Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup mieszkania na działalność a odliczenie VAT

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 21.08.2017

Prowadzę jednoosobową działalność. Chciałbym też zacząć kupować i wynajmować mieszkania. Czy będę mógł kupić nieruchomość od dewelopera, odliczyć VAT i amortyzować 10% wartości tej nieruchomości, jeśli podniosę jej wartość o 30% po zakupie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup mieszkania na działalność a odliczenie VAT

Fot. Fotolia

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Fundamentalną zasadą w podatku od towarów i usług jest prawo podatnika do dokonania odliczenia kwoty podatku naliczonego. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Natomiast kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług lub z faktur potwierdzających dokonanie sprzedaży.

 

Z powyższych przepisów wynika zatem, że prawo do odliczenia przysługuje w sytuacji spełnienia dwóch podstawowych warunków. Po pierwsze odliczenia może dokonać podatnik VAT. Po drugie zaś musi istnieć związek pomiędzy dokonanymi zakupami towarów lub usług, a wykonywaną działalnością gospodarczą.

 

Jeżeli zatem dokona Pan nabycia nieruchomości, która następnie zostanie wykorzystana w prowadzonej działalności gospodarczej, przysługuje Panu prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dokonanego zakupu. Należy również mieć na uwadze, że prawo do odliczenia VAT naliczonego nabywa Pan od wydatków poniesionych na ulepszenie nieruchomości.

 

(…)

 

Poniesione przez podatnika wydatki na modernizację środków trwałych z zasady nie mogą być zaliczone jednorazowo (bezpośrednio) do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki te powiększają bowiem wartość początkową środka trwałego i są rozliczane przez podatnika poprzez dokonywane odpisy amortyzacyjne. Kwalifikacja wydatku jako „ulepszenia” środka trwałego ma zatem zasadnicze znaczenie dla jego rozliczenia na gruncie podatków dochodowych.

 

Jak bowiem stanowi art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na ulepszenie środków trwałych, które powiększają wartość środków trwałych stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych.

Zgodnie z art. 22g ust. 17 ustawy jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

 

W wyniku podwyższenia wartości początkowej powyższe koszty modernizacji będą zatem zaliczane pośrednio do kosztów podatkowych – poprzez odpisy amortyzacyjne.

 

(…)

 

Jeżeli przedmiotem pytania jest budynek lub budowla, sugeruję przeprowadzenie analizy ustalającej, czy mamy do czynienia z remontem, czy modernizacją, ponieważ w zależności od dokonanych ustaleń inne będą skutki podatkowe takich działań.

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 plus 0 =

»Podobne materiały

Opodatkowanie VAT przy refakturowaniu czynszu i opłaty za prąd

Wynajmuję mieszkanie na biuro. Mam podpisaną umowę z najemcą, zgodnie z którą poza opłatą za najem ponosi on też koszty czynszu i opłatę za prąd. Jestem czynnym podatnikiem VAT, więc muszę wystawiać faktury. Do kwoty opłaty za wynajem doliczam VAT w wysokości 23%. Jak powinienem traktować w tej kwes

 

Podatek VAT od nieruchomości zakupionej podczas licytacji komorniczej

Moja firma, która jest płatnikiem podatku VAT, zakupiła nieruchomość w drodze licytacji komorniczej. Zapłaciliśmy na konto podaną przez sąd kwotę zgodną z licytacją. Sądziłem, że powinniśmy otrzymać fakturę VAT, na której widniejąca zapłacona kwota jest kwotą brutto i od tej kwoty powinien być odpro

 

Błędy przy składaniu deklaracji miesięcznych VAT-7

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w 2019 roku powinna składać deklaracje miesięczne VAT-7. Niestety przez nieuwagę (został przekroczony limit małego podatnika w VAT) przez cały 2019 rok były składane deklaracje VAT-7K. Jak w takiej sytuacji powinien postąpić podatnik, je

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »