Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup mieszkań od gminy i komorników - zwolnienie z podatku VAT

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 28.07.2019

Jestem podatnikiem VAT-u, rozliczam się na zasadach ogólnych. Zamierzam kupować mieszkania od gminy bądź komorników. Zakup taki jest zwolniony z podatku VAT, czyli go nie odliczę, natomiast mogę robić odpisy dotyczące remontu i wyposażenia. Jak wygląda VAT przy sprzedaży lub najmie mieszkania? Od jakiej kwoty się go płaci? Koszty remontu mogą przekroczyć 30% wartości nieruchomości.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup mieszkań od gminy i komorników - zwolnienie z podatku VAT

Fot. Fotolia

W pierwszej kolejności wskazać należy, że sprzedaż mieszkań o pow. do 150 m2 opodatkowana jest stawką 8%. Jest to zasada ogólna. Istnieje jednak możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości. Otóż zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT „zwalnia się od podatku sprzedaż nieruchomości, pod warunkiem że:

 

  1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów (warunku tego nie stosuje się jeżeli mieszkanie w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat)”.

 

W opisie sprawy wskazała Pani, że z tytułu zakupu nieruchomości nie może Pani odliczyć podatku VAT – czyli warunek z pkt. a został spełniony. W przykładzie podała również Pani, że wydatki na remont przekroczą 30% wartości nieruchomości. Co ciekawe, warunek ten też jest spełniony bowiem w przepisie mowa jest o ulepszeniu, natomiast Pani będzie przeprowadzać remont. Może się to wydawać dziwne ale na gruncie prawa podatkowego ulepszenie i remont to dwie różne rzeczy. W konsekwencji również warunek z pkt. b zostanie spełniony co oznacza, ze przy sprzedaży nieruchomości będzie Pani mogła skorzystać ze wspomnianego zwolnienia od podatku.

 

Niestety skorzystanie ze zwolnienia nie jest do końca korzystnym rozwiązaniem, bowiem prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W rezultacie podatnik wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od VAT nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dokonywanych zakupów. Czyli na zasadzie „odliczyłeś VAT – płać podatek VAT”. Skoro zatem pierwotnie skorzystania Pani z odliczenia podatku VAT na remont mieszkania, to w przypadku sprzedaży tego mieszkania ze stawką zwolnioną powstanie konieczność skorygowania podatku odliczonego. W przypadku remontów nieruchomości okres korekty wynosi aż 10 lat.

 

Potwierdził to WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 5 sierpnia 2013 r., sygn. akt III SA/Gl 905/13: „korektę VAT stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru (tu: modernizowanych budynków) i dokonał takiego obniżenia, a następnie zmieniło się to prawo do obniżenia kwoty podatku należnego od tego towaru wobec sprzedaży całej nieruchomości przed upływem okresu 10 lat, który to czasokres jest ustanowiony dla nieruchomości”. 

 

Korekty dokonuje się proporcjonalnie do pozostałego okresu. Przykładowo sprzedaż nieruchomości po 3 latach spowoduje konieczność dokonania korekty 7/10 kwoty odliczonego podatku VAT od wydatków remontowych. Naturalnie z powyższego zwolnienia nie musi Pani korzystać i może Pani opodatkować sprzedaż nieruchomości stawką 8%. Podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę. Zatem jeżeli sprzedaje Pani mieszkanie za 60 000 zł, to 8% płatne jest od tej kwoty (nie od zysku).

 

Odnośnie natomiast wynajmu istotne jest, czy wynajem apartamentu będzie odbywał się na okresy krótkoterminowe, czy też na długoterminowe cele mieszkalne. Otóż wynajem nieruchomości na długoterminowe cele mieszkaniowe jest zwolniony od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy VAT. Cel mieszkaniowy nie jest związany z chwilowym pobytem, ale z zamieszkaniem, więc stałym interesem życiowym osoby wynajmującej lokal mieszkalny. Ponownie podkreślam, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. W rezultacie podatnik wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od VAT nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dokonywanych zakupów.

 

Niestety potwierdził to również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 20 listopada 2008 r., nr IPPP1/443-1911/08-2/PR, gdzie czytamy: „Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane powyżej przepisy prawa, należy stwierdzić, że na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, Podatnikowi nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z tytułu wydatków poniesionych na remont z uwagi na fakt, iż związane będą one ze świadczeniem usług korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, zatem nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych”.

 

Oznacza to, że przy wynajmie na długookresowe cele mieszkaniowe również będzie obowiązywała zasada dokonywania korekty podatku VAT odliczonego od remontów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 plus VI =

»Podobne materiały

WNT i późniejsza sprzedaż towarów poza UE

Czy w ramach mojej firmy mogę kupować samochody w kraju UE (np. w Danii) bez podatku VAT i sprzedawać je osobom spoza wspólnoty (np. z Ukrainy), nie płacąc przy tym podatku VAT? A jeśli samochód zostanie zakupiony z VAT, to czy po sprzedaży mogę odzyskać podatek?

 

Działalność gospodarcza tłumacza i umowy z wydawnictwami

Jestem tłumaczem przysięgłym i prowadzę działalność gospodarczą związaną z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi. Prowadzę PKPiR oraz płacę podatek VAT. Zawieram także umowy z wydawnictwami na tłumaczenie książek – z tego tytułu otrzymuję honorarium lub umowę na udzielenie licencji na wydanie tłum

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »