Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup drugiego mieszkania i rezygnacja z programu Rodzina na Swoim

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 06.06.2019

Razem z żoną jesteśmy właścicielami mieszkania – kredyt w programie „Rodzina na Swoim” (umowa kredytowa sprzed 4 lat). Chcemy zakupić nowe mieszkanie (również w kredycie). Mamy podpisaną umowę rezerwacyjną z deweloperem. Samo podpisanie umowy deweloperskiej planowane jest za miesiąc. Odbiór kluczy ma nastąpić za 2 lata. Nie mamy też jeszcze żadnej decyzji z banku odnośnie kolejnego kredytu. W jaki sposób i w którym momencie powinniśmy zrezygnować z programu „Rodzina na Swoim”, tak żebyśmy nie musieli zwracać już uzyskanych dopłat?

Wioletta Dyl

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zasady korzystania z kredytu udzielonego w ramach programu „Rodzina na Swoim” (RnS) reguluje ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. Nr 183, poz. 1354 z późn. zm.). Generalne zasady korzystania z kredytu były następujące:

 

1) przez pierwsze 8 lat kredytowania można liczyć na dopłatę blisko połowy odsetek od kredytu zaciągniętego w rodzimej walucie;

2) z dofinansowania mogą skorzystać rodziny, osoby samotnie wychowujące dzieci i osoby samotne, o ile nie posiadają nieruchomości mieszkalnej. Ponadto osoby samotne nie mogły wcześniej posiadać żadnej nieruchomości mieszkalnej;

3) powierzchnia mieszkania nie mogła przekraczać 75 m kw. (w przypadku osób samotnych 50 m kw.), powierzchnia domu nie może być większa niż 140 m kw. (z wyłączeniem osób samotnych);

4) dofinansowanie wypłacano do 70 m kw. powierzchni domu, 50 m kw. mieszkania,

6) wymagany limit wieku kredytobiorcy na poziomie 35 lat nie dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci. Wymaganie to uznawane jest ponadto za spełnione w przypadku rodzin, w których przynajmniej jeden z małżonków ma maksymalnie 35 lat.

7) cena metra nieruchomości nie może przekroczyć wartości publikowanych kwartalnie przez BGK.

 

Ostatnia nowelizacja ww. ustawy, która weszła w życie w sierpniu 2011 r. wprowadziła ograniczenia i dodatkowe obowiązki w okresie otrzymywania dopłat, czyli przez pierwsze 8 lat kredytu. W tym czasie kredytobiorca nie może stać się właścicielem innej nieruchomości mieszkaniowej, z wyłączeniem spadkobrania. Oznacza to, że w ciągu 8 lat nie można kupić czy otrzymać w darowiźnie mieszkania czy domu, nawet w ułamkowej części własności. Jedynym wyjątkiem jest spadek, ustawodawca dopuścił możliwość nabycia nieruchomości tylko w takiej formie. To oznacza, że osoba, która wykorzystała kredyt „Rodzina na swoim”, nie straci dopłat, jeżeli kupiła później inne mieszkanie. Pod warunkiem jednak, że kredyt zaciągnęła przed 31 sierpnia 2011 r. (a więc przed nowelizacją).


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

Zakup drugiego mieszkania i rezygnacja z programu Rodzina na Swoim

 

W tej samej nowelizacji wprowadzono zapis, że nieruchomość finansowana kredytem „Rodzina na Swoim” musi być przeznaczona na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych . Przepisy art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy określają bowiem rodzaje inwestycji, jakie mogą być finansowane kredytem preferencyjnym. Są to m.in. zakup (na rynku pierwotnym lub wtórnym) lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Natomiast definicja kredytu preferencyjnego (art. 2 pkt 3 ustawy) wskazuje, iż celem udzielania takiego kredytu jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych docelowego kredytobiorcy. Zgodnie z art. 9 ust 3 ww. ustawy dopłaty są wstrzymywane w sytuacji:

 

  1.  postawienia wierzytelności wynikającej z umowy kredytu preferencyjnego w stan natychmiastowej wymagalności;
  2. uzyskania w okresie stosowania dopłat prawa własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem nabycia tych praw w drodze spadku;
  3. dokonania przez kredytobiorcę w okresie stosowania dopłat zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, na którego zakup lub budowę został udzielony kredyt preferencyjny, na cele inne niż zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

 

Natomiast w art. 9 ust. 4 ww. ustawodawca określił podstawy postawienia kredytu preferencyjnego w stan natychmiastowej wymagalności, w przypadku których powstaje również obowiązek zwrotu kwoty stanowiącej równowartość zastosowanych dopłat. Są to przypadki:

 

  1. wykorzystania kredytu preferencyjnego w części lub w całości niezgodnie z celem, na jaki został udzielony;
  2. niewykonanie zobowiązania, o którym mowa w art. 4 ust. 3 (tj. gdy zaciągając kredyt klient jest najemcą nieruchomości lub przysługuje mu lokatorskie prawo do nieruchomości, wówczas jest zobowiązany w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy kredytowej odstąpić od odpowiednich umów);
  3. uzyskanie informacji o prawomocnym skazaniu, o którym mowa w art. 4 ust. 6;
  4.  niewykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 3a (gdy nabędziemy inną nieruchomość i nie zawiadomimy banku o tym fakcie w terminie 14 dni).

 

A zatem należy zwrócić wszystkie otrzymane środki tylko w przypadku, gdy umowa kredytowa została wypowiedziana z przyczyn opisanych w ww. art. 9 ust. 4 ustawy.

 

Jak z powyższego wynika, przepisy przywołanej ustawy nie ograniczają prawa nabywcy do dysponowania nieruchomością, jednak nabycie nowej nieruchomości przed upływem 8 lat od dnia pierwszej spłaty odsetek wywołuje wstrzymanie dopłaty (RnS). Ponadto uczestnik programu RnS ma obowiązek poinformować bank, który udzielił mu kredytu mieszkaniowego z dopłatą, o wystąpieniu sytuacji, która może stanowić o utracie prawa do dopłat w ciągu odpowiednio 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia ( art. 9 ust. 3a ustawy). Czyli ma Pan 14 dni na pisemne poinformowanie banku kredytującego, w którym podpisał Pan umowę kredytu preferencyjnego, o nabyciu tytułu własności do innej nieruchomości mieszkalnej. Słowo „nabycie” jest synonimem otrzymania czegoś na własność np. w zamian za pieniądze lub wymianę. A to oznacza każdą czynność prawną i każde zdarzenie, w wyniku których doszło do przejścia prawa własności rzeczy lub prawa. Nabycie zatem nieruchomości mieszkalnej następuje w dniu przeniesienia tego lokalu, czyli w dniu zawarcia umowy w formie aktu notarialnego (na rynku wtórnym). Przy zakupie mieszkania z rynku pierwotnego u dewelopera najczęściej nie można zawrzeć takiej umowy, ponieważ w nowo powstałych budynkach zwykle przed sprzedażą nie przeprowadza się wydzielenia samodzielnych lokali mieszkalnych. Kupno bezpośrednio od inwestora reguluje ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 roku, czyli tzw. ustawa deweloperska. W tym przypadku możliwością jest nabycie mieszkania na podstawie umowy ustanawiającej odrębną własność. Właścicielem mieszkania staniecie się Państwo dopiero zakładając księgę wieczystą. Tutaj, aby ustanowić odrębną własność lokalu, konieczny jest wpis konstytutywny.

 

Od tej chwili macie Państwo tylko 14 dni na zawiadomienie banku o tym zdarzeniu.

 

Niemniej znając praktyki banków byłabym ostrożna, ponieważ kwestię „nabycia” traktują one często jako każde nabycie w sensie potocznym, językowym. Zatem chwilą tą byłoby wtedy podpisanie umowy o ustanowienie lokalu odrębnego i przeniesienie prawa jego własności na Państwa aktem notarialnym. Na wszelki wypadek upewniłabym się w stosownym oddziale banku, jak to wygląda w przypadku umowy deweloperskiej.

 

Zaniechanie 14-dniowego terminu na zgłoszenie nabycia nowego lokalu może spowodować, że bank uzna, że złamano przepisy ustawy, i oprócz oczywistego wstrzymania dopłaty wezwie Państwa do natychmiastowej spłaty kapitału kredytu oraz zwrotu dopłat wraz z odsetkami.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 + cztery =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Zmuszenie brata do zabrania swoich rzeczy z mojego mieszkania

W moim mieszkaniu mieszkał brat, który jednak po ślubie wyprowadził się gdzieś z żoną. Pozostawił w jednym z pokoi swoje stare rzeczy, w tym meble, i zamknął go na klucz. Jak mogę go zmusić do opróżnienia pomieszczenia? Chcemy z mężem zrobić remont.

Szansa na zachowanie prawa do lokalu

Córka od 2008 r. zamieszkiwała z naszą starszą sąsiadką, opiekując się nią; była tam też zameldowana. Sąsiadka, która była głównym najemcą lokalu, zmarła w lipcu 2013 r. Czy córka ma szanse na zachowanie tego mieszkania? Dostała wezwanie do opróżnienia lokalu. Dodam, że przeby

Wykup od PKP mieszkania, którego najemcą był ojciec

Mieszkam w mieszkaniu kolejowym po nieżyjącym ojcu. Nie jestem najemcą lokalu, zajmuję go bez tytułu prawnego. Pojawiła się możliwość wykupu mieszkania na preferencyjnych warunkach, jednak PKP robi mi problemy. Nie wiem, czy chodzi o to, że wraz z żoną posiadamy inną nieruchomość, cz
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »