.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup auta w Polsce i przekazanie go do użytkowania cudzoziemcowi

Autor: Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 13.04.2018

Mam pytanie dotyczące zakupu auta w Polsce i przekazania go do użytkowania cudzoziemcowi. Mam znajomego z Ukrainy, który poprosił mnie o zakupu auta osobowego w Polsce. Na zakup chce mi oczywiście dać pieniądze. Następnie chciałby, abym przekazał mu ten samochód do użytkowania. Czy chce w ten sposób ominąć bariery celne? Jakich kłopotów należy się spodziewać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup auta w Polsce i przekazanie go do użytkowania cudzoziemcowi

Fot. Fotolia

Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że Pański znajomy będący obywatelem Ukrainy skłania Pana do zakupu samochodu osobowego i oddania go w użyczenie.

 

Na tym tle należałoby zatem domniemywać, że jego intencją jest również doprowadzenie do zarejestrowania tego pojazdu w Polsce oraz wykazanie w dowodzie rejestracyjnym Pana, jako osoby, której przysługuje do niego tytuł prawny.

 

Istotnie, taka praktyka jest dość powszechnie obserwowana, zwłaszcza w obszarach przygranicznych i najczęściej stanowi środek obejścia barier celnych oraz obowiązujących na Ukrainie restrykcyjnych przepisów fiskalnych dotyczących w szczególności pojazdów używanych.

 

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia od należnego cła jest posiadanie przynajmniej udziału we współwłasności pojazdu przez obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz dopełnienie obowiązku wjazdu na terytorium Unii co najmniej raz w ciągu pięciu dni.

 

Równie częstym zjawiskiem jest pobieranie przez obywateli państw członkowskich od osób korzystających z tych preferencji wynagrodzenia z tytułu umożliwienia im obejścia przepisów celnych. Świadczenie takie, o ile nie pozostaje w związku ze stosunkiem obligacyjnym, którego treścią jest odpłatne powierzenie pojazdu do korzystania, należy oceniać jako uzyskane bez podstawy prawnej i jako takie z istoty rzeczy jest nienależne.

 

Należy zatem podkreślić, że o ile sama rejestracja pojazdu, którego własność przysługiwać będzie w udziale obywatelowi państwa członkowskiego jest prawnie dopuszczalna, o tyle związany z tym zamiar uniknięcia obciążeń o charakterze publicznoprawnym (cła, podatku) objęty jest klauzulą obejścia prawa. Całkowicie sprzeczne z prawem jest także pobieranie z tego tytułu jakichkolwiek opłat przez osoby umożliwiające obcokrajowcowi rejestrację pojazdu na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Wynagrodzenie takie należy oceniać w kategoriach tzw. świadczenia niegodziwego, którego dochodzenie w polskim porządku prawnym nie jest możliwe.

 

Godzi się także zwrócić uwagę na możliwe konsekwencje wynikające z ujawnienia się w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel lub współwłaściciel pojazdu.

 

W pierwszej kolejności należy wskazać, że to na nabywcy pojazdu spoczywa obowiązek obliczenia i odprowadzenia podatku z tytułu czynności cywilnoprawnych. Ewentualne następstwa uchybienia temu obowiązkowi ponosić będzie zatem osoba, której przysługuje tytuł prawnorzeczowy do pojazdu.

 

Domniemaniem odpowiedzialności objęty jest właściciel pojazdu także w przypadku, gdy kierujący nim popełni wykroczenie lub przy jego użyciu dopuści się innego czynu zabronionego.

 

Nie może również uchodzić uwadze, że stosunek obligacyjny, na podstawie którego właściciel pojazdu powierza obcokrajowcowi pojazd do korzystania oraz umowa, na mocy której nabyte zostało prawo własności tego pojazdu, w przypadku uzasadnionego podejrzenia co do jej pozornego charakteru, mogą stanowić przedmiot postępowania wyjaśniającego przed organem kontroli skarbowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 minus dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »