.
Mamy 12 156 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup domu obciążonego długami

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 19.11.2018

Chciałabym zakupić pewien dom. Niestety jest on obciążony długami. Długi dotyczą ZUS, US, ubezpieczenia zdrowotnego itp. Właściciele nie mają środków do spłaty zadłużenia. Dlatego właśnie sprzedają nieruchomość. Obciążenie nieruchomości to ok. 5% wartości domu. Padła propozycja, aby pieniądze z zadatku spłaciły zadłużenie i wtedy będę mogła nabyć już nieobciążony długami dom. Jak zabezpieczyć się przed wycofaniem się właścicieli z transakcji kupna, kiedy już spłacą swoje długi z zadatku? Czyli ogólnie jak to wszystko zorganizować, żeby mój interes był zabezpieczony?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup domu obciążonego długami

Fot. Fotolia

W odpowiedzi na powyższe pytanie informuję Panią, że transakcję można przeprowadzić na dwa sposoby. Pierwszy to taki, że to Pani spłaci ciążące na nieruchomości hipoteki.


W praktyce robi się to tak, że pomniejsza się cenę płatną kupującemu o wartość hipotek i te płaci się na rzecz wierzycieli hipotecznych. Oczywiście wymaga to uzyskania od nich informacji o wysokości zadłużenia. Wtedy można zawrzeć już bezpośrednio umowę kupna. Jeżeli jednak nie chce Pani korzystać z takiej możliwości, to odpowiadając stricte na Pani pytanie, wyjaśniam, że powinna Pani zawrzeć umowę przedwstępną, w której będzie przewidziana płatność przez Panią zadatku ale też termin, zawarcia właściwej umowy kupna–sprzedaży, tj. umowy przyrzeczonej.

 

Aby interesy Pani były w pełni zabezpieczone, umowa przedwstępna musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego.

 

Zgodnie z art. 390 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego „jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Strony mogą w umowie przedwstępnej odmiennie określić zakres odszkodowania. Jednakże gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy, strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej”.

 

Tak więc wyłącznie umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego gwarantuje Pani możliwość domagania się przed sądem złożenia przez kupującego oświadczenia o sprzedaży Pani domu. Jeżeli sąd wyda orzeczenie to zastępuje ono oświadczenie kupującego o sprzedaży Pani nieruchomości. Jest to zabezpieczenie w zasadzie 100% Pani interesów. Jedyny minus to koszt wynagrodzenia notariusza za sporządzenie umowy przedwstępnej.

 

W praktyce upowszechnił się pogląd, że roszczenie o zawarcie umowy, której przedmiotem ma być rozporządzenie nieruchomością, podlega wpisowi w księdze wieczystej na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, co oznacza, że w zasadzie każda osoba przeglądająca księgę może się dowiedzieć, że jest Pani związana z właścicielem umową przedwstępną sprzedaży, ale to już w zasadzie kwestia drugorzędna.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 - cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton