Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup komputerów dla członków rady nadzorczej jako koszt spółki

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 05.12.2018

Czy zakup komputerów dla członków rady nadzorczej jest kosztem podatkowym dla spółki, tj. amortyzacja tych komputerów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Do kosztów ponoszonych na rzecz rady nadzorczej odnosi się bezpośrednio art. 16 ust. 1 pkt. 38a ustawy o CIT. Zgodnie z jego treścią nie uważa się za koszt uzyskania przychodu w spółce wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych oraz spółki,  z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji.

 

Należy jednak zaznaczyć, że wydatki na radę nadzorczą można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza to wydatki ściśle związane z członkami rady nadzorczej. W tej kategorii do kosztów można zaliczyć wyłącznie wynagrodzenia wypłacane członkom rady. Druga grupa to wszelkie wydatki spółki związane z obsługą rady nadzorczej. Wydatki takie należy uznać za związane z funkcjonowaniem spółki. Ich zaliczenie do kosztów podatkowych uwarunkowane jest więc spełnieniem ogólnej reguły art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

 

Wspomniany art. 15 ust. 1 stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

 

Przytoczona powyżej regulacja wskazuje, iż podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich wydatków pod warunkiem, iż nie zostały one wymienione w art. 16 ww. ustawy podatkowej oraz wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu czy też zachowanie albo zabezpieczenie źródła pozyskiwania przychodu. W związku z powyższym, kosztami tymi będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym również w celu zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów (zachowania albo zabezpieczenia), przy czym dany wydatek nie może być wymieniony w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

 

W konsekwencji mamy do czynienia ze związkiem pośrednim nabywanych przedmiotów z działalnością spółki. Przysługuje zatem spółce prawo do ujęcia wydatków na laptopy w kosztach. 

 

Trzeba podkreślić, że w sytuacji, gdy wydatki na rzecz członków rady nie mają charaktery osobowego i nie stanowią przysporzenia majątkowego dla tych osób i wiążą się tylko i wyłącznie z funkcjonowaniem organu nadzoru, wówczas mogą one stanowić koszty uzyskania przychodów. Stanowisko to potwierdził  Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 16 lutego 2010 r., nr IBPBI/2/423-1404/09/BG:

 

„Istnienie organu nadzoru, jakim jest Rada Nadzorcza nie wiąże się bezpośrednio z uzyskiwaniem przez Spółkę przychodu, jednakże ustawodawca określił, iż wynagrodzenia wypłacane z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej stanowią koszty uzyskania przychodów. Kosztami uzyskania przychodów nie będą natomiast wydatki, inne niż wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji, ponoszone na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, w związku z wykonywaniem przez nie swoich obowiązków jako członków tych organów. Należy zauważyć, że z treści art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o p.d.o.p. nie wynika natomiast wykluczenie z kosztów podatkowych wydatków na rzecz obsługi Rady Nadzorczej, które to wydatki należy uznać za związane z funkcjonowaniem samej jednostki. Ich zaliczenie do kosztów podatkowych uwarunkowane jest więc spełnieniem ogólnej reguły art. 15 ust. 1 ustawy o p.d.o.p.”

 

Jeżeli zatem laptopy zostały zakupione dla członków rady w celu obsługi spółki i służą członkom rady do prac związanych z funkcjonowaniem spółki, to mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne. W sytuacji, gdy zakup i przekazanie laptopów stanowiły przysporzenie majątkowe dla członków rady, wydatki na zakup nie będą mogły zostać uznane za koszt spółki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus 1 =

»Podobne materiały

Odstępne za mieszkanie a urząd skarbowy

Pół roku temu wynająłem mieszkanie pewnej osobie. Dostałem jednak odstępne tylko za dwa miesiące. Chciałem szybko pozbyć się lokatora, co okazało się kłopotliwe, więc dopiero teraz mam zamiar zgłosić najem w urzędzie skarbowym. Czy powinienem opłacić podatek tylko za te miesiące, w których dostałem

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »