. Przed podpisaniem umowy zapewniano mnie, że w lokalu NIE są zameldowane żadne osoby. Osoba reprezentująca bank zapewnia, że obecnie osoby zameldowane nie mieszkają w danym lokalu. Będąc w tym lokalu przed podpisaniem umowy, nie zauważyłam mebli czy odzieży. Mieszkanie było puste. Bank u notariusza zobowiązał się, do wymeldowania osób w ciągu 1 miesiąca. Z tego, co mi wiadomo, obecnie trwa procedura administracyjna związana z wymeldowaniem. Otrzymałam kolejne pismo, które informuje, że bank nie dotrzyma terminu w określonym przez siebie czasie z wymeldowaniem tych osób. Muszę nadmienić, że mieszkanie, które chcę zakupić, będzie w 80% kredytowane w innym banku. Czas ważności wniosku mija za 1,5 miesiąca. Czy jeżeli zakupię mieszkanie z osobami zameldowanymi przechodzą na mnie wszystkie sprawy związane z wymeldowaniem tych osób? Jakie ryzyko z tym się wiąże? Czy sprawę z wymeldowaniem powinien dokończyć bank i wtedy podpisać akt notarialny?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup mieszkania od banku z zameldowanymi osobami

Fot. Fotolia

W opisanym przypadku znajdują zastosowanie przepisy ustawy o ewidencji ludności. Zgodnie z art. 24 :

 

„1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie.

2. Obowiązek meldunkowy polega na:

1) zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;

2) wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;

3) zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem art. 36”.

 

W myśl cytowanego przepisu osoby do tej pory zameldowane w mieszkaniu powinny dopełnić obowiązku meldunkowego i przemeldować się do nowego miejsca zamieszkania. W przypadku niewywiązania się z obowiązku meldunkowego przez zobowiązanych, możliwe jest złożenie wniosku o wymeldowanie ich przez właściciela mieszkania (którym w tej chwili jest bank) w oparciu o art. 35 omawianej ustawy: „organ gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu wskazanych w art. 28 ust. 2, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się”.

 

W celu wymeldowania dotychczasowych lokatorów, należy zatem zgłosić do gminy wniosek o ich wymeldowanie, z informacją że opuścili miejsce stałego pobytu i nie dopełnili obowiązku wymeldowania się. Organ gminy po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wyda wówczas decyzje w sprawie ich. Co istotne dla Pani, organ gminy zobowiązany jest do załatwienia sprawy maksymalnie w miesiąc, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych, po poinformowaniu o tym strony postępowania, w terminie 2 miesięcy. Wymeldowanie powinno zatem nastąpić przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości (jeśli bank złożył już stosowny wniosek). Jeśli jednak tak by się nie stało, a doszłoby do sprzedaży, to w myśl art. 30 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, stanie się Pani stroną postępowania w miejsce banku: „w sprawach dotyczących praw zbywalnych lub dziedzicznych w razie zbycia prawa lub śmierci strony w toku postępowania na miejsce dotychczasowej strony wstępują jej następcy prawni”.

 

Nie jest zatem konieczne wszczynanie nowego postępowania w sprawie wymeldowania, gdyż wstępuje Pani jako następca prawny w miejsce banku, jako strona postępowania. Dzieje się tak, ponieważ status strony w postępowaniu o wymeldowanie wywodzony jest z faktu bycia właścicielem nieruchomości. W takim przypadku przejdzie na Panią ewentualne ryzyko otrzymania decyzji odmownej i konieczności wnoszenia na nią środków zaskarżenia. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV + VII =

»Podobne materiały

Zapis partykuły w dowodzie osobistym

Od kilku lat staram się o nowy dowód osobisty. Moje nazwisko pisze się małą literą: „de”, ale w urzędzie odmówiono mi takiego zapisu, powołując się na prawo WE. Nazwisko jest moim dobrem osobistym i nie chciałabym się go pozbywać. Czy mogę coś zrobić w tej sytuacji?

 

Koszty wyrobienia nowego paszportu

Skradziono mi paszport. Gdy starałem się o nowy, poinformowano mnie, że, oprócz kompletu potrzebnych dokumentów i potwierdzenia z policji, będzie mnie to kosztowało 140 zł. Później okazało się jednak, że muszę zapłacić 200% za wyrobienie nowego dokumentu, ponieważ niewystarczająco zabezpieczyłem pop

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »