.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zakup leków na receptę w zagranicznej aptece

Autor: Marek Gola

Zamówiłem leki w aptece internetowej znajdującej się w Anglii. Okazało się, że paczka została zatrzymana przez służbę celną i została przekazana policji. Nie wiedziałem, że leki są nielegalne. Strona internetowa zapewnia o legalności działania oraz wysyłki. Leki w Polsce sprzedawane są na receptę. Czy grożą mi jakieś konsekwencje karne? Jestem przerażony. Przekazałem urzędowi celnemu swoje dane kontaktowe w celu wyjaśnienia sytuacji, paczka została zamówiona do siedziby firmy. 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup leków na receptę w zagranicznej aptece

Podstawę prawną niniejszej opinii dotyczącej zakupów leków w zagranicznej aptece stanowią przepisy Kodeksu postępowania karnego zwanego dalej K.p.k., przepisy ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne zwanej dalej ustawą oraz przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k.

Zakupy w zagranicznej aptece przez internet

Z treści Pana pytania wynika, że zakupił Pan przez internet lek, którego zakup wymaga przedłożenia recepty.

 

Istotny z punktu widzenia Pani interesu jest, iż jako świadek w ewentualnej sprawie może Pan uchylić się od odpowiedzi na pytanie, wówczas jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić Pana lub osobę dla Pana najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 

Osoba, od której zakupić miał Pan tabletki, w mojej ocenie naruszyła przepis art. 124 ustawy, zgodnie z którym „kto wprowadza do obrotu lub przechowuje w celu wprowadzenia do obrotu produkt leczniczy, nie posiadając pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

 

Jak podnosi się w literaturze:

 

„Stosownie do art. 124 u.p.f., czynem zabronionym jest wprowadzanie do obrotu lub przechowywanie w celu wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego, bez pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Ratio legis wskazanego przepisu ustawy nie wywołuje większych wątpliwości. Ustawodawca penalizuje w nim bowiem działania sprzeczne z art. 3 u.p.f., na podstawie którego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do obrotu dopuszczone są wyłącznie produkty lecznicze, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Ministra Zdrowia, Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską” (cyt. Marta Koremba, Komentarz do art. 124 ustawy Prawo farmaceutyczne).

Brak uprawnień do wprowadzania leku na rynek polski

Mniemać zatem należy, iż osoba (firma, apteka), od której zakupił Pan takie tabletki, nie była uprawniona do wprowadzenia do obrotu tego rodzaju produktu leczniczego. Pana zeznania mogą jedynie pomóc w poszukiwaniu sprawcy tego przestępstwa. Nie wskazuje Pan bowiem w treści pytania, jakoby zakup leku nastąpił w aptece internetowej, która posiada uprawnienia do tego rodzaju działalności.

 

Wyraźnie zatem podkreślić należy, iż od Pana zależy, czy będzie chciał Pan współpracować z policją i poda wszystkie wiadome Panu informacje, czy też nie. Proszę jednak pamiętać o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Odpowiedzialność karna jest nie tylko za składanie fałszywych zeznań, ale także za zatajenie czegoś co jest Panu wiadome. Niestety w chwili obecnej nie orientuje się Pan, co policja wie na temat przeprowadzonej przez Pana transakcji, a czego nie wie.

Co grozi za zakup leku na receptę w zagranicznej aptece?

Z uwagi na przedstawiony przez Pana stan faktyczny nie widzę podstaw do pociągniecie Pana do odpowiedzialności karnej. W mojej ocenie należy wskazywać, iż nie miał Pan świadomości, że zakup leków na receptę przez internet w zagranicznej aptece nie jest dozwolony. Nie sądzę, aby Pana zachowaniu można było przypisać jakiekolwiek czyn karalny.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem minus 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl